Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny
Kód
QI101C246
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo zemědělství
Kategorie
Obecná forma
Typ
Komplexní udržitelné systémy v zemedělství
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam