Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum optimalizace návrhových modelů plynových ejektorů a posouzení chování těchto strojů v nenávrhových provozních stavech
Kód
SP2021/110
Předmět výzkumu
Projekt se bude zaměřovat na problematiku proudových sekundárních energetických strojů – ejektorů. Konkrétním typem zkoumaných zařízení budou plynové ejektory s důrazem na vzduchové stroje. Tyto stroje lze navrhnout dle různých technických přístupů. Jednou z výpočetních metod jsou analytické výpočetní modely, jež jsou staré i několik desítek let. Modely v sobě obsahují celou řadu empirických či poloempirických konstant a rovnic, jejichž zdroj již není možné v technické literatuře dohledat. Nemožnost verifikace takových výpočtů s sebou přináší problémy při praktické realizaci ejektorů. Při návrhu těchto strojů je velmi častým nerealizovatelným požadavkem stanovení energetických charakteristik chování ejektorů při jiných, nežli návrhových provozních stavech. Konečný dopad činnosti tohoto projektu bude mj. spočívat v optimalizaci současných návrhových modelů, a to z hlediska nalezení nových empirických vzorců či konstant, které budou ověřeny praktickými experimenty na prototypové měřicí trati osazené ejektorem, jenž bude plně modifikovatelný. To znamená, že každý hlavní segment stroje jako je dýza, hlava, směšovací komora či difuzor budou vyměnitelné za součásti jiných rozměrů navržených na základě původních či nových empirických rovnic. Součástí projektu bude rovněž činnost vedoucí k získání patentu, prototypu či funkčního vzorku tohoto testovacího systému.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam