Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum spalování vybraných alternativních paliv
Kód
SP2020/164
Předmět výzkumu
Projekt se bude zaměřovat na problematiku spalování alternativních plynných a pevných paliv – produktů tepelných procesů, a to ze dvou hledisek: (i) realizací laboratorní prototypové spalovací komory pro alternativní plynná paliva a (ii) studiem spalování alternativních pevných paliv ve fluidní vrstvě. Důležitou součástí bude také činnost zaměřená na problematiku zaměnitelnosti konvenčních paliv za paliva netradiční, aniž by docházelo ke koncepčním či konstrukčním úpravám původního spalovacího zařízení. Konečný dopad činnosti tohoto projektu bude mj. spočívat ve vyvinutí segmentů energetických spalovacích zařízení využívajících produkty z tepelných procesů a také v zodpovězení otázky: „Kdy a za jakých podmínek lze zaměnit konvenční paliva za paliva alternativní, aniž by bylo nutné měnit konstrukci původních/konvenčních spalovacích zařízení?“ Součástí projektu bude rovněž činnost vedoucí k získání patentu týkajícího se nové metodiky výpočtu nákladů na vytápění.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam