Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Smart Energy Systems
Kód
SP2018/5
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí. Speciální pozornost bude věnována kombinovaným termickým technologiím. V centru pozornosti bude zejména možnost termické konverze surovin a dopady na emise a imise, případně sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů. Mimo jiné budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Byly a budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických. Proces bude sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly a budou realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, případně národních nebo zahraničních partnerů. Výzkumná činnost bude rozdělena na několik částí. Přičemž dominantní část byla zaměřena na identifikace prachových částic v ovzduší, identifikace vlastností paliv a efektivnost energetických přeměn. Projekt byl rozšířen o detailnější postupy možností využívání BR(K)O a biomasy. Skutečnost Předmětem výzkumu bylo zkoumání různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí. Speciální pozornost byla věnována BRKO v zemích s jejich vysokým podílem a zejména s ohledem na využití získaných poznatků. Speciální pozornost byla věnována kombinovaným termickým technologiím. V centru pozornosti byla zejména možnost termické konverze surovin a dopady na sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů. Proces byl sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, v současné době probíhá spolupráce se slovenským partnerem na této problematice. Projekt byl rozšířen o detailnější postupy možností využívání BR(K)O a biomasy.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam