Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj laboratorního zkušebního zařízení pro termické procesy
Kód
SP2013/214
Předmět výzkumu
Předmětem navrhovaného projektu je vývoj laboratorního zkušebního zařízení pro termické procesy využitelného pro výzkum odpadních materiálů s možnou transformací na alternativní paliva a s ohledem na možnost jejich dalšího využití. Principem zpracování odpadů a bioodpadů je tepelná degradace bez přístupu oxidačních médií, umožňující efektivní a ekologické zpracování těchto materiálů. Projekt je zaměřen na vývoj a realizaci jednotky určené k simulaci termických procesů. Cílem je optimalizovat samotný průběh procesu na základě změny teploty, doby zdržení a granulometrie vstupní vsázky. Proces bude řízeny tak, aby byl maximálně využit potenciál přeměny daného materiálu. Tento navržený termický proces je oproti klasickému spalování šetrnější k životnímu prostředí s možností efektivnějšího využití výstupních produktů. Součástí výzkumu bude i výroba a optimalizace vlastností paliv z vedlejších produktů, které mohou být dále využitelné pro termické zpracování. Speciální pozornost si zaslouží i zkoumání možností produkce plynů a navyšování jejich vlastností.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam