Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum přenosu tepla a proudění v experimentálních energetických systémech
Kód
SP2013/212
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je teoretické a experimentální studium přenosových jevů a chemických reakcí ve vybraných energetických zařízeních. Výzkumná činnost je jak základního, tak aplikovaného charakteru a je rozdělena do několika částí. Předně se jedná o experimentální výzkum daných dějů v laboratorních jednotkách a fyzikálních modelech. Zde je zájem soustředěn na: - výzkum chování fluidní vrstvy se zahrnutím hoření s cílem nalezení obecně platných matematických popisů daných dějů za podpory CFD a DEM metod, - studium efektivity nekonvenčních sorbentů (produktů termických procesů) s cílem nalezení nejvhodnějších variant aplikovatelných pro velké energetické zdroje, - výzkum možností intenzifikace přenosu tepla za podpory laboratorního kalorimetrického systému s cílem nelezení optimálních parametrů a rozměrů teplosměnných ploch, - výzkum spalování, ko-spalování a zplyňování pevných alternativních paliv ve zplyňovacím kotli s cílem nalezení energetických charakteristik, ekonomické (ne)výhodnosti provozu a možností zvýšení účinnosti kotle. Druhá část projektu se zaměřuje na velká energetická zařízení a aplikované výsledky výzkumu. Řešitelé se soustředí na oblast: - výzkumu přenosu hybnosti, tepla a hmoty v ohništích elektrárenských kotlů za podpory matematických simulací se zvláštním zaměřením na dlouhodobé opotřebení stěn výparníku, - tvorby fyzikálních modelů pro simulace fluidní vrstvy. Výzkum přenosu tepla a proudění v experimentálních energetických systémech Předmětem projektu je teoretické a experimentální studium přenosových jevů a reakcí ve vybraných energetických zařízeních. Výzkumná činnost je jak základního, tak aplikovaného charakteru a je rozdělena do několika částí. Předně se jedná o experimentální výzkum daných dějů v laboratorních jednotkách a fyzikálních modelech. Zájem řešitelů je soustředěn na: - výzkum chování fluidní vrstvy, - studium efektivity nekonvenčních sorbentů (produktů termických procesů), - výzkum možností intenzifikace přenosu tepla, - výzkum spalování, ko-spalování a zplyňování pevných alternativních paliv. Druhá část projektu se zaměřuje na pilotní energetická zařízení a aplikované výsledky výzkumu. Řešitelé se soustředí na oblast: - výzkumu přenosu hybnosti, tepla a hmoty v ohništích elektrárenských kotlů za podpory matematických simulací se zvláštním zaměřením na dlouhodobé opotřebení stěn výparníku, - tvorby fyzikálních modelů pro simulace fluidní vrstvy.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam