Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Nebyly nalezeny žádné projekty.
Zpět na seznam

Aktuálně řešený projekt OP PIK

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra energetiky, je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026707 Výzkum a vývoj aplikačního SW nástroje pro efektivní hodnocení katalytických procesů

Cílem projektu je vytvoření SW jak pro efektivní hodnocení katalytických procesů, tak pro komplexní podporu při návrhu SCR technologií pro průmyslové aplikace. SW bude založen na algoritmech machine learningu a výpočtů proudění.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a je řešen ve spolupráci se společností ORGREZ, a.s.

Projekt je řešen v období 8/2021 až 5/2023

Aktuálně řešený projekt KATALYTICKÁ MINERALIZAČNÍ JEDNOTKA

Projekt KATALYTICKÁ MINERALIZAČNÍ JEDNOTKA je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu a vývoje navrhnout a vyvinout komponenty pro záchyt a čištění spalin pro použití v technologii katalytické mineralizace, které zajistí plnění emisních limitů a tím minimalizaci vlivu těchto technologií na životní prostředí.

CZ_RO_B_C