Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Software

2020

TROCHTA, Miroslav. Software for transmission error analysis and measurement of noise and vibration emissions. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]

2015

FOLTA, Zdeněk a Miroslav TROCHTA. TEME v 1.0 (Software pro vyhodnocení chyby převodu). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2014

NĚMČEK, Miloš. Tvorba simulační procedury s využitím experimentálně zjištěný dat jednotlivých součástí pohonu. VŠB-TU, FS, katedra částí a mech. strojů, 2014. [Detail]
NĚMČEK, Miloš. Interaktivní software pro technický návrh planetové převodovky nebo diferenciálu ve funkci děliče výkonu nebo momentu - Planeta 1. VŠB-TU, FS, katedra částí a mech. strojů, 2014. [Detail]