Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

2020

FOLTA, Zdeněk a Miroslav TROCHTA. Equipment for transmission error analysis and measurement of noise and vibration emissions. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
FOLTA, Zdeněk a Václav MOSLER. Measurement instrument for the analysis of the behavior of gearwheels on rolling elements. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]

2018

PAGÁČ, Marek, Lukáš JANČAR, Jakub MĚSÍČEK, Petr ŠTEFEK a Jana PETRŮ. Prototyp koloběžky s bionickým a topologickým optimalizovaným rámem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]

2017

FOLTA, Zdeněk a Jiří HAVLÍK. Testovací přípravek pro zjištění chování ozubených kol na jehlových ložiscích. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Miloš NĚMČEK a Miroslav TROCHTA. Automobilová převodovka s modifikovanými ozubenými koly. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]

2015

FOLTA, Zdeněk a Milena HRUDIČKOVÁ. Zkušební stanoviště pro měření účinnosti diferenciálu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]

2014

FOLTA, Zdeněk, Milena HRUDIČKOVÁ a Radim SLANINA. Zkušební převodovka pro měření napjatostí na skříni. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MERTL, Filip a Milena HRUDIČKOVÁ. Zařízení pro manipulaci s odpady. VŠB-TUO, 2014. [Detail]

2013

HAVLÍK, Jiří, Zdeněk FOLTA, Miroslav TROCHTA a Miroslav BURIÁN. Stand pro měření komplexní chyby převodu ozubených soukolí převodových skříní osobních automobilů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
HAVLÍK, Jiří a Zdeněk FOLTA. Sada měřicích kol pro měření závislosti chyby záběru, hluku a vibrací na výrobních úchylkách ozubení. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk. Snímač sil při nárazu do zarážkového válce. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk. Snímač sil - měřicí přípravek - pro měření sil při výtoku hasicího média. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
HRUDIČKOVÁ, Milena a Zdeněk FOLTA. Stand pro životnostní běhové zkoušky dopravníkových válečků. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk a Jaroslav PROKOP. Měřicí převodovka pro měření komplexní chyby převodů převodové skříně. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk a Milena HRUDIČKOVÁ. Měřicí souprava pro měření sil v tělese uzemňovače na nápravě železničního vozidla. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
GEBAUER, Marek a Jiří HAVLÍK. Axiálně a radiálně chlazený brzdový kotouč s krytem - G-Cooling System (GCS). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HAVLÍK, Jiří, Zdeněk FOLTA, Milena HRUDIČKOVÁ a Miroslav TROCHTA. Stand pro měření chyby záběru ozubených kol. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]
HAVLÍK, Jiří, Zdeněk FOLTA, Milena HRUDIČKOVÁ a Jaroslav PROKOP. Stand pro měření deformací hřídelů převodových skříní. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Milena HRUDIČKOVÁ a Jaroslav PROKOP. Měřicí převodovka pro měření deformací hřídelů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk a Milena HRUDIČKOVÁ. Sada pro měření předpětí ve šroubovém spoji. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
SLANINA, Radim, Patrik SNIEHOTTA a Jan BEZECNÝ. Konstrukční řešení odsávacího modulu EM1. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
SLANINA, Radim, Patrik SNIEHOTTA a Jan BEZECNÝ. Konstrukční řešení zkušebního vzorku průmyslového vysavače pro zubní laboratoře. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
SLANINA, Radim, Patrik SNIEHOTTA a Jan BEZECNÝ. Konstrukční řešení zkušebního vzorku laboratorního stolu MIG pro zubní laboratoře. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]

2012

SLANINA, Radim, Patrik SNIEHOTTA a Petr PISKORZ. Konstrukční řešení hydraulického zařízení pro přizvedávání kolejnic. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2012. [Detail]
SLANINA, Radim, Patrik SNIEHOTTA a Petr PISKORZ. Návrh zubového pneumotoru s použitím „High Contact Ratio“ (HCR) ozubení. VŠB-TU, FS, katedra částí a mech. strojů, 2012. [Detail]

2011

HAVLÍK, Jiří a Petr MARŠÁLEK. Způsoby a vyhodnocení napjatosti v patách čelních ozubených kol pomocí odporové tenzometrie. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
HAVLÍK, Jiří. Napínací zařízení uzavřených zkušebních okruhů se svěrnými kroužky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
HAVLÍK, Jiří. Zkušební převodovka. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
NĚMČEK, Miloš a Pavel STRATIL. Pojezd vřetenové sekačky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
KALÁB, Květoslav a Robert GILLAR. Stolní hoblovka na dřevo. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk a Zdeněk FOLTA. Univerzální přípravek pro cejchování pružin kolového vedení. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2011. [Detail]