Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

2017

FOLTA, Zdeněk, Jiří HAVLÍK a Václav MOSLER. Chování ozubených kol na jehlových ložiscích. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MORAVEC, Vladimír, Zdeněk FOLTA, Miloš NĚMČEK a Miroslav TROCHTA. Návrh modifikací ozubení pro převodovky partnera vedoucí ke snížení hluku a vibrací ozubení a zvýšení životnosti. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MOSLER, Václav. Měřicí přípravek pro měření naklopení ozubeného kola. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]

2016

KALÁB, Květoslav a Vlastimil VODÁREK. Zpráva řešení výzkumného úkolu Prodloužení životnosti řetězů vlečníku za pecí na válcovací trati SJV ArcelorMittal Ostrava. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2016. [Detail]

2015

FOLTA, Zdeněk a Miroslav TROCHTA. Vliv součinitele záběru profilu a součinitele záběru krokem evolventního ozubení ve vztahu k hluku a vibracím standardního a nestandardního profilu. Technologická agentura ČR, 2015. [Detail]

2014

HAVLÍK, Jiří a Patrik SNIEHOTTA. Optimalizace zkušebního zařízení pro životnostní testy manuálního sedáku. Brose CZ, spol. s r.o., 2014. [Detail]
PŘEČEK, Hynek, Zdeněk FOLTA a Jiří PODEŠVA. Prodloužení trvanlivosti bubnů těžního stroje TS 2B 6018. Diamo st. podnik, 2014. [Detail]
HORYL, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Jiří HAVLÍK, Zdeněk PORUBA, Miroslav BURIÁN a Miroslav TROCHTA. Konstrukční návrh a dynamická počítačová simulace utlumení nárazu osoby na železniční dvousedadlo ve dvou odlišných variantách. Neuveden, 2014. [Detail]
PŘEČEK, Hynek a Zdeněk FOLTA. MĚŘENÍ HORIZONTÁLNÍHO ZRYCHLENÍ NA DOPRAVNÍCH NÁDOBÁCH. OKD, a.s. Důl ČSM, 2014. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Milena HRUDIČKOVÁ, Zdeněk DEJL a Vladimír MORAVEC. Metodika měření a vyhodnocení průhybů. Technologická agentura ČR, 2014. [Detail]

2013

FOLTA, Zdeněk a Jiří HAVLÍK. Realizace zkoušek středového dílu DT10 pro tramvajové výhybky. DT – Vyhýbkárna a strojírna, a.s. Prostějov, 2013. [Detail]