Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské a diplomové práce - základní informace

  • Směrnice Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce (FS_SME_05_003) stanovuje postup při zadání, odevzdání, zveřejnění a archivaci závěrečné kvalifikační bakalářské nebo diplomové práce. Směrnice také stanovuje formální náležitosti prací.
  • Student odevzdá PDF verzi práce + přílohy do systému EDISON.
  • Pokud to vyžaduje charakter práce, musí být z práce odstraněny nebo znečitelněny všechny údaje spadající do kategorie utajovaných skutečností (přístupová hesla, utajované výrobní postupy a procesy, údaje chráněné smlouvami s fyzickými či právnickými osobami třetích stran apod.). Student je povinen se na konkrétní citlivé údaje informovat u vedoucího práce.
  • Po úspěšném obhájení bude práce (zadání, text, přílohy, posudky) veřejně dostupná v Digitálním repozitáři VŠB-TUO (DSpace) a tím také na webu katedry ČaMS.

Celkový počet obhájených prací na katedře (od roku 2004)