Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Multifunkční upínací systém
(Multifunctional clamping system)
Roman Potrok Ing. Jiří Struž Bakalářská
Návrh dopravníku pro přepravu uhlí
(Design of the Conveyor for the Coal Transport)
Libor Hranický Ing. Lukáš Klapetek Bakalářská
Návrh mechanicky zásuvného zábradlí
(Design of a mechanically sliding guardrail)
Viktor Věncek Ing. Filip Dušek Bakalářská
Návrh pohonu medometu
(Design of the Honey Extraction Device Drive)
Jiří Maršálek Ing. Jan Bajgar Bakalářská
Elektromechanický stavěč dveří
(Electromechanical door lock)
Bc. Tomáš Kummer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Mechanicky ovládaná více lamelová dvojitá spojka
(Mechanically actuated multi-plate double clutch )
Bc. Tomáš Daňa doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh bubnu řetězového vrátku poháněného planetovou převodovkou
(Design of a Chain Winch Drum Driven by a Planetary Gearbox)
Bc. Nicola Macurová Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Diplomová
Návrh dvoustupňové převodovky pohonu tramvaje
(Design of a two-stage tram drive gearbox)
Bc. Jiří Dobiáš Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Diplomová
Návrh univerzálního tenzometrického snímače síly
(Design of a universal strain gauge force sensor)
Bc. Jan Klvaňa Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Diplomová
Optimalizace výběru nářadí pro utahování matic maximálním momentem
(Optimization of Tool Selection for Tightening Nuts by Maximal Torque)
Bc. Szymon Wania prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Otočná zdvižná plošina
(Swivel Lifting platform)
Bc. Martin Slovják doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Pevnostní kontrola desetistupňové převodovky Tatra pro vyšší momentové zatížení
(Strength Analysis of a Ten-speed Tatra Transmission for Higher Torque Loads)
Bc. Martin Ondrušák Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Planetová převodovka s kloubovým hřídelem a hnaným unášečem
(Planetary Gearbox with Cardan Shaft and Driven Carrier)
Bc. Vojtěch Trubák prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Reverzní analýza historického důlního zařízení
(Reverse analysis of historic mining equipment)
Bc. Filip Hranický Ing. Jiří Začal, Ph.D. Diplomová
Spouštěcí zařízení montážní linky elektrokol
(Electric Bicycle Assembly Line Moving Device)
Bc. Patrik Scholaster Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Diplomová
Stroj na skládání ovládacího řetězu venkovní žaluzie
(Machine for folding the control chain of external blind)
Bc. Jakub Havrlant doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Zařízení na míchání prášku pro 3D tisk
(Powder mixing equipment for 3D printing)
Bc. Daniel Kubesa Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro domácí výrobu plášťovaných střel
(Swaging equipment for home manufacture of jacketed bullets)
Bc. Lukáš Buček doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Zdvižná plošina
(Lifting platform)
Bc. Josef Kocur doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zkušební zařízení na testování lepených spojů.
(Test equipment for testing glued joints.)
Bc. Renáta Kyselá doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Inovované řešení upínání ocelového profilu při lisování otvorů
(Innovative Solution for Clamping Steel Profiles when Pressing Holes)
Bc. Jan Juroszek Ing. Lukáš Jančar Bakalářská
Kompenzace akustického klikání hřídele motoru pomocí plastové převodové skříně
(Compensation Clicking Noise of a Motor Shaft by Plastic Gearbox Housing)
Bc. Jiří Gonda Ing. Filip Dušek Bakalářská
Lanový naviják pro vytažení lodí na břeh
(Winch to Pull the Boat Ashore)
Bc. Radek Olbrecht Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Mechanické rameno pro snímací zařízení.
(Mechanical arm for scanning device.)
Bc. Patrik Tošenovjan Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bakalářská
Mechanismus pro uvolnění břemene při pádové zkoušce.
(Shackle Release Mechanism for Drop Test of Aircraft.)
Bc. Jiří Ordelt Ing. Václav Mosler Bakalářská
Návrh bateriové skříně kolejového vozidla
(Design of Battery Box of Rail Vehicle)
Bc. David Pastuszek Ing. Lukáš Hruzík Bakalářská
Návrh uchycení baterie v rámu elektrokola
(Design of battery attachment in the frame of electric bike)
Bc. Aleš Filipčík Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace dílů řadicího systému nákladního automobilu
(Optimization of the truck shifting system parts)
Bc. Radim Bártek Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bakalářská
Pojízdný hydraulický zvedák
(Mobile Hydraulic Jack)
Bc. Jan David Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Testovací zařízení pro měření valivého odporu
(Testing Device for Measuring Rolling Resistance)
Bc. David Krčmář Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Tlačná stanice výtlačného stroje koksárenské baterie
(Coking Battery Extruder Press Station)
Bc. Lukáš Kroupa Ing. Jiří Struž Bakalářská
Zařízení pro krácení kulatiny
(Equipment for cutting logs)
Bc. Ondřej Milar Ing. Jiří Beinstein Bakalářská
Konstrukce a realizace 3D tiskárny
(Design and Realization of 3D Printer)
Bc. Michael Tuček doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Leštička hliníkových disků
(Aluminium Disc Polisher)
Bc. Lukáš Mička Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh hydraulického rotátoru pro kulové ventily
(Design of a Hydraulic Rotator for Ball Valves)
Bc. David Koval prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh ozubení převodovky osobního automobilu z hlediska měrných skluzů
(Gearing Design for Passenger Car Gearbox from the Point of View of Specific Sliding)
Ing. Lukáš Klapetek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Planetový diferenciál
(Planetary Differential)
Bc. Petr Zym doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce dvoustupňového přídavného převodu nákladního automobilu
(Reconstruction of Two Speed Transfer Case for Heavy Truck)
Bc. Martin Lanča Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Rychloběžná souosá čelní převodovka
(Coaxial Speed-increasing Gearbox with Helical Gears)
Bc. Lukáš Polášek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Teleskopická vidlice
(Telescopic forks)
Ing. Petr Cigán doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Metodika stanovení modifikací ozubení podle zátěžných podmínek převodovky.
(Methodology for the Calculation of Gearing Modifications according to Gearbox Loading.)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační
Metodika výpočtů těsněných přírubových spojů tlakových nádob.
(The Methodology of Calculations of Sealed Flanged Joints of Pressure Vessels.)
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Čelní nakladač pro malotraktor
(Front Loader for a Small Tractor)
Bc. Szymon Wania Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Dvoustupňový drtič dřevního odpadu
(Two-stage Wood Waste Crusher)
Bc. Lukáš Buček Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bakalářská
Inovované řešení mechanismu pohonné jednotky pro teleskopický sloup zdravotnických zařízení
(Innovated Solution for the Drive Mechanism for the Telescopic Column of Medical Devices)
Bc. Daniel Kubesa Ing. Lukáš Jančar Bakalářská
Inovované řešení mechanismu vysouvacího podvozku gynekologického křesla
(Innovated Solution of the Mechanism of the Sliding Chassis of the Gynecological Chair)
Bc. Martin Ondrušák Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh a optimalizace polohovacího mechanismu bariérových strojů
(Design and Optimization of the Positioning Mechanism of Barrier Machines)
Bc. Tereza Hrudičková Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh pohonu rolen odvalovacího polohovadla.
(Design of Rollers Drive for a Positioning Roller Device)
Bc. Tomáš Daňa Ing. Václav Mosler Bakalářská
Návrh zařízení pro lisování malých součástí do polotovaru z plechu
(Design of a Machine for Pressing Small Parts into a Sheet Metal Blank)
Bc. Patrik Scholaster Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace konstrukce pastorků řemenového převodu zhotovených metodou 3D tisku
(Optimizing of the Design of Belt Pulleys Made by 3D Printing)
Bc. Jan Knápek Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Pojízdné schody s pracovní plošinou
(Mobile Stairs with a Work Platform)
Bc. Vojtěch Trubák Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Pojízdný manipulátor s výkovky
(Mobile Manipulator for Forgings)
Bc. Jan Klvaňa Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce standu pro zkoušení převodovek
(Reconstruction of the Gearbox Testing Stand)
Bc. Petr Tempír Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zkušebního zařízení pro běhové zkoušky kol
(Reconstruction of the Test Bench for Testing of Bicycle Wheels)
Bc. Jakub Havrlant Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Ruční lis na papír
(Hand Press for Paper)
Bc. Nicola Macurová Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Ruční pračka s převodem
(Hand Wasch with Transmission)
Bc. Renáta Kyselá Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Výškově stavitelný kancelářský stůl s pohonem
(Height-adjustable Office Desk with a Drive)
Bc. Tomáš Kummer Ing. Jiří Beinstein Bakalářská
Hydraulická štípačka dřeva za traktor
(Hydraulic Wood Splitter Mounted behind a Tractor)
Bc. Marek Grygařík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Konstrukční návrh posilovacího stroje
(Design of a Booster Machine)
Bc. Radek Štork Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh svařovacího stroje pro navařování tvrdokovu
(Design of a Welding Machine for Hard Metal Surfacing)
Bc. Martin Sněhota Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh fixačního zařízení pro transport vyhořelého jaderného paliva
(Design of a Fixation Device for a Transport of Spent Nuclear Fuel Elements)
Bc. Dominik Pluskal doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukce a testování domu do seismických oblastí
(Design and Testing of a House for Seismic Areas)
Bc. Petr Matějek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Optimalizace tvaru tělesa světlometu za účelem snížení deformací po odlisování
(Optimizing the Shape of the Headlamp Housing to Reduce Deformation after the Injection)
Ing. Ondřej Sedlačík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Otevřený zkušební okruh automobilových převodů
(Open Loop Testing Bench for Automobile Gears)
Bc. Lukáš Petřkovský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Pevnostní analýza osových a mezinápravových diferenciálů nákladních vozidel Tatra
(Strength Analysis of Axle and Inter-axle Differentials of Tatra Trucks)
Bc. Jiří Pazděrný Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Planetová převodovka mikrotunelovacího zařízení
(Planetary Gearbox for the Microtunelling Device)
Bc. Vojtěch Zajíček doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce zatemnění reflektorů
(Reconstruction of Obscuration for the Theatre Reflectors)
Bc. Ludmila Gaszková doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Specifikace a základní výpočet víceosých zakázkových vozidel Tatra Phoenix
(Specification and Basic Calculation of Multiaxle Custom-Made Tatra Phoenix Trucks)
Bc. Zdeněk Zemský Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Stacionární výložníkové rozbíjecí zařízení
(Stationary Cantilever Breaking Device)
Ing. Jakub Gaszek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Třídič zeminy
(Soil Shredder)
Bc. Ondřej Štopl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Chyba převodu evolventního ozubení, její měření a její vztah k hluku a vibracím převodovek
(Transmission Error of Involute Gars, it Measurement and its Relation to Noise and Vibrations of Gearboxes)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dvousloupový hydraulický zvedák pro automobily
(Two-column Hydraulic Jack for Cars)
Bc. Lukáš Mička Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Dvoustupňová čelní koaxiální převodovka
(Two Stages Coaxial Helical Gearbox)
Bc. Petr Zym Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Elektricky otevíratelné okno
(Electrically Openable Window)
Bc. Jiří Gattner Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Elektromotorická jeřábová kladnice
(Crane Tackle with Electro-mechanical Turning of a Hook)
Ing. Lukáš Klapetek Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh cirkulačního čerpadla
(Design of a Circulation Pump)
Bc. Filip Hranický Ing. Václav Mosler Bakalářská
Mechanický nahrávač míčků pro tenis
(Tennis Playmate Ball Machine)
Bc. Filip Tomášek Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Měření napjatosti na stěžni lodě
(Stress Measuring of a Ship Mast)
Bc. Ludvík Rendek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh rámu dvoučlánkové nízkopodlažní jednosměrné tramvaje
(Design of a Frame for a Two-cell One Diection Low-floor Tram)
Bc. Jiří Dobiáš Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh sidecaru pro dětskou sedačku na kolo
(Design of a Bicycle Sidecar for a Child Seat)
Ing. Petr Cigán Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Návrh upínacího stolu pro svařování rámů jízdních kol
(Design of a Fastening Table for Welding of Bicycle Frames)
Bc. Martin Slovják Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Vliv tepelné roztažnosti na přírubový spoj tlakové nádoby
(The Influence of Thermal Expansion on a Flange Connection of a Pressure Vessel)
Bc. Josef Kocur Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bakalářská
Zařízení na vyklápění kontejneru
(Device for Dumping of a Container)
Bc. Jan Ulman Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Zvedací plošina pro servisování motocyklů
(Hoist Platform for Motorcycle Servicing )
Bc. Martin Lanča Ing. Lukáš Jančar Bakalářská
Analýza závislosti vibrací kardanové hřídele na její zástavbové délce
(Analysis of Cardan Shaft Vibration Dependence on its Build-up Length)
Ing. Jiří Struž Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Hystereze v nastavovacím systému světlometu
(Hysteresis in an Adjusting System of a Headlamp)
Bc. Jakub Smékal doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Konstrukce jednoúčelové ohýbačky trubek
(Design Concept of a Single-purpose Tube Bender Machine)
Bc. Adrian Csémi doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh zkušebního stavu pro testování náprav nákladního automobilu
(Design Concept of a Truck Axles Testing Device)
Bc. Libor Galetka Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Mechanický plochý klíč
(Mechanical Open-end Spanner)
Bc. Jakub Pyszko prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh automatizace lepení protihlukové ochrany brzdových destiček
(Design of an Automation for Bonding of a Sound Protection Shield for Brake Pads)
Bc. Jaroslav Sklenář Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh hobby laserového gravírovacího stroje
(Design of a Hobby Laser Engraving Machine)
Bc. Patrik Vítek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh kolejového jeřábu s ručním pohonem
(Design of a Rail Crane with a Manual Drive)
Bc. Martin Mikulík Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukčního řešení zařízení pro obracení břemen
(Design Concept of a Burden Turning Device)
Bc. Ondřej Uher Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh mechanismu stěrače čelního skla vozidla městské dopravy
(Design of a Windscreen Wiper Mechanism of an Urban Transport Vehicle)
Bc. Marek Tošenovjan doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh mechanismu výsuvné plošiny vstupních dveří pro imobilní cestující s možností pohonu
(Design of a Sliding Platform for Entrance Doors for Immobile Passengers with Drive Option)
Bc. Jakub Miček doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Návrh měřicí stolice pro výstupní kontrolu kvality diferenciálů
(Design of a Measuring Stand for a Final Inspection of Differentials Quality)
Bc. Lukáš Gelnar prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh náboje jízdního kola s automatickou třístupňovou převodovkou
(Design of a Bicycle Hub with an Automatic Three-speed Gearbox)
Ing. Filip Dušek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh nosného rámu vodojemu
(Design of a Frame for a Water Reservoir)
Ing. Lukáš Hruzík doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh řešení představce jízdního kola s měnitelnou geometrií
(Draft Design of a Bicycle Stem with Variable Geometry)
Bc. Michal Válek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Nedestruktivní zkoušení karbonových materiálů jízdních kol
(Non-Destructive Testing of Carbon Materials for Bicycles)
Bc. Marek Wilček Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Diplomová
Optimalizace LED reflektoru
(Optimization of a Passenger Car LED Headlamp)
Bc. Radim Haluska doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Pohon otoče radaru
(Drive of a Radar Rotating Device)
Ing. Ondřej Sládek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Přestavník pro ovládání železniční výměny
(Point Machine for Railway Switch Actuating)
Bc. Jakub Hejda doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce planetové převodovky zařízení pro stabilizaci zeminy
(Reconstruction of a Planetary Gearbox for the Earth Stabilizer)
Bc. Aleš Kratochvíl doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce převodovky pro retardér vozidla Tatra 815
(Reconstruction of a Gearbox for a Truck Tatra 815 Retarder)
Ing. David Tošenovjan Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Řaditelná převodovka invalidního vozíku
(Wheelchair Gearbox with Shifting)
Bc. Martin Dostál doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Snižování hluku a vibrací u převodovek osobního automobilu
(Reduction of noise and vibration in passenger car gearboxes)
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Disertační
Zvyšování únosnosti ozubených kol převodovek pro všeobecný průmysl
(Loading Capacity Increasing of Gearboxes for General Industry)
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dětské šlapací auto
(Children's Pedal Car)
Ing. Jakub Gaszek Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh nového typu spojky ráfkového profilu
(Design Concept of a New Type Bicycle Rim Coupling)
Bc. Martin Sněhota Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Modernizace regulační klapky velkého průměru
(Modernization of a Big Diameter Regulating Flap)
Bc. Jiří Pazděrný Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Multifunkční stojan na kola
(Multifunction Bicycle Stand)
Bc. Zdeněk Zemský Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Návrh modulárního kolejového vozíku
(Design of a Modular Rail Cart)
Bc. Dominik Pluskal Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Návrh pojezdového vozíku s ručním pohonem pro elektrické zdvihadlo
(Design of a Hand Driven Trolley for an Electric Lifter)
Bc. Lukáš Petřkovský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh zvedacího průmyslového sušáku
(Design of a Lifting Industrial Dryer)
Bc. Lukáš Polášek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Nesený víceúčelový přepravník za traktor
(Carried Multipurpose Transporter)
Bc. Marek Grygařík Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Polohovatelný malířský stojan pro rámy větších rozměrů
(Positioning Easel for Bigger Stretchers)
Bc. David Koval Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce moštovacího lisu s návrhem pohonu a vedení
(Reconstruction of a Cider Press Including Design of a Drive and a Slide-way)
Bc. Radek Štork Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Stojan pro převodovku osobního vozidla
(Stand for a Personal Car Gearbox)
Ing. Ondřej Sedlačík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Svařovaný dětský kolotoč
(Welded Children's Carousel)
Bc. Ludmila Gaszková Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Točna pro 3D fotografování osobních vozidel
(Turntable for 3D Photography of Personal Cars)
Bc. Petr Matějek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Univerzální stahovák rotačních součástí
(Universal Puller for Rotary Parts)
Bc. Vojtěch Zajíček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Univerzální zařízení pro kalibraci krouticího momentu
(Universal Device for the Calibration of Torque Moment)
Bc. Ondřej Štopl Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Dvouzónový mlecí stroj pro mletí papírenských vodolátek
(Double Disc Refiner for Pulp and Paper Refining)
Bc. Petr Škrabal doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh pneumatického rotačně posuvného pohonu pro autobusové dveře
(Design Concept of a Pneumatic Rotary-sliding Drive for a Bus Door)
Ing. Petr Wagner prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Konstrukční řešení kompaktního aktuátoru určeného pro speciální aplikace
(Design Concept of a Compact Linear Actuator for Special Applications)
Ing. Vojtěch Heiník doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení šnekové převodovky pro kompaktní mobilní systémy
(Design Concept of a Worm Gearbox for Compact Mobile Systems)
Bc. Jan Poslušný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Míchačka suchých směsí
(Mixer of Dry Mixtures)
Bc. Pavel Cieslar doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh čelní převodovky pohonu kulového mlýnu
(Design of a Helical Gearbox for a Drive of a Ball Mill)
Bc. Zdeněk Čeladník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh nájezdové zdvihací plošiny vozidla pro imobilní cestující
(Design of a Carriage Drive-up Lifting Ramp for Immobile Passengers)
Ing. Jakub Jurczek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh upevnění sedadla k hrubé stavbě kolejového vozidla
(Design of a Seat Mounting with a Rail Vehicle Frame)
Bc. Adam Bayer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace a pevnostní kontrola uložení stěrače kolejového vozidla
(Optimization and a Strength Calculation of a Mount for Rail Vehicle Windshield Wiper)
Bc. Tomáš Muta prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Řetězový dopravník
(Chain Conveyor)
Bc. Lukáš Michel doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Spouštěcí jeviště
(Droping Down Stage)
Bc. Jan Vávra doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Uzavřený zkušební okruh automobilových převodů
(Closed Loop Testing Bench for Automobile Gears)
Bc. Michal Kohout doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zádržný systém na dynamometr
(Retaining System for a Dynamometer)
Ing. Jan Bajgar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Zkušební přípravek dynamického namáhání mechanismu zámku automobilu
(Testing Device for Dynamic Loading of a Car Lock)
Ing. Jiří Beinstein doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zkušební tlaková komora pro pažnicové trubky
(Testing Pressure Chamber for Casing Pipes)
Bc. Jakub Říha doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dílenská koloběžka
(Workshop Scooter)
Bc. Michal Válek Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Efektivní kontrola rámů jízdního kola s řemenovým převodem
(Effective Checking of Bicycle Frames with a Belt Drive)
Bc. Ondřej Uher Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Chodítko pro invalidy
(Walker for Handicapped People)
Bc. Michal Bartoň Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Mobilní polohovací zařízení poháněné elektromotorem
(Mobile Positioning Device Powered by an Electromotor)
Ing. Filip Dušek Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Mobilní stojan pro uskladnění pneumatik
(Mobile Stand for Tyres Storage)
Ing. David Tošenovjan Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh a optimalizace rámu třínápravového tandemového přívěsu
(Design and an Optimization of Three-axle Tandem Trailer)
Bc. Vladimír Jorda Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Návrh dílenských pákových nůžek
(Design of Workshop Lever Shears)
Bc. Marek Tošenovjan Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh podvozku RC modelu Tatra 4x4 v měřítku 1:10
(Design of Car Chassis of RC model Tatra 4x4 on a Scale 1:10)
Bc. Lukáš Gelnar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh šroubového lisu 50kN
(Design of a Screw Press 50kN)
Bc. Martin Dostál Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Nové řešení ohýbačky kolejnic
(New Design of a Rail Bender )
Bc. Patrik Vítek Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Nůžkový zvedák na kolejnice
(Scissor Jack for Rails)
Bc. Radek Vašíček Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický regulátor polohy válce
(Pneumatic Regulator of a Roller Position)
Bc. Jakub Hejda Ing. Miroslav Burián Bakalářská
Pojízdný skládací stůl pro chovatele
(Mobile Folding Table for Breeders)
Bc. Jakub Smékal Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Rodinná šlapací čtyřkolka pro volnočasové aktivity
(Family Pedal Quadricycle for Free Time Activities)
Bc. Marek Wilček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rovnací zařízení na dráty
(Wire Straightener)
Ing. Lukáš Hruzík Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Ruční dvounápravový manipulační vozík
(Manipulating Handcart with Two Axles)
Bc. Jakub Miček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Řešení ztráty předpětí ve výpletu sportovních horských kol
(Solution of Prestressing Loss in Sport Mountain Bike Wheels Spokes)
Ing. Jiří Struž Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Stavidlo pro regulaci průtoku vody
(Water-gate with a Flow Control)
Bc. Radim Haluska Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Univerzální mechanismus pohonu anténních systémů
(Universal Mechanism for Driving of Antenna Systems)
Ing. Ondřej Sládek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Venkovní posilovací stroj
(Outdoor Fitness Machine)
Marek Hlaváč Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Vozík pro zvedání sudu
(Trolley for Hoisting of a Barrel )
Bc. Martin Mikulík Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro rovnání cyklistických převodníků
(Bicycle Derailleurs Straightening Device)
Bc. Aleš Kratochvíl Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro testování dopravních válečků
(Testing Device for Conveyor Rollers)
Bc. Jaroslav Sklenář Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Měření otisků ozubených kol
(Measurement of Gears Footprints)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Diplomová
Měřicí přípravek pro měření naklopení ozubeného kola
(Device for Measuring of a Toothed Gear Tilting)
Ing. Václav Mosler doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Modifikace systému pohonu žehlicího válce žehliče
(Modification of a Roll Driving System of an Iron Roller )
Bc. Jiří Kauzlarič doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh klempířské falcovačky
(Design of a Tinsmith Stake)
Bc. Michal Meca doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh nových způsobů napínání a jeho kontroly pro řetězy dopravníků
(Design of New Methods of Tensioning and its Checking for Conveyor Chains)
Bc. Michal Stavárek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh zařízení pro zajištění požadované polohy navíjeného lana
(Design of a Device for Holding of a Winded Rope Position)
Bc. Ondřej Kopečný prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Pojízdný kladkostroj
(Portable Pulley Block)
Ing. Helena Špačková doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Přímé odměřování polohy vřetene
(Direct Admeasurement of a Spindle Position)
Bc. Lukáš Říha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce a optimalizace zadního zavěšení jízdního kola
(Redesign and an Optimalization of a Bicycle Rear Wheel Suspension)
Ing. Lukáš Jančar doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce brusného zařízení vad plechů
(Reconstruction of Grinding Device for Plates Defects )
Ing. Radim Chromčák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce stavu pro testování sestupných převodovek těžkého nákladního automobilu
(Reconstruction of a Testing Stand for a Heavy Truck Transfer Case)
Ing. Jan Grulich Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Řešení problému šroubových spojů tlakové nádoby
(Problem Solving of Bolted Connections of a Pressure Vessel )
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Sekačky odpadových rolí WRS
(Cutting Machines of Waste Rolls WRS)
Bc. Tomáš Střípek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Sklopný stůl s otočí
(Tilting Rotary Table)
Ing. Jan Jošek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Studie převodovek pro těžká užitková vozidla
(Study of Gearboxes for Heavy Commercial Vehicles)
Ing. Zdeněk Vrána Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Variantní optimalizační návrh převodů studentské formule
(Variant Optimization Design of Student’s Formula Speed Gears)
Bc. Miroslav Thiele prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Víceúčelový kamerový jeřáb
(Multipurpose Camera Crane)
Bc. Jiří Petr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Diplomová
Zdviž pro horizontální přepravu palet
(Hoist for Horizontal Transportation of Pallets )
Bc. Jan Juřica doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Optimalizace vícestupňových ozubených převodů změnou geometrických parametrů a rozdělením převodových poměrů
(Optimization of multistage gear transmissions by changing of geometrical parameters and by a gear ratios distribution)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Identifikace prvků pohonu historického motocyklu pro jeho renovaci
(Identification of Transmission Components of a Veteran Motorcycle )
Bc. Jiří Kořínek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh koloběžky
(Design of a Scooter)
Ing. Jakub Jurczek Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh odsávání pro zubní laboratoře, integrovaného do pracovního stolu
(Design of an Exhaustion Integrated with a Worktable for Dental Laboratories)
Bc. Tomáš Muta Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Lanovka s ručním pohonem pro dětské centrum
(Funicular Railway with a Manual Drive for a Children's Center)
Bc. Libor Galetka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Manipulátor polohování výpalků
(Manipulator for Positioning of Work Pieces during Flame Cutting)
Bc. Michal Kohout doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Medomet
(Honey Extraction Device)
Ing. Jan Bajgar Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Mechanická závora
(Machanical Crossing-gate)
Bc. Zdeněk Čeladník Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Mechanismus pro zabezpečení dveří
(Mechanism for a Door Lock )
Ing. Jiří Beinstein Ing. Miroslav Burián Bakalářská
Návrh námořního kontejneru
(Design of an Offshore Container)
Bc. Adrian Csémi Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh olejového čerpadla pro sestupnou převodovku nákladního automobilu
(Design of a Gear Oil Pump for a Truck Transfer Case)
Bc. Jan Červenka Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Bakalářská
Návrh pily pro palivové dříví
(Design of a Saw for Firewood)
Ing. Petr Wagner Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh ručního nářadí - ráčna
(Design of Hand Tools - Ratchet)
Jakub Havala Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Podavač pro topný lis
(Feeder for a Heating Press)
Bc. Lukáš Michel Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Pojízdný zvedák nástavků
(Movable Lifter of Hive Boxes)
Bc. Jakub Pyszko Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Pomůcka pro předškolní výuku dětí s poruchou autistického spektra
(Aid for Teaching Preschool Children with Autistic Spectrum Disorder)
Dominik Plíhal Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce hnací převodovky pro kontidrátovou trať
(Reconstruction of a Driving Gearbox for a Wire Rod Mill)
Bc. Jakub Říha Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zámku dvířek průmyslového pracího stroje
(Design Optimization of an Industrial Washing Machine Door Lock)
Bc. Markéta Hradilová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Ruční kolejová točna úzkorozchodných vozíků pro dopravu nerostů
(Railway Turntable for Narrow-track Spoil Cars for Transport of Minerals Actuated Manually)
Bc. Petr Ondráček Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Ruční kultivátor půdy
(Hand Tiller)
Bc. Radek Čermák Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Skládací tyč pro tažení dětského jízdního kola
(Folding Tow Bar for a Children Bicycle)
Bc. Martin Brdíčko Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Sklopné železniční sedadlo
(Folding Railway Seat)
Ing. Petr Gold Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Variantní řešení spojení nosníků pojezdové dráhy
(Variant Design of a Crane-way Girder Joints)
Bc. Adam Bayer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Vertikální pohon překladače lisovaných desek
(Vertical Drive for a Freight Handler of Pressed Boards)
Bc. Petr Škrabal Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Vozík s navijákem na hadici
(Cart with a Hose Reel )
Bc. Jan Poslušný Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Zahradní drtič větví
(Garden Branch Crusher)
Ing. Vojtěch Heiník Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Zahradní gril na sele
(Garden Grill for a Piglet)
Bc. Vladimír Nepor Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro manipulaci s odpady
(Equipment for Waste Handling)
Filip Mertl Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro stavění bowlingových kuželek
(Device for Resetting Bowling Pins)
Bc. Aleš Kikta Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Zkušební zařízení dynamických rázů rámů jízdního kola
(Test Bench for Dynamic Shocks of Bicycle Frames)
Bc. Jan Vávra doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení výkonu dvoudobého motoru motocyklu
(Tuning of a Motorcycle Two-stroke Engine)
Bc. Pavel Cieslar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Analýza planetového soukolí synchronizované manuální převodovky
(Analysis of Planetary Gearing for a Synchromesh Manual Transmission)
Bc. Petr Sopuch Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Design a konstrukční řešení základní varianty nástavby pro podvozek elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismus
(Design and a Construction of a Basic Version of a Car Body for an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourism)
Bc. Jiří Čoupek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Dráha opony divadla
(Theatre Curtain Travel)
Bc. Petr Kramoliš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Dvoustupňová převodovka s řazením
(Two-speed Shifting Gearbox)
Ing. Jakub Kotzot doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Jednosměrná čelní převodovka s vloženým kolem
(Unidirectional Cylindrical Gearbox with an Idle Gear)
Bc. Matěj Podešva doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Konstrukční rozbor převodovky těžkého nákladního automobilu
(Design Analysis of a Transmission for a Heavy Truck)
Bc. Michal Rotrekl Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení podvozku elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismus
(Machine Design Concept of an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourism )
Bc. Petr Plášek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Konstrukční úprava ke zlepšení funkčních vlastností nosného řetězu vlečníku za pecí na trati SJV
(Design Modification of the Supporting Drag-chain behind the SJV Train Furnace)
Bc. Lukáš Baran doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Manipulační vozík s nůžkovou plošinou
(Manipulating Cart with a Scissor Platform)
Bc. David Šimášek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Manipulátor pro výrobu van
(Manipulator for a Production of Baths )
Bc. Jan Lindovský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh lanové dráhy pro extrémní sport
(Design of a Ropeway for Extreme Sport)
Bc. Jakub Bednarz prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Optimalizace a standardizace uchycovacích elementů plastových komponentů pro automobilová světla
(Optimization and Standardization of Holding Elements for Plastic Components of Car Headlights)
Bc. Miroslav Hrinik doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Optimalizace prací jednotky průmyslového pracího stroje
(Optimization of a Washing Unit of an Industrial Washing Machine)
Bc. Jakub Mičík doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Poháněný stěnový závěs pro velké Flat TV
(Driven Wall Mount for Big Flat TVs)
Bc. Přemysl Zimčík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Řešení problematiky tlumičů pracích strojů
(Problem Solving of Washing-machine Dampers)
Bc. Lucie Hanáková doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Stanovení celkového zatížení podlahy ze statických i dynamických sil u průmyslových pracích strojů
(Floor Total Load Assessment from Static and Dynamic Forces for Industrial Washing-machines)
Bc. Pavla Hajdová doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Tlačné zařízení trnů forem
(Thrust Device of Mould Pins)
Bc. Martin Ondruš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zkušební zařízení vlivu změny geometrie posezu cyklisty
(Testing Device for an Influence of a Biker Sitting Geometry Change )
Bc. Zuzana Kyprová doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Optimalizace tvaru lopatek vysokootáčkové pohonné jednotky vzduchové brusky a její testování
(Shape optimization of an air grinder high speed driving unit blades and its testing)
Ing. Jiří Šamša, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační
Výzkum a optimalizace bezpečných vzduchových pohonů o výkonu do 15 kw
(Research and optimization of safe air drives whit a power of 15 kW)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dílenský rámový lis do 20 tun
(Workshop Frame Press up to 20 Tons)
Ing. Jan Grulich Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Kolejová šlapací drezína pro turisty
(Treadle Track Trolley for Tourists)
Ing. Jan Jošek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Lanový kladkostroj
(Rope Tackle)
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Manipulační vozík se samosvornými kleštěmi na klády
(Manipulating Trolley with Self-locking Pliers for Timbers)
Ing. Zdeněk Vrána Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh a ergonomie částí v kokpitu studentské formule
(Design and Ergonomics of Cockpit Parts of a Student Formula)
Bc. Miroslav Thiele Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh regálového systému
(Design of a Rack System)
Bc. Michal Stavárek Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Pohon dětského lyžařského vleku
(Drive for Children´s Ski Lift)
Bc. Michal Meca Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce pohonu podávacího zařízení
(Reconstruction of a Feed Device Drive)
Ing. Radim Chromčák Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zkušebního zařízení pro měření účinnosti automobilních převodovek
(Reconstruction of a Testing Device for Measuring of an Automotive Gearboxes Efficiency)
Bc. Lukáš Říha Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Relaxační lenoška
(Chill-out Chaise Longue)
Bc. Daniel Čech Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Uložení testovaného brzdového kotouče F1 v dynamometru
(Mounting of a Tested F1 Wheel-brake Disk in a Dynamometer)
Ing. Václav Mosler doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Veterinární polohovatelný stůl
(Veterinary Adjustable Table)
Bc. Jiří Kauzlarič Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zahradní gril
(Garden Grill)
Bc. Martin Khýr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zahradní slunečník
(Garden Parasol)
Ing. Helena Špačková Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Zvedací pákový mechanismus pro sklopný dopravník
(Lifting Lever Mechanism for an Inclinable Conveyor)
Bc. Jan Juřica Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Dělicí zařízení izolačních pásů
(Parting Device for Isolation Strips)
Ing. Martin Vonderčík doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh zámku pátých dveří osobního automobilu
(Design of a Lock of the Fifth Door of a Car)
Ing. Roman Kučera doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Měřicí přípravek pro měření síly brzdiče
(Measuring Preparation for Measuring of Forces in a Brake Device)
Ing. Petr Stacha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh dveřního systému WC buňky pro invalidy vlaku pro dálkovou dopravu
(Design of a Door System of a WC Cell for the Handicapped for Long-distance Train)
Ing. Jan Novák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukčního řešení výsypky Dumperu
(Draft Design of a Dump for a Dumper)
Ing. Radek Klemeš prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh pomocného pohonu pro nákladní automobil
(Design of a Power Take-off for a Truck)
Ing. Jakub Stloukal Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Návrh svařovacího přípravku pro koncern VW
(Design of a Welding Jig for the VW Company)
Ing. Julie Janovičová doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Přepravní zdvihadlo
(Transport Hoist Unit)
Ing. Štěpán Macošek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Vertikální tlačný řetězový zvedák
(Vertical Thrust Chain Hoist)
Ing. Lukáš Hrušovský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zdvihová jednotka pro zdravotnické zařízení
(Lifting Unit for a Health Centre)
Ing. Ivo Křístek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Simulační odhad provozní spolehlivosti strojních systémů
(Simulation Assessment of the Operational Reliability of Mechanical Systems)
Ing. Radek Kotík doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Brzda zkušebního zařízení
(Brake for a Testing Device)
Bc. Martin Ondruš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Dekorační tah
(Pulling Device for a Theater Scene)
Bc. Jakub Mičík doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Dětská víceúčelová židle
(Children's Multipurpose Chair)
Bc. Jiří Petr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Dětský zahradní traktor s elektropohonem
(Children Garden Tractor with an Electric Drive)
Bc. Petr Plášek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Hydraulický nůžkový zvedák pro motocykl
(Hydraulic Scissor Jack for a Motorcycle)
Bc. Jakub Nutil doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Jízdní kolo s pomocným motorem Honda
(Bicycle with an Auxiliary Engine Honda)
Bc. Přemysl Zimčík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh pásové pily (katru).
(Design of a Band Saw (a Cutter))
Bc. Jiří Dvorák doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Kotoučová naklápěcí pila
(Tilting Circular Saw)
Bc. Petr Sopuch Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Montážní lehátko
(Mechanic´s Creeper)
Bc. Jiří Hruboň Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Navíjecí zařízení pro vodní lyžování
(Winding Device for a Water Skiing)
Bc. Jakub Legerský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Návrh posilovacího stroje
(Design of a Bodybuilder)
Bc. Ondřej Ščudla Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Návrh převodovky malého traktoru
(Design of a Gearbox for a Small Tractor)
Bc. Matěj Podešva Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh převodovky osobního vozidla pro městský provoz
(Design of a Gearbox for a City Car)
Bc. Michal Rotrekl Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh realizace měření účinnosti diferenciálu na testovacím vozidle.
(Design of an Implementation of a Differential Efficiency Measuring on a Testing Car)
Bc. Tomáš Mlčák doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Návrh skrývatelných opěrek nohou pro porodní křeslo
(Design of Hiding Leg Rests for a Birthing Chair)
Bc. Lucie Hanáková Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh transportních kleští
(Design of a Transport Tongs)
Bc. Jakub Bednarz Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení a úpravy převodovky pro retardér Tatra 815
(Assessment and Modifications of the Gearbox for Tatra 815 Retarder)
Bc. Ondřej Kopečný Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rámový lis na ovoce
(Framed Fruit-press)
Bc. David Šimášek Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce hnacího kola housenicového pásu
(Reconstruction of a Driving Gear for a Caterpillar Belt)
Ing. Aleš Zahradník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce odpružení dvířek průmyslové pračky
(Reconstruction of an Industrial Washing Machine Door Springing)
Bc. František Žilka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zadní kyvné vidlice motocyklu
(Redesign of a Motorcycle Rear Fork Spring)
Ing. Lukáš Jančar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zdvihacího zařízení pro vyvazování podvozků lokomotiv
(Reconstruction of a Wheel Lifting Device for Locomotives)
Ing. Jan Pataki Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Skládací stůl na stolní tenis
(Folding Table for a Table Tennis)
Bc. Zuzana Kyprová Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Stacionární zdvihací zařízení s nosností 2000 kg
(Fixed Lifting Device for 2000 kg Lifting Capacity)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Stahovák na pružiny osobního vozidla
(Puller for Springs of a Personal Car )
Bc. Lukáš Obzina Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Stavební kolečko s elektropohonem
(Motorized Building Wheelbarrow )
Bc. Rostislav Kašný Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Stojan na uskladnění automobilních pneumatik
(Stand for a Car Tires Storing )
Bc. Petr Kramoliš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Sušák na prádlo
(Clotheshorse)
Bc. Pavla Hajdová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Šroubový zvedák s vyrovnáváním vůle
(Screw Jack with a Clearence Compensation)
Bc. Lukáš Baran doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Univerzální mostový modul
(Universal Bridge Module)
Bc. Jiří Čoupek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Válečková dráha s pohonem
(Driven Roller Track)
Bc. Vladimír Jasenovec doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Zvedání rámu zkušebního zařízení vačkou
(Lifting of a Testing Device Frame by Using of a Cam)
Bc. Miroslav Hrinik doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Balička rolí sáčků na odpad
(Packaging Device for Trash Bags)
Ing. Radek Heczko doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Koncept luxusního sedadla do autokaru
(Draft of a Luxury Coach Seat)
Ing. Martin Starůstka doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh neodpruženého rámu pračky RX
(Design of an Unsprung Frame of the Washing Machine RX)
Ing. Jakub Gilar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh planetového převodu pro testování pohonů elektromobilu
(Design of a Planetary Unit for Testing of Electromobile Drives)
Ing. Adam Bohumínský prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh podélné úhlové modifikace pro planetový převod s přímými zuby
(Design of a Longitudinal Modification for Planetary Spur Gears )
Ing. Jan Bardoň prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Návrh skládacího trojsedadla v lůžkovém vagónu
(Design of a Folding Triple Seat for a Sleeping-carriage)
Ing. Jaroslav Schneider doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Optimalizace uložení vstupního pastorku kuželového soukolí Klingelnberg
(Optimization of an Input Pinion Support for a Klingelnberg Bevel Gearing)
Ing. Ondřej Baier prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Řešení konstrukčního uzlu dveře-zámek-těsnění pracího stroje FX
(Design of a Constructional Part Door-lock-sealing of the Washing Machine FX)
Ing. Roman Golik doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Skládací montážní vrátek
(Telescopic Mounting Crab)
Ing. Miroslav Bartl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Sklápěcí vozík za malotraktor včetně manipulačního ramene
(Tiltbed Trailer with a Handling Arm for a Small Tractor )
Ing. Radek Lisztwan doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Souřadnicová frézka na dřevo
(Coordinate Milling Machine for Wood)
Ing. Jan Havelka doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Stroj na recyklaci starého papíru
(Machine for a Recycling of Waste Paper)
Ing. Zdeněk Popelka prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Zkušební zařízení pohonu řízení vysokozdvižných vozíků
(Testing Device for a Drive Steering of Fork Lift Trucks)
Ing. Vít Krchňák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Únavové zkoušky ozubených kol
(Gears Fatigue Tests)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dílenský regál
(Workshop Tool Crib)
Ing. Ivo Křístek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Kancelářská židle
(Office Chair)
Ing. Jan Novák Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Kinematický a konstrukční rozbor třístupňové planetové převodovky jízdního kola
(Kinematic and Structural Analysis of the Bicycle Three-stage Planetary Gearbox)
Ing. Martin Vonderčík prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Bakalářská
Konstrukce malého trhacího stroje
(Design of a Tensile Testing Machine)
Ing. Petr Stacha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce přípravku pro testování geometrické polohy koleje
(Design of a Fixture for Testing of a Track Geometric Position)
Ing. Jakub Kotzot Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce zámku sedadel osobního vozidla
(Design of an Automobile Seat Locking Device)
Ing. Roman Kučera Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh nového řešení páky ruční brzdy lokomotivy řady T334
(New Design of a Hand-lever for the T334 Locotractor Brake)
Bc. Jan Lindovský Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh sběrače listí
(Design of a Foliage Collector)
Bc. Václav Šipoš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Odpadkový koš s nožním ovládáním
(Waste Bin with Foot Operation)
Bc. Marian Cienciala Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Přemístitelný sloupový manipulátor pro břemeno 200 kg
(Transportable Pillar Manipulator for a 200 kg Weight)
Ing. Štěpán Macošek Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Skládací zdravotnická nosítka
(Folding Stretcher)
Ing. Jakub Stloukal Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Stavební míchačka pro 180 l směsi
(Building Mixer for 180l of a Mixture)
Ing. Radek Klemeš Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Víceúčelová sedačka pro práci s počítačem
(Multipurpose Seat for Work on Computer)
Ing. Jiří Vybíhal Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Vrata do budovy
(Building Entrance Gate)
Ing. Lukáš Hrušovský Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Kinematický a konstrukční rozbor sedmistupňové planetové převodovky jízdního kola
(Kinematic and Structural Analysis of the Bicycle Seven-stage Planetary Gearbox)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Mechanismus sklopné postele s elektropohonem
(Mechanism of a Folding Bed with an Electric Drive)
Bc. Lukáš Onderka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Míchací zařízení bioplynové stanice
(Stirring Device for a Biogas Station)
Bc. Lukáš Mališ doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Mobilní vícenůžková zvedací plošina
(Mobile Multi-scissors Lift)
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh a konstrukce malé CNC frézky
(Design of a Small CNC Milling Machine)
Bc. Jan Zahradník prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh konstrukce zkušebního zařízení pro testování zdravotnických prostředků a komponentů kolejové techniky
(Design of a Testing Device for Testing of Sanitary Equipments and Rail Facility Components)
Bc. Petr Tobola doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu jednodráhového podvěsného řetězového dopravníku
(Design of a Drive for a Single Track Overhead Chain Conveyor)
Bc. Patrik Kozel doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Návrh umístění a zavěšení komponentů na spodku kolejového vozidla
(Design of Component Parts Positioning and Suspension on the Bottom Section of a Rail Vehicle)
Ing. Jakub Dresler prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh upevnění buňky WC v hliníkové hrubé stavbě železničního osobního vagónu
(Design of the Toilet Cell Mounting in the Aluminium Shell of the Carriage)
Bc. Tomáš Müller doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh zvedacího mechanismu náprav TATRA
(Design of a Lifting Device for the Tatra Truck Axle)
Bc. Miroslav Černý prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Nová konstrukce kinematiky luxusního premium sedadla do vlaku.
(New Design of a Kinematics of the Luxury Premium Seat for Carriages)
Bc. Tomáš Trčka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Pevnostní optimalizace zavíracích členů zámku automobilů
(Strength Optimization of Lock-up Parts for a Personal Car Lock)
Bc. Tomáš Novák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Pohon hřeblového dopravníku
(Drive of a Drag Chain Conveyer)
Bc. Lukáš Kania doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Posuvný stůl malé frézky
(Sliding Table for a Small Milling Machine)
Ing. Tomáš Mosler prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Dimenzování páky řízení nákladního automobilu
(Design of the Steering Arm for a Truck)
Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Disertační

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Komunální stroj
(Municipal Equipment Machine)
Bc. Vladimír Gallo Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce dětské interiérové houpačky
(Design of a Children Interior Swing)
Ing. Adam Bohumínský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce přípravku pro statické testování dopravníkového válečku
(Design of a Conveyor Roller Static Testing Device.)
Ing. Zdeněk Popelka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce přístřihového nástroje pro transferovou linku
(Design of a Shaving Tool for the Transfer Line)
Ing. Jaroslav Schneider Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh bubnové sekačky
(Design of a Drum Lawn Mower)
Ing. Jakub Gilar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh dvojkola
(Design of a Tandem Bicycle)
Ing. Roman Golik Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Mobilní modelářská dílna
(Mobile Modellers Workshop)
Bc. Quang Huy Nguyen Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Montážní stůl
(Mounting Table)
Ing. Radek Lisztwan Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Návrh konferenčního pultu
(Design of conference desk)
Nikola Pargačová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh opravy transferového nástroje
(Project of a Transfer Tool Overhauling)
Ing. Martin Starůstka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh pružné elastomerové spojky
(Design of a Flexible Elastomer Coupling)
Ing. Radek Heczko doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Návrh stolu pro rehabilitační cvičení
(Design of Table for Rehabilitation Exercise)
Ing. Jan Čech Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Pohon bubnu vrátku pomocí vestavěné planetové převodovky
(Winch Drum Drive by a Built-in Planetary Gearbox)
Ing. Vít Krchňák Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Pohon lanového bubnu přes zubovou spojku
(Cable Drum Drive with a Claw Clutch)
Ing. Miroslav Bartl Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Sekačka na trávu
(Lawnmower)
Ing. Tomáš Hradecký Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Šneková převodovka s pojistnou lamelovou spojkou
(Worm Gearbox with a Multiple Disk Overload Release Clutch)
Ing. Jan Bardoň Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Točna pojezdového vozíku s mechanickým pohonem
(Mechanically Driven Turntable of a Travel Cart)
Bc. Martin Andrýsek doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Vertikální zdvižné zařízení s tažným řemenem
(Vertical Lifting Device with a Drag Belt)
Ing. Jan Havelka doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Víceúčelový stojan na saxofon
(Multipurpose Stand Saxophone)
Ing. Julie Janovičová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zahradní houpačka
(Garden Swing)
Bc. David Kolník Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Zvedák na motorku
(Motorcycle Lift)
Ing. Ondřej Baier Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh čtyřhřídelové jednostupňové redukce nákladního automobilu
(Design of a Four-shafts One Stage Gear Reduction for a Truck)
Bc. Jiří Marek prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh napínacího zařízení pro testování ozubených soukolí
(Design of a Tensioning Device for a Gears Test Facility)
Bc. Tomáš Vrána prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh tříhřídelové jednostupňové redukce nákladního automobilu
(Design of a Three-shafts One Stage Gear Reduction for a Truck)
Bc. Michal Nagy prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Návrh konstrukce sedadla pro vagóny osobní přepravy
(Design of the Seat for Carriages)
Bc. Petr Balhar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh nové pohonné stanice pásového dopravníku
(Design of a New Driving Station of a Belt Conveyor)
Bc. Adam Turovský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh ozubené řemenice s pojistnou spojkou
(Design of a Timing Belt Pulley with an Overload Clutch )
Bc. Jiří Gerla doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh vibračního stolu pro betonářské výrobky
(Design of a Vibrating Plate for Concrete Products)
Bc. Stanislav Osadník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Nekonvenční řešení přední kyvné vidlice motocyklu
(Unconventional Design of a Motorcycle Fork Spring)
Ing. Petr Drastík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Podvěsný jednonosníkový jeřáb 3,2 t
(Overhead One Cantilever Crane 3.2 t)
Bc. Ondřej Thiemel doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce převodů kuželočelní převodovky KTM63
(Gears Reconstruction of the Bevel-Helical Gearbox KTM63)
Bc. Tomáš Kocián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce rámu kola BMX
(Reconstruction of a BMX Bicycle Frame)
Bc. Jan Zouhar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Ruční přenosný stavitelný jeřáb
(Manual Portable Adjustable Crane)
Bc. Lukáš Buranský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Víceúčelové závěsné zařízení za traktor
(Multifunction Pendant Equipment for a Tractor)
Ing. Pavel Mikošek prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Vřetenová sekačka na golfový green
(Reel Mover for a Green)
Bc. Pavel Stratil prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Zařízení pro životnostní testy dopravníkových válečků
(Lifetime Test Device for Conveyor Rolls)
Bc. Petra Teslíková doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Cyklistický vozík na zavazadla
(Cycling Baggage Cart)
Bc. Jakub Mokroš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Dětský kolotoč s elektropohonem
(Child Carousal with an Electric Drive)
Bc. Lukáš Mališ Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Horizontální vedení s hřebenovým pohonem
(Horizontal Guideway with a Rack Drive)
Ing. Libor Prokop doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce otočného reklamního poutače
(Design of a Slewing Billboard)
Ing. Tomáš Mosler Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce zahradní nádrže na vodu
(Design of a Garden Water Tank)
Bc. Miroslav Černý Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční řešení uložení pastorků soukolí velkého rozměru
(Design of Pinions’ Support for Big Size Gearings )
Bc. Pavel Hluchník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Kuželo-planetová převodovka pro pojezd převážecího vozíku
(Bevel-planetary Gearbox for a Travel of a Transporting Wagon)
Bc. Marek Loníček Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Návrh metodiky zajišťování šroubů lepením
(Methodology Concept for a Locking of Screws with Glue)
Bc. Tomáš Trčka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Návrh rámu pojízdného kladkostroje
(Design of a Frame for a Mobile Tackle)
Ing. David Žurovec, Ph.D. Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh skládacího termo-krytu bazénu
(Design of a Folding Thermo-cover for a Swimming Bath)
Bc. Radek Benada Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Návrh stavební míchačky s užitečným objemem 120 l
(Design of a Building Mixer with a 120 l Effective Volume)
Bc. Tomáš Jašek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh válečkového dopravníku pro akumulátorovou stanici
(Design of Roller Conveyor for a Battery Room )
Bc. Patrik Kozel Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Podsypávač pro nákladní automobil
(Self-gritter for a Truck)
Bc. Patrik Mareš Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Pojezd divadelního tahu s brzdou
(Travel of a Theatre Pulling Device with a Brake)
Bc. Michal Kuric doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Pojistná lamelová spojka s řetězovým kolem
(Overload Multiple-disk Clutch with a Sprocket)
Bc. Lukáš Onderka Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Přívěsný vozík pro malý motorový člun
(Trailer for a Small Motor Boat)
Bc. Lukáš Kania prof. Dr. Ing. Miloš Němček Bakalářská
Ruční šroubové napínací zařízení s ráčnou
(Hand Tensioning Screw Device with a Ratchet Wrench)
Bc. Aleš Jurášek Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Skládací stojan pro řezání dřeva
(Folding Stand for Wood Cutting)
Bc. Tomáš Novák Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Stacionární zdvihací zařízení s nosností 500 kg
(Fixed Lifting Device with a 500 kg Lifting Capacity)
Bc. Petr Tobola Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Stavebnicová pojezdová jednotka manipulačních zařízení
(Modular Travel Unit of Handling Devices )
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Školní tabule
(Blackboard)
Ing. Jakub Siro Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Šroubové tlačné zařízení s řemenovým pohonem
(Screw Pusher with a Belt Drive)
Bc. Tomáš Müller Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Šroubový zvedák poháněný ručně přes kuželové soukolí
(Hand Driven Screw Jack Using Bevel Gears)
Bc. Tomáš Pešek Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Štípačka dřeva
(Splitting Machine)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Variabilní držák jízdního kola
(Variable Holder for a Bicycle)
Ing. Jakub Dresler Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro přibližování kmenů
(Device for a Tree Trunk Skidding)
Bc. Jan Zahradník Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Formátovací pila
(Sizing Saw)
Ing. Radim Slanina doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Mechanický zdvihací sloup transportního křesla
(Mechanical Lifting Pillar of a Transport Chair)
Ing. Martin Šprla doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh dvoustupňové redukce těžkého nákladního automobilu
(Design of a Two-stage Truck Reduction Gear )
Ing. Martin Balvín prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Návrh kolové části těžkého nákladního automobilu s pravou planetou
(Design of a Wheel Section with a True Planet for a Heavy Truck)
Ing. Lenka Uherková prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh metodiky a vyhodnocení únavových zkoušek ozubených kol
(Design of a Methodology and an Evaluation of Gears Fatigue Tests)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Návrh mobilního vyvíječe acetylénu pro 10 kg náplně
(Design of a Mobile Acetylene Generator for 10 kg Filling)
Ing. Petr Toth prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh otočného stolu
(Design of a Rotary Table)
Ing. Jiří Poláček doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh planetového navijáku poháněného hydromotorem
(Design of a Planetary Winch Driven by a Hydraulic Motor)
Ing. Václav Šíma prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh rámu průmyslové pračky
(Design of a Frame for an Industrial Washer)
Ing. Martin Blahuš prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Návrh rychlozdvihové převodovky
(Design of a Quick-lifting Gearbox )
Ing. Michal Dvořáček doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh stavebního vrátku s planetovou převodovkou
(Design of a Building Winch with a Planetary Gearbox)
Ing. Radek Bílý doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh zkušebního stavu pro měření momentu tření kolových ložisek osobního automobilu
(Design of a Test Rig for a Friction Moment Measuring of Personal Car Wheel Bearings)
Ing. Josef Oleksik prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Optimalizace tuhosti světelného modulu pro přední osvětlení automobilu
(Optimization of a Rigidity of a Light Module for Car Headlights)
Ing. Jan Chrástek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce systému pohonu sušicího stroje
(Reconstruction of a Driving System for a Drying Machine)
Ing. Miroslav Vávra doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Zkušební zařízení šnekových převodovek
(Testing Rig for Worm Gearboxes)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Metodika stanovení provozního součinitele pro převodovky s ozubenými koly
(A service factor determination of gearboxes with gearwhels)
Ing. Tomáš Vágner doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační
Výpočet napjatosti různých tvarů nestandardních ozubených soukolí metodou konečných prvků
(Structural Analysis of Different Shapes of Non-standard Spur Gears Using Finite Element Method)
Ing. Tomáš Havlík prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Disertační

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatická vrata
(Automatic Gate)
Bc. Pavel Stratil Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Dětská čtyřkolka
(Children's Quadricycle)
Bc. Petr Balhar Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Dvoučelisťová brzda pojezdu jeřábu ovládaná elektrohydraulicky
(Electrohydraulic Double-shoe Brake of a Crane Travel)
Bc. Petr Nováček Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Hydraulická střihačka řetězů pro doly se střižnou silou 700 kN
(Hydraulic Shearing Machine of Strings for Coal Mines with a Shearing Force 700 kN)
Bc. Petr Oháňka doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bakalářská
Hydraulický zvedák pro nosnost 1500 kg
(Hydraulic Jack for Lifting Capacity 1500 kg)
Bc. Adam Turovský Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Lanový buben pro ocelové lano pro nosnost 2500 kg
(Cable Drum for a Steel Rope for Lifting Capacity 2500 kg)
Bc. Jakub Sztwiertnia Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Manipulační vozík pro požární stříkačku
(Manipulating Cart for a Fire Pump)
Bc. Stanislav Osadník Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Navařovací rameno
(Hard Surfacing Arm)
Ing. Jakub Lomozník, Ph.D. Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Návrh dětského nemocničního lůžka
(Design of a Children's Clinical Bed)
Bc. Pavel Puchner doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Návrh napínáku jednoduchého řemenového převodu
(Design of a Belt Tensioner for a Belt Drive)
Bc. Jiří Gerla doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Okružní pila na palivové dřevo
(Circular Saw for a Fire-wood )
Bc. Ondřej Thiemel Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Osekávač bramborové natě
(Chopper for a Potato Haulm)
Ing. Pavel Mikošek Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Plošina pro manipulaci osob pomocí vysokozdvižného vozíku
(Platform for Manipulating of Men Using a Fork Lift)
Bc. Ondřej Dostál Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Pohon mechanizovaného shrnovacího zařízení
(Drive for a Mechanized Dragline Device )
Bc. Jan Zouhar Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Pojezdové kolo jeřábu
(Crane Traveling Wheel)
Bc. Michal Nagy Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Přenosný manipulační jeřáb o nosnosti 125 a 350 kg
(Portable Manipulating Crane for Lifting Capacity 125 and 350 kg)
Bc. Lukáš Buranský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Přívěsný vozík za motorku
(Trailer for a Motorcycle)
Ing. Petr Drastík Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Rámový hydraulický lis s přestavitelnou výškou a lisovací silou 100 kN
(Adjustable Hydraulic Frame Press with a Working000 Force 100 kN )
Bc. Tomáš Kocián doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bakalářská
Regál pro uskladnění palet
(Storage Rack for Pallets)
Bc. Tomáš Vrána Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce formy na vstřikování plastů
(Reconstruction of a Mould for an Injection Moulding)
Bc. Jakub Andrýsek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Sloupový jeřáb otočný pro nosnost 100 kg
(Standing Derrick for Lifting Capacity 100 kg)
Bc. Petra Teslíková Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Stojan srovnávacího dopravníku
(Stand for a Leveling Transporter)
Bc. Václav Zavadil Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Šroubový kladkostroj ruční pro nosnost 500 kg
(Hand Worm-geared Block for Lifting Capacity 500 kg)
Bc. Jiří Marek Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Úprava pásového dopravníku linky umožňující jeho otočení
(Adjustment of a Belt Conveyer Line Enabling its Turn)
Bc. Jan Beněk prof. Dr. Ing. Miloš Němček Bakalářská
Zařízení pro měření předpětí řetězů u důlních hřeblových dopravníků
(Measuring Device for Measuring of a Chain Preload for Drag Chain Conveyers )
Bc. Roman Matusik doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bakalářská
Bezvůlový pohon s ozubeným hřebenem
(Backlash-free Drive with a Rack)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Konstrukční a výpočtový návrh kuželové rozvodovky pro pohon svislých válců válcovací stolice
(Design and a Calculation of a Final Bevel Drive Assembly for Driving of a Rolling Stand Vertical Rolls )
Ing. Adam Hoza prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh hydraulicky ovládané bočnice korby nákladního automobilu
(Design of a Hydraulically Operated Truck Side Gate)
Ing. Marek Ondruška doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Konstrukční rozbor reálné převodovky středního nákladního automobilu
(Design Analysis of a Real Gearbox for a Middle-sized Truck)
Ing. Michal Trčka prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Konstrukční rozbor reálné přídavné dvoustupňové redukce nákladního automobilu
(Design Analysis of a Real Auxiliary Reduction Gear for a Truck)
Ing. Jan Grydil prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Návrh a konstrukce pohonu motokáry
(Design of a Kart Drive)
Ing. Jan Šatný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh a konstrukce rámu a řízení motokáry
(Design of a Kart Frame and Steering)
Ing. Vít Šatný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh elektropohonu jízdního kola
(Design of an Electrical Driving Unit for a Bicycle)
Ing. Oto Gerža prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh planetového děliče momentu do redukce nákladního automobilu
(Design of a Planetary Torque Divider for a Gear Reduction of a Truck)
Ing. Petr Havlík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh pomocného pohonu z převodové skříně nákladního automobilu
(Design of a Booster Drive out of a Truck Gearbox )
Ing. Štěpán Koloničný doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Návrh posuvného montážního stolu
(Design of a Traversing Mounting Table)
Ing. Lukáš Přibyl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh třísměrové rozvodovky s ozubenými koly
(Design of a Three-way Final Gear Drive Assembly)
Ing. Josef Habrnal doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh zástavby hydropneumatické pružicí jednotky nákladního automobilu
(Design of a Truck Hydropneumatic Suspension Strut Arrangement)
Ing. Jiří Řehounek prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Optimalizace řešení nové koncepce šnekové převodovky
(Optimally Designed New Worm Gearbox Concept)
Ing. Jan Taufer doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Posouzení vlivu konstrukce uzlu upevnění výhybky na železniční svršek
(Influence of the Rail Switch Design on the Railroad Track Ballast)
Ing. Vladimír Huňka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Vývoj tříkolového zatažitelného podvozku pro malé letadlo
(Development of a Retractable Tricycle Landing Gear)
Ing. Karel Linhart doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Drtič zahradního odpadu
(Garden Waste Disposer)
Ing. Pavel Sedláček Bakalářská
Držák jízdních kol pro osobní vozy regionální železniční přepravy
(Bicykle Holder for a Commuter Carriage)
Ing. Milan Mareš Bakalářská
Horizontální vedení s řetězovým pohonem
(Horizontal Guideway Driven by a Sprocket Gear)
Ing. Radim Slanina Bakalářská
Jeřábová lanovice pro nosnost 30 tun
(Crane Pulley Block for a Lifting Capacity 30 Tons)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce vyklápění přívěsného vozíku
(Design of a Trailer Tilting Mechanism)
Ing. Martin Blahuš Bakalářská
Nákladní dvouosý výtah
(Biaxial Goods Lift)
Ing. Jan Chrástek Bakalářská
Návrh hnacího bubnu pásového dopravníku
(Design of a Belt Conveyor Driving Drum)
Ing. Radek Bílý Bakalářská
Návrh ojnice spalovacího motoru
(Design of a Connecting Rod for a Combustion Engine)
Ing. Václav Šíma Bakalářská
Návrh složeného řetězového převodu
(Design of a Complex Chain Gear)
Ing. Tomáš Heindrich Bakalářská
Návrh sportovní koloběžky
(Design of a Sports Scooter)
Ing. Miroslav Vávra Bakalářská
Pojezdová kočka pro kladkostroj s nosností 5 tun
(Crab Travel for 5 Tons Tackle)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Bakalářská
Polohovací zařízení válcových součástí
(Positioning Device for Cylindrical Work Pieces)
Ing. Martin Šprla Bakalářská
Regál na uskladnění forem pro vakuový tvářecí lis
(Moulds Storage Rack for a Vacuum Forming Press)
Ing. Martin Žídek, Ph.D. Bakalářská
Šrotovník ovoce
(Fruit Pulping Machine)
Ing. Martin Balvín Bakalářská
Šroubový zvedák se šnekovým pohonem
(Screw Jack Driven by a Worm Gear)
Ing. Jiří Otáhal Bakalářská
Štěpkovač větví
(Branches Crusher)
Ing. Vít Tiefenbach Bakalářská
Točna pojezdového vozíku s hydraulickým pohonem
(Hydraulic Drive for a Cart Swiveling Base)
Ing. Martin Vykoukal Bakalářská
Trojnožka - podpěra s aretací tří poloh
(Tripod - Stanchion with Three Positions Arrestment)
Ing. Petr Toth Bakalářská
Uložení vratného bubnu pásového dopravníku s napínacím zařízením
(Support of a Reversal Drum of a Bend Conveyer with a Tightening Device)
Ing. Josef Oleksik Bakalářská
Vrtací hlava pro vrtání šesti otvorů umístěných na kružnici
(Drilling Adapter for Drilling of Six Holes on a Circle)
Ing. Jiří Poláček Bakalářská
Zahradní vysavač
(Garden Suction Cleaner)
Ing. Martin Zubalík Bakalářská
Zařízení pro manipulaci s nádobami na komunální odpad
(Dustbin Manipulation Device)
Ing. Jakub Trávníček Bakalářská
Zařízení pro měření teploty a aktivity kyslíku v oceli na LF peci
(Apparatus for a Temperature and Oxygen Activity Measurement of Steel in the LF Furnace)
Ing. Lenka Uherková Bakalářská
Zdvihací mechanismus forem pro vakuový tvářecí lis
(Moulds Lifting Mechanism for a Vacuum Forming Press)
Ing. Michal Dvořáček Bakalářská
Změna typu pohonu lisu na ovoce
(Change of the Drive Type for the Fruit Press)
Ing. Tomáš Betlach Bakalářská
Konstrukční návrh stolní brusky
(Design of a Bench Grinding Machine)
Bc. Stanislav Krpenský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh stolní vrtačky
(Design of a Bench Drilling Machine)
Bc. Petr Nemrava Diplomová
Konstrukční návrh svěrného upínáku lana
(Design of a Rope Clamp)
Bc. Pavel Hrtoň Diplomová
Konstrukční řešení jeřábové kočky 40/10 t pro jeřáb na přepravu ocelových svitků
(Design of the Crab 40/10 Tons for a Transport of a Coiled Sheet Crane)
Bc. Tomáš Brulík Diplomová
Konstrukční řešení jeřábové kočky 75/32 t pro jeřáb na přepravu ocelových svitků
(Deign of the Crab 75/32 Tons for a Transport of a Coiled Sheet Crane)
Ing. Jiří Omelka Diplomová
Mechanická plošina osobního vagónu pro imobilní cestující
(Mechanic Lifting Platform of a Carriage for Disabled Passengers)
Bc. Lukáš Bachár Diplomová
Návrh a výpočet ploché převodovky EBOX-P
(Design and a Calculation of the Flat Gearbox EBOX-P)
Bc. Jan Pawlica Diplomová
Návrh olejového zubového čerpadla poháněného řemenovým převodem
(Design of a Belt-Driven Oil Gear Pump)
Bc. Milan Pozzi doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu retardéru od nápravy nákladního automobilu
(Design of a Drive for a Retarder Driven by a Truck Axle)
Bc. Petr Hinner Diplomová
Návrh redukce v kolech s čelním soukolím pro nápravu nákladního automobilu
(Design of a Gear Hub Drive for a Truck Axle)
Bc. Zdeněk Leiter Diplomová
Návrh uložení kuželového soukolí rozvodovky nákladního automobilu
(Design of Bearing Supports of a Truck Final Drive Housing)
Bc. Jan Harazín Diplomová
Návrh zkušebního zařízení pro planetové převody
(Design of a Testing Device for Planetary Gears)
Bc. Tomáš Humpolík Diplomová
Optimalizace systému kloubů motoru servořízení nákladního automobilu se sklopnou kabinou
(Optimalization of a Driving Joint Coupling System for a Power Steering of a Truck with a Tilt Cabin)
Bc. Martin Žárský Diplomová
Paletovaví nástavec pro briketovací lis BL5
(Pelletizing Adapter for a Briquetting Press BL5)
Bc. Martin Prachýl Diplomová
Rekonstrukce kolového vedení dopravní nádoby hlubinného dolu
(Reconstruction of the Hoisting Container Wheels Guideway for a Coal Mine)
Bc. Pavel Smyček Diplomová
Řešení konstrukčního uzlu proplétací hlavy u pletacího stroje zavěšeného typu
(Design of a Stitch-bonding Head Assembly for Suspended Knitting Machine)
Bc. Jan Vítkovský Diplomová
Stanovení útlumových vlastností pryžových podložek při rázovém zatížení
(null)
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. prof. Ing.Z.Dejl,CSc. Disertační

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatické otevírání zahradních vrat
(Automatic Opening Device of a Garden Gate)
Ing. Marek Ondruška Bakalářská
Návrh konstrukce reklamního poutače
(Design of a Billboard Supporting Structure)
Ing. Jan Šatný Bakalářská
Návrh pohonu, řízení a balančního systému modelu ponorky
(Submarine Model Concept of Driving, Steering and Balance System)
Ing. Oto Gerža Bakalářská
Návrh přívěsného vozíku pro malotraktor
(Design of a Small Tractor Trailer)
Ing. Karel Linhart Bakalářská
Pohon řetězového pastorku s pojistnou lamelovou spojkou
(Sprocket Wheel Drive with an Overload Multiple-disk Clutch)
Ing. Jiří Řehounek Bakalářská
Pojízdný zvedací stůl
(Mobile Lifting Table)
Ing. Josef Habrnal Bakalářská
Redukční převodovka pro testování zařízení vzduchových brusek
(Reduction Gearbox for the Pneumatic Grinding Machine Testing Equipment)
Ing. Michal Trčka Bakalářská
Rekonstrukce redukční převodovky malotraktoru
(Reconstruction of a Reduction Gearbox for a Small Tractor)
Ing. Štěpán Koloničný Bakalářská
Rekonstrukce tažného zařízení pro malotraktor
(Reconstruction of a Tow Device for a Small Tractor)
Ing. Adam Hoza Bakalářská
Reverzační převodovka pro lodní motor
(Reversible Gearbox for a Ship´s Engine)
Ing. Jan Taufer Bakalářská
Ruční mechanický klín s rozpěrnou silou 50 kN
(Hand Mechanical Wedge for an Expanding Force 50 kN)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. Bakalářská
Třínůžková elektrohydraulická zvedací plošina
(Three Scissors Electro Hydraulic Lift)
Ing. Jan Grydil Bakalářská
Univerzální pracovní stůl pro kutily
(Multi-purpose Handyman´s Bench)
Ing. Vít Šatný Bakalářská
Vertikální vedení s řetězovým pohonem
(Vertical Guideway Driven by a Sprocket Wheel Drive)
Ing. Lukáš Přibyl Bakalářská
Vyprošťovací zařízení
(Self-salvaging Device)
Ing. Vladimír Huňka Bakalářská
Klikový mechanismus pro jednoválcový dvojčinný kompresor
(Crank Mechanism for a Single-cylinder and Double-acting Compressor)
Ing. Tomáš Jurášek Diplomová
Konstrukce horizontálního symetrického dipólu 7 MHz
(Design of a Horizontal Symmetrical Dipole 7 MHZ)
Ing. Radek Kotík Diplomová
Multifunkční zařízení pro balící linku Multivac
(Multifunktion Device for the Packing Unit Multivac)
Ing. Tomáš Leco Diplomová
Návrh mobilní hydraulické ruky pro hlubinné doly
(Design of a Mobile Hydraulic Arm for an Underground Mine)
Ing. Jiří Baraňák Diplomová
Návrh stavebního vrátku
(Design og a Windlass)
Ing. Karel Komárek Diplomová
Ověření metodiky měření charakteristik pryžových pružných prvků
(Checking of a Measuring Methodics of Rubber Elastic Components Characteristics)
Ivo Hajný Diplomová
Polohovací a zvedací zařízení s pohybovým šroubem poháněným šnekovým soukolím
(Positionering and Lifting Device with a Power Screw Driving by a Worm Gear)
Ing. Libor Vavrečka Diplomová
Rekonstrukce dopravníku pro skládání hygienických roušek
(Reconstruction of a Conveyer for Folding of Hygienic Masks)
Ing. Jiří Dvorský Diplomová
Rekonstrukce mechanických částí elektromotoru
(Reconstruction of Electromotor Mechanical Parts)
Ing. Pavel Pustějovský Diplomová
Rozbor geometrie a únosnosti ozubených kol a ložisek pětistupňové převodovky osobního automobilu
(Geometric and Loading Capacity Analysis of Gears and Bearings for Five-speed Automobile Gearbox)
Ing. Jiří Halfar Diplomová
Stolní hoblovka na dřevo
(Table Planing Machine for Wood)
Ing. Robert Gillar Diplomová
Šneková převodová skříň s pojistnou lamelovou spojkou ve šnekovém kole
(Worm Gear Unit with Safety Multiple-disk Clutch in a Worm Wheel)
Ing. Martin Chřibek Diplomová
Třístupňová kuželočelní převodovka
(Three-stage Bevel Helical Gearbox)
Ing. Martin Halfar Diplomová
Metodika navrhování katalyzátoru výfukových plynů pro osobní automobil
(null)
Ing. Martin Hrdlička, Ph.D. prof.Dejl Disertační
Stanovení technické životnosti předepjatého šroubu při stochastickém zatížení
(null)
Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. prof. Němček Disertační

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hřebenové polohovací zařízení ovládané krokovým elektromotorem
(Rack Positioning Device Controlled by a Stepper Motor)
Bc. Zdeněk Leiter Bakalářská
Jednonosníková pojezdová kočka pro nosnost 3,2 tuny
(Single Beam Crane Trolley for a Lifting Capacity of 3,2 t)
Bc. Lukáš Chlebus Bakalářská
Kladkostroj pro nosnost 3,2 t
(Tackle for a Lifting Capacity of 3,2 t)
Bc. Roman Vávra Bakalářská
Mechanický lanový naviják
(Mechanical Rope-Drum)
Ing. Jiří Omelka Bakalářská
Návrh dvoustupňové koaxiální převodovky pásového dopravníku
(Deign of Two Stage Coaxial Gearbox for a Belt Conveyor)
Bc. Petr Hinner Bakalářská
Návrh hřebenového zvedáku 10 tun
(Design of a Rack-and-pinion Jack for a Lifting Capacity of 10 t)
Ing. Josef Keller Bakalářská
Návrh snímače síly pro zařízení na cejchování horolezeckých lan
(Design of a Force Sensor for a Calibrationd Device of Climber Ropes)
Bc. Pavel Hrtoň Bakalářská
Ná vrh válcové svařované tlakové nádoby
(Deign of a Cylindrical Welded Pressure Vesel)
Bc. Jan Harazín Bakalářská
Návrh výsuvné lamelové třecí spojky
(Design of a Multi-plate Friction Withdrawable Clutch)
Bc. Pavel Smyček Bakalářská
Pákový mechanismus strojního rozbíjecího kladiva
(Lever Mechanism of a Machine Hammer Drill)
Bc. Martin Prachýl Bakalářská
Planetový reduktor pohonu přídavného zařízení zemního stroje
(Planetary Reduction Gears for a Drive of an Earthmover Supplementary Unit)
Bc. Jan Pawlica Bakalářská
Pohon s rozběhovou spojkou se zpožděným záběrem
(Drive with a Centrifugal Coupling with a Delayed Engagement)
Bc. Tomáš Brulík Bakalářská
Pojezdová jednotka jeřábu s pohonem
(Driven Crane Travel Unit)
Bc. Petr Nemrava Bakalářská
Převodová skříň mikrotunelovacího zařízení
(Gear Box for a Microtunneler Device)
Bc. Milan Pozzi Bakalářská
Ruční pákové nůžky
(null)
Bc. Martin Žárský Bakalářská
Stacionární podpěra pro kotvení dvou drátových antén na ploché střeše
(Fixed Support Rod for Anchoring of Two Antennas on a Flat Roof)
Bc. Stanislav Krpenský Bakalářská
Stojan pro ruční elektrickou vrtačku
(Support Stand for a Hand Electric Drilling Machine)
Bc. Jan Vítkovský Bakalářská
Variantní uložení pastorku s kuželovým ozubeným kolem
(Variant Shaft Support of a Bevel Pinion)
Bc. Tomáš Humpolík Bakalářská
Anténní stožár pro "GP" anténu
(Antenna Mast for a "GP" Antenna)
Bc. Jan Stošek Diplomová
Konstrukce mechanického otevírání sklopných garážových vrat
(Construction of a Mechanical Tilting Garage Door Opener)
Bc. Radim Balnar Diplomová
Konstrukce zdvihacího zařízení pro obsluhu trhacího stroje
(Construction of a Lifting Device for an Operation of a Tension Testing Machine)
Bc. Miroslav Martinák Diplomová
Konstrukční návrh testovacího zařízení vzduchových brusek
(Engineering Design of a Testing Equipment for a Pneumatic Grinding Machine)
Bc. Radek Pavera Diplomová
Letmé nůžky pro válcovnu sochorů
(Flying Shears for a Slabbing Mill)
Ing. Jiří Novohradský Diplomová
Návrh převodové skříně se šnekovým soukolím
(Design of a Worm Gearbox)
Bc. Ondřej Marek Diplomová
Návrh šneko-planetové převodové skříně
(Design of a Worm-planetary Gearbox)
Bc. Pavel Král Diplomová
Planetové napínací zařízení pro uzavřený testovací okruh
(Planetary Testing Device for a Closed Test Rig)
Bc. Miroslav Chvatík Diplomová
Pohon bubnu pásového dopravníku
(Drive for a Belt Conveyor Drum)
Bc. Stanislav Stoklasa Diplomová
Polohovací zařízení rámu šnekového dopravníku
(Trackpoint of Worm-conveyor Frame)
Bc. Zdeněk Skoupil Diplomová
Rekonstrukce nápravové převodovky pro vůz řady 854
(Reconstruction of an Axle Gearbox for a Rail Car Type 854)
Bc. David Dobeš Diplomová
Rekonstrukce podávacího stolu brusky žáruvzdorných tvarovek
(Reconstruction of a Feeding Mechanism for Heat-resistant Shaped Bricks)
Bc. Hynek Raszka Diplomová
Rozbor geometrie a únosnosti pětistupňové automobilové převodovky
(Geometric and Loading Capacity Analysis of Five-speed Automobile Gearbox)
Bc. Milan Vajďák Diplomová
Zkušební zařízení ozubených kol automobilových převodovek
(Gearings Testing Unit for Automobile Gearboxes)
Ing. Tomáš Vágner Diplomová

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektropohon otáčení jeřábu
(Electric Drive of the Crane Turning)
Ing. Radek Kotík Bakalářská
Elektropohon zvedacího šroubu s převodem s ozubenými kuželovými koly
(Electric Drive of a Hoisting Screw with a Bevel Gears Gearbox)
Bc. Jiří Krupa Bakalářská
Konstrukce automobilového zvedáku
(Automotive Jack Design)
Ing. Jiří Dvorský Bakalářská
Konstrukce posilovacího stroje
(Design of a Body-Builder Machine)
Ing. Tomáš Leco Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet hřídelové kloubové spojky
(Design of Shaft Articulated Coupling)
Ing. Tomáš Jurášek Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet hřídelové spojky s vinutou pružinou
(Design of a Bibby Coupling)
Ing. Robert Gillar Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet rozvodovky nákladního automobilu se stálým převodem
(Design and Calculation of the Wheel-drive Assembly of the Lorry with a Constant Axle Ratio)
Ing. Jiří Baraňák Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet uzlu ozubeného hřebene mechanizmu pecní tlačky
(Design and Calculation of the Rack Part of the Furnace Pusher Mechanism)
Ing. Pavel Pustějovský Bakalářská
Návrh dvouvřetenového malého lisu včetně pohonu elektromotorem s ozubeným převodem
(Design of a Small Dual Screw Press with Motor Drive and with a Spur Gear Transmission)
Ing. Karel Komárek Bakalářská
Návrh jednostupňového reduktoru pohonu trolejbusu
(Design of One Stage Speed Reducer for a Trolley-Bus)
Ivo Hajný Bakalářská
Návrh jeřábové kladnice s valivými ložisky
(Design of the Crane Sheave Block with Antifriction Bearings)
Ing. Martin Halfar Bakalářská
Návrh kotoučové pily na dřevo
(Design of a Circular Saw)
Ing. Jiří Halfar Bakalářská
Návrh uložení hřídele pilového kotouče pro pilu na dřevo
(Design of a Circular Saw Shaft Support for a Buzz Saw)
Ing. Martin Chřibek Bakalářská
Pojezdová kočka ručního zdvihadla
(Suspension Trolley of a Hand Winch)
Ing. Libor Vavrečka Bakalářská

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnostní stavítko výtahu osobních automobilů v otočných garážích
(Safety Fixing Device of the Passenger Cars Lift in Rotary Garages)
Bc. Radek Pavera Bakalářská
Blok pohonu zkušebního zařízení
(Blocking of the Drive for the Testing Device)
Ing. Tomáš Vágner Bakalářská
Konstrukční návrh a cejchování tenzometrického snímače síly
(Design and Calibration of the Tensometer Force Gauge)
Bc. Stanislav Stoklasa Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet mechanického posuvného zařízení
(Design and Calculation of the Mechanical Sliding Device)
Bc. Ondřej Marek Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet teleskopického šroubového zvedáku
(Design and Calculation of the Telescopic Screw Jack)
Bc. David Dobeš Bakalářská
Konstrukční návrh dvouramenného šroubového stahováku
(Design of the Two-Arms Screw Puller)
Bc. Miroslav Martinák Bakalářská
Návrh dynamicky zatěžovaného šroubu disku autokola
(Design of the Wheel Disk Bolt under a Dynamic Load)
Bc. Radim Balnar Bakalářská
Návrh měřícího ramene pro automobilový motor včetně cejchování
(Design of Calibration of the Measuring Arm for a Car Engine)
Bc. Pavel Král Bakalářská
Návrh pojistné lamelové spojky
(Design of the Multiple-Disk Overload Release Clutch)
Bc. Zdeněk Skoupil Bakalářská
Návrh převodové skříně s čelními ozubenými koly pro pohon válcovací stolice
(Design of the Gearbox with Helical Gears for a Rolling Mill Driving)
Bc. Milan Vajďák Bakalářská
Návrh reverzační lodní převodovky, poháněné vznětovým motorem
(Design of the Reversible Vessel Gearbox Driving by a Diesel Engine)
Bc. Hynek Raszka Bakalářská
Návrh řady flexibilních zubových spojek
(Design of the Set of Flexible Claw Couplings)
Bc. Miroslav Chvatík Bakalářská
Návrh uložení hřídele rotačního barvícího stroje pomocí valivých ložisek
(Design of the Rolling Bearing Shaft Support for a Rotary Dyeing Machine)
Bc. Jan Stošek Bakalářská
Návrh uložení klikového hřídele letmých nůžek
(Design of the Crankshaft Support for the Flying Shears)
Ing. Jiří Novohradský Bakalářská