Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Lineárně pojízdná brána
(Linearly movable gate)
Bc. Ondřej Hoffmann doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Návrh atypické vjezdové brány
(Design of an atypical entrance gate)
Bc. Pavel Nádvorník Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh letmo uložených schodišťových stupňů
(Design of cantilevered stairs)
Bc. Lukáš Kupka Ing. Jan Bajgar Bakalářská
Návrh převodovky pro formuli Vector 08
(Design of Gearbox for Vector 08 Formula.)
Bc. Jan Brokeš Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh testovacího zařízení pro ověření životnosti ozubeného soukolí
(Design concept of testing device for verifying durabilty of gear wheels)
Bc. Radek Dvořák Ing. Tomáš Vlček Bakalářská
Návrh zabezpečení a mazání testovacího zařízení
(Test equipment security and lubrication design)
Bc. Jan Christoph Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro zpracování plastového odpadu
(Design of equipment for plastic waste processing)
Bc. Tomáš Rábek Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bakalářská
Pásový podavač fotbalových míčů
(Belt Feeder for Football)
Bc. Daniel Kadlčík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Pojízdný stojan umožňující servis i skladování motocyklu
(A mobile stand for servicing and storing a motorcycle)
Bc. Zdeněk Pavlas Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bakalářská
Polohovatelný ponk se svěráky
(Adjustable workshop table with vice)
Bc. Jakub Machala Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce hlavy válce na motocyklu
(Motorcycle cylinder head reconstruction)
Bc. Marek Šimčík Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Ruční ohýbačka plechu
(Manual sheet metal bender)
Bc. Vojtěch Rakus doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Směšovací lopata na nakladač
(Mixing bucket for loader)
Bc. Václav Nuc Ing. Petr Cigán Bakalářská
Stolní kotoučová pila na dřevo
(Table saw for cutting woods)
Bc. Jakub Palowski Ing. Lukáš Klapetek Bakalářská
Tažné zařízení pro posun lehkých železničních vozů
(Light rail car pulling device)
Bc. Martin Míček Ing. Jiří Dobiáš Bakalářská
Unifikace čelních osových diferenciálů těžkých nákladních vozidel Tatra
(Unification of a spur axle differentials for heavy trucks Tatra)
Bc. Vít Ondráček Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Bakalářská
Výsuvný dílenský regál
(Pull-out workshop rack )
Bc. Filip Rukriegel Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Výtah na přepravu dřeva
(Wood transport elevator)
Bc. Pavel Šálek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Žebříkový stavební výtah s navijákem
(Construction ladder lift with winch)
Bc. Jakub Mikulka Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Drtič na ovoce
(Fruit Crusher )
Bc. Dominik Petera Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce pro polohováni trubek na rolnách
(Construction for positioning tubes on rollers)
Bc. Vít Divila Ing. Petr Cigán Bakalářská
Konstrukční návrh stabilizátoru vozidla
(Vehicle stabiliser design)
Bc. Marek Kukučka Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bakalářská
Manipulátor pro otáčení svitků
(Manipulator for Sheet Material Coils Handling)
Bc. Radim Slámka Ing. Lukáš Klapetek Bakalářská
Multifunkční dětská houpačka
(Two-arm Multifunctional kid´s Swing)
Bc. Kateřina Labonková Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Nástěnný držák elektrokola
(E-bike wall mount)
Bc. Libor Kudělka Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh alternativního pohonu uzavřeného měřícího okruhu
(Design of an alternative drive for a closed measuring circuit)
Bc. Tomáš Klézl Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. Bakalářská
Návrh jednoúčelového zařízení pro zajištění sekání polyuretanových trnů o průměru 6mm až průměr 30 mm
(Design of a single-purpose device for ensuring the cutting of polyurethane mandrels with a diameter of 6 mm to a diameter of 30 mm)
Bc. Marek Pospíšil Ing. Tomáš Vlček Bakalářská
Návrh odstředivé spojky
(Centrifugal Clutch design)
Bc. Adam Boháč Ing. Filip Dušek Bakalářská
Návrh posuvné brány
(Design of the sliding gate)
Bc. Patricie Pěgřimonová Ing. Jan Bajgar Bakalářská
Skládací teleskopický přepravní vozík (RUDL)
(Foldable Telescopic Transport Trolley)
Bc. Ondřej Kunc Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Topologická optimalizace strojní součásti
(Topological optimization of a machine component)
Bc. Martin Glozyga Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro měření součinitele tření
(Coefficient of Friction Tester)
Bc. Lukáš Nemeškal Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Multifunkční upínací systém
(Multifunctional clamping system)
Bc. Roman Potrok Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bakalářská
Návrh dopravníku pro přepravu uhlí
(Design of the Conveyor for the Coal Transport)
Bc. Libor Hranický Ing. Lukáš Klapetek Bakalářská
Návrh mechanicky zásuvného zábradlí
(Design of a mechanically sliding guardrail)
Bc. Viktor Věncek Ing. Filip Dušek Bakalářská
Návrh pohonu medometu
(Design of the Honey Extraction Device Drive)
Ing. Jiří Maršálek Ing. Jan Bajgar Bakalářská

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Inovované řešení upínání ocelového profilu při lisování otvorů
(Innovative Solution for Clamping Steel Profiles when Pressing Holes)
Ing. Jan Juroszek Ing. Lukáš Jančar Bakalářská
Kompenzace akustického klikání hřídele motoru pomocí plastové převodové skříně
(Compensation Clicking Noise of a Motor Shaft by Plastic Gearbox Housing)
Ing. Jiří Gonda Ing. Filip Dušek Bakalářská
Lanový naviják pro vytažení lodí na břeh
(Winch to Pull the Boat Ashore)
Bc. Radek Olbrecht Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Mechanické rameno pro snímací zařízení.
(Mechanical arm for scanning device.)
Ing. Patrik Tošenovjan Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bakalářská
Mechanismus pro uvolnění břemene při pádové zkoušce.
(Shackle Release Mechanism for Drop Test of Aircraft.)
Bc. Jiří Ordelt Ing. Václav Mosler Bakalářská
Návrh bateriové skříně kolejového vozidla
(Design of Battery Box of Rail Vehicle)
Ing. David Pastuszek Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. Bakalářská
Návrh uchycení baterie v rámu elektrokola
(Design of battery attachment in the frame of electric bike)
Bc. Aleš Filipčík Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace dílů řadicího systému nákladního automobilu
(Optimization of the truck shifting system parts)
Bc. Radim Bártek Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bakalářská
Pojízdný hydraulický zvedák
(Mobile Hydraulic Jack)
Ing. Jan David Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Testovací zařízení pro měření valivého odporu
(Testing Device for Measuring Rolling Resistance)
Bc. David Krčmář Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Tlačná stanice výtlačného stroje koksárenské baterie
(Coking Battery Extruder Press Station)
Ing. Lukáš Kroupa Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro krácení kulatiny
(Equipment for cutting logs)
Bc. Ondřej Milar Ing. Jiří Beinstein Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Čelní nakladač pro malotraktor
(Front Loader for a Small Tractor)
Bc. Szymon Wania Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Dvoustupňový drtič dřevního odpadu
(Two-stage Wood Waste Crusher)
Bc. Lukáš Buček Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bakalářská
Inovované řešení mechanismu pohonné jednotky pro teleskopický sloup zdravotnických zařízení
(Innovated Solution for the Drive Mechanism for the Telescopic Column of Medical Devices)
Ing. Daniel Kubesa Ing. Lukáš Jančar Bakalářská
Inovované řešení mechanismu vysouvacího podvozku gynekologického křesla
(Innovated Solution of the Mechanism of the Sliding Chassis of the Gynecological Chair)
Bc. Martin Ondrušák Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh a optimalizace polohovacího mechanismu bariérových strojů
(Design and Optimization of the Positioning Mechanism of Barrier Machines)
Ing. Tereza Hrudičková Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh pohonu rolen odvalovacího polohovadla.
(Design of Rollers Drive for a Positioning Roller Device)
Ing. Tomáš Daňa Ing. Václav Mosler Bakalářská
Návrh zařízení pro lisování malých součástí do polotovaru z plechu
(Design of a Machine for Pressing Small Parts into a Sheet Metal Blank)
Bc. Patrik Scholaster Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace konstrukce pastorků řemenového převodu zhotovených metodou 3D tisku
(Optimizing of the Design of Belt Pulleys Made by 3D Printing)
Ing. Bc. Jan Knápek Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Pojízdné schody s pracovní plošinou
(Mobile Stairs with a Work Platform)
Bc. Vojtěch Trubák Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Pojízdný manipulátor s výkovky
(Mobile Manipulator for Forgings)
Bc. Jan Klvaňa Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce standu pro zkoušení převodovek
(Reconstruction of the Gearbox Testing Stand)
Bc. Petr Tempír Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zkušebního zařízení pro běhové zkoušky kol
(Reconstruction of the Test Bench for Testing of Bicycle Wheels)
Bc. Jakub Havrlant Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Ruční lis na papír
(Hand Press for Paper)
Ing. Nicola Macurová Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Ruční pračka s převodem
(Hand Wasch with Transmission)
Ing. Renáta Kyselá Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Výškově stavitelný kancelářský stůl s pohonem
(Height-adjustable Office Desk with a Drive)
Bc. Tomáš Kummer Ing. Jiří Beinstein Bakalářská

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dvousloupový hydraulický zvedák pro automobily
(Two-column Hydraulic Jack for Cars)
Bc. Lukáš Mička Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Dvoustupňová čelní koaxiální převodovka
(Two Stages Coaxial Helical Gearbox)
Ing. Petr Zym Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Elektricky otevíratelné okno
(Electrically Openable Window)
Ing. Jiří Gattner Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Elektromotorická jeřábová kladnice
(Crane Tackle with Electro-mechanical Turning of a Hook)
Ing. Lukáš Klapetek Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh cirkulačního čerpadla
(Design of a Circulation Pump)
Ing. Filip Hranický Ing. Václav Mosler Bakalářská
Mechanický nahrávač míčků pro tenis
(Tennis Playmate Ball Machine)
Bc. Filip Tomášek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Měření napjatosti na stěžni lodě
(Stress Measuring of a Ship Mast)
Ing. Ludvík Rendek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh rámu dvoučlánkové nízkopodlažní jednosměrné tramvaje
(Design of a Frame for a Two-cell One Diection Low-floor Tram)
Ing. Jiří Dobiáš Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh sidecaru pro dětskou sedačku na kolo
(Design of a Bicycle Sidecar for a Child Seat)
Ing. Petr Cigán Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Návrh upínacího stolu pro svařování rámů jízdních kol
(Design of a Fastening Table for Welding of Bicycle Frames)
Ing. Martin Slovják Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Vliv tepelné roztažnosti na přírubový spoj tlakové nádoby
(The Influence of Thermal Expansion on a Flange Connection of a Pressure Vessel)
Bc. Josef Kocur Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bakalářská
Zařízení na vyklápění kontejneru
(Device for Dumping of a Container)
Bc. Jan Ulman Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Zvedací plošina pro servisování motocyklů
(Hoist Platform for Motorcycle Servicing )
Bc. Martin Lanča Ing. Lukáš Jančar Bakalářská

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dětské šlapací auto
(Children's Pedal Car)
Ing. Jakub Gaszek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh nového typu spojky ráfkového profilu
(Design Concept of a New Type Bicycle Rim Coupling)
Bc. Martin Sněhota Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Modernizace regulační klapky velkého průměru
(Modernization of a Big Diameter Regulating Flap)
Bc. Jiří Pazděrný Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Multifunkční stojan na kola
(Multifunction Bicycle Stand)
Bc. Zdeněk Zemský Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Návrh modulárního kolejového vozíku
(Design of a Modular Rail Cart)
Bc. Dominik Pluskal Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Návrh pojezdového vozíku s ručním pohonem pro elektrické zdvihadlo
(Design of a Hand Driven Trolley for an Electric Lifter)
Bc. Lukáš Petřkovský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh zvedacího průmyslového sušáku
(Design of a Lifting Industrial Dryer)
Bc. Lukáš Polášek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Nesený víceúčelový přepravník za traktor
(Carried Multipurpose Transporter)
Bc. Marek Grygařík Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Polohovatelný malířský stojan pro rámy větších rozměrů
(Positioning Easel for Bigger Stretchers)
Bc. David Koval Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce moštovacího lisu s návrhem pohonu a vedení
(Reconstruction of a Cider Press Including Design of a Drive and a Slide-way)
Ing. Radek Štork Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Stojan pro převodovku osobního vozidla
(Stand for a Personal Car Gearbox)
Ing. Ondřej Sedlačík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Svařovaný dětský kolotoč
(Welded Children's Carousel)
Bc. Ludmila Gaszková Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Točna pro 3D fotografování osobních vozidel
(Turntable for 3D Photography of Personal Cars)
Bc. Petr Matějek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Univerzální stahovák rotačních součástí
(Universal Puller for Rotary Parts)
Ing. Vojtěch Zajíček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Univerzální zařízení pro kalibraci krouticího momentu
(Universal Device for the Calibration of Torque Moment)
Bc. Ondřej Štopl Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dílenská koloběžka
(Workshop Scooter)
Bc. Michal Válek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Efektivní kontrola rámů jízdního kola s řemenovým převodem
(Effective Checking of Bicycle Frames with a Belt Drive)
Bc. Ondřej Uher Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Chodítko pro invalidy
(Walker for Handicapped People)
Bc. Michal Bartoň Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Mobilní polohovací zařízení poháněné elektromotorem
(Mobile Positioning Device Powered by an Electromotor)
Ing. Filip Dušek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Mobilní stojan pro uskladnění pneumatik
(Mobile Stand for Tyres Storage)
Ing. David Tošenovjan Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh a optimalizace rámu třínápravového tandemového přívěsu
(Design and an Optimization of Three-axle Tandem Trailer)
Bc. Vladimír Jorda Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Návrh dílenských pákových nůžek
(Design of Workshop Lever Shears)
Bc. Marek Tošenovjan Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh podvozku RC modelu Tatra 4x4 v měřítku 1:10
(Design of Car Chassis of RC model Tatra 4x4 on a Scale 1:10)
Bc. Lukáš Gelnar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh šroubového lisu 50kN
(Design of a Screw Press 50kN)
Bc. Martin Dostál Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Nové řešení ohýbačky kolejnic
(New Design of a Rail Bender )
Bc. Patrik Vítek Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Nůžkový zvedák na kolejnice
(Scissor Jack for Rails)
Bc. Radek Vašíček Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický regulátor polohy válce
(Pneumatic Regulator of a Roller Position)
Ing. Jakub Hejda Ing. Miroslav Burián Bakalářská
Pojízdný skládací stůl pro chovatele
(Mobile Folding Table for Breeders)
Bc. Jakub Smékal Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Rodinná šlapací čtyřkolka pro volnočasové aktivity
(Family Pedal Quadricycle for Free Time Activities)
Bc. Marek Wilček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rovnací zařízení na dráty
(Wire Straightener)
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Ruční dvounápravový manipulační vozík
(Manipulating Handcart with Two Axles)
Bc. Jakub Miček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Řešení ztráty předpětí ve výpletu sportovních horských kol
(Solution of Prestressing Loss in Sport Mountain Bike Wheels Spokes)
Ing. Jiří Struž, Ph.D. Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Stavidlo pro regulaci průtoku vody
(Water-gate with a Flow Control)
Bc. Radim Haluska Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Univerzální mechanismus pohonu anténních systémů
(Universal Mechanism for Driving of Antenna Systems)
Ing. Ondřej Sládek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Venkovní posilovací stroj
(Outdoor Fitness Machine)
Marek Hlaváč Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Vozík pro zvedání sudu
(Trolley for Hoisting of a Barrel )
Bc. Martin Mikulík Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro rovnání cyklistických převodníků
(Bicycle Derailleurs Straightening Device)
Bc. Aleš Kratochvíl Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro testování dopravních válečků
(Testing Device for Conveyor Rollers)
Bc. Jaroslav Sklenář Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Identifikace prvků pohonu historického motocyklu pro jeho renovaci
(Identification of Transmission Components of a Veteran Motorcycle )
Bc. Jiří Kořínek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh koloběžky
(Design of a Scooter)
Ing. Jakub Jurczek Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh odsávání pro zubní laboratoře, integrovaného do pracovního stolu
(Design of an Exhaustion Integrated with a Worktable for Dental Laboratories)
Bc. Tomáš Muta Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Lanovka s ručním pohonem pro dětské centrum
(Funicular Railway with a Manual Drive for a Children's Center)
Bc. Libor Galetka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Manipulátor polohování výpalků
(Manipulator for Positioning of Work Pieces during Flame Cutting)
Bc. Michal Kohout doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Medomet
(Honey Extraction Device)
Ing. Jan Bajgar Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Mechanická závora
(Machanical Crossing-gate)
Ing. Zdeněk Čeladník Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Mechanismus pro zabezpečení dveří
(Mechanism for a Door Lock )
Ing. Jiří Beinstein Ing. Miroslav Burián Bakalářská
Návrh námořního kontejneru
(Design of an Offshore Container)
Bc. Adrian Csémi Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bakalářská
Návrh olejového čerpadla pro sestupnou převodovku nákladního automobilu
(Design of a Gear Oil Pump for a Truck Transfer Case)
Bc. Jan Červenka Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Bakalářská
Návrh pily pro palivové dříví
(Design of a Saw for Firewood)
Ing. Petr Wagner Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh ručního nářadí - ráčna
(Design of Hand Tools - Ratchet)
Jakub Havala Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Podavač pro topný lis
(Feeder for a Heating Press)
Bc. Lukáš Michel Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Pojízdný zvedák nástavků
(Movable Lifter of Hive Boxes)
Bc. Jakub Pyszko Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Pomůcka pro předškolní výuku dětí s poruchou autistického spektra
(Aid for Teaching Preschool Children with Autistic Spectrum Disorder)
Dominik Plíhal Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce hnací převodovky pro kontidrátovou trať
(Reconstruction of a Driving Gearbox for a Wire Rod Mill)
Bc. Jakub Říha Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zámku dvířek průmyslového pracího stroje
(Design Optimization of an Industrial Washing Machine Door Lock)
Bc. Markéta Hradilová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Ruční kolejová točna úzkorozchodných vozíků pro dopravu nerostů
(Railway Turntable for Narrow-track Spoil Cars for Transport of Minerals Actuated Manually)
Bc. Petr Ondráček Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Ruční kultivátor půdy
(Hand Tiller)
Bc. Radek Čermák Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Skládací tyč pro tažení dětského jízdního kola
(Folding Tow Bar for a Children Bicycle)
Bc. Martin Brdíčko Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Sklopné železniční sedadlo
(Folding Railway Seat)
Ing. Petr Gold Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Variantní řešení spojení nosníků pojezdové dráhy
(Variant Design of a Crane-way Girder Joints)
Ing. Adam Bayer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Vertikální pohon překladače lisovaných desek
(Vertical Drive for a Freight Handler of Pressed Boards)
Ing. Petr Škrabal Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Vozík s navijákem na hadici
(Cart with a Hose Reel )
Ing. Jan Poslušný Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Zahradní drtič větví
(Garden Branch Crusher)
Ing. Vojtěch Heiník Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Zahradní gril na sele
(Garden Grill for a Piglet)
Bc. Vladimír Nepor Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro manipulaci s odpady
(Equipment for Waste Handling)
Filip Mertl Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro stavění bowlingových kuželek
(Device for Resetting Bowling Pins)
Bc. Aleš Kikta Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Zkušební zařízení dynamických rázů rámů jízdního kola
(Test Bench for Dynamic Shocks of Bicycle Frames)
Bc. Jan Vávra doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení výkonu dvoudobého motoru motocyklu
(Tuning of a Motorcycle Two-stroke Engine)
Bc. Pavel Cieslar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dílenský rámový lis do 20 tun
(Workshop Frame Press up to 20 Tons)
Ing. Jan Grulich Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Kolejová šlapací drezína pro turisty
(Treadle Track Trolley for Tourists)
Ing. Jan Jošek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Lanový kladkostroj
(Rope Tackle)
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Manipulační vozík se samosvornými kleštěmi na klády
(Manipulating Trolley with Self-locking Pliers for Timbers)
Ing. Zdeněk Vrána Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh a ergonomie částí v kokpitu studentské formule
(Design and Ergonomics of Cockpit Parts of a Student Formula)
Bc. Miroslav Thiele Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh regálového systému
(Design of a Rack System)
Bc. Michal Stavárek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Pohon dětského lyžařského vleku
(Drive for Children´s Ski Lift)
Bc. Michal Meca Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce pohonu podávacího zařízení
(Reconstruction of a Feed Device Drive)
Ing. Radim Chromčák Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zkušebního zařízení pro měření účinnosti automobilních převodovek
(Reconstruction of a Testing Device for Measuring of an Automotive Gearboxes Efficiency)
Bc. Lukáš Říha Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Relaxační lenoška
(Chill-out Chaise Longue)
Bc. Daniel Čech Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Uložení testovaného brzdového kotouče F1 v dynamometru
(Mounting of a Tested F1 Wheel-brake Disk in a Dynamometer)
Ing. Václav Mosler doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Veterinární polohovatelný stůl
(Veterinary Adjustable Table)
Bc. Jiří Kauzlarič Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zahradní gril
(Garden Grill)
Bc. Martin Khýr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zahradní slunečník
(Garden Parasol)
Ing. Helena Špačková Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Zvedací pákový mechanismus pro sklopný dopravník
(Lifting Lever Mechanism for an Inclinable Conveyor)
Ing. Jan Juřica Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Brzda zkušebního zařízení
(Brake for a Testing Device)
Bc. Martin Ondruš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Dekorační tah
(Pulling Device for a Theater Scene)
Bc. Jakub Mičík doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Dětská víceúčelová židle
(Children's Multipurpose Chair)
Bc. Jiří Petr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Dětský zahradní traktor s elektropohonem
(Children Garden Tractor with an Electric Drive)
Bc. Petr Plášek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Hydraulický nůžkový zvedák pro motocykl
(Hydraulic Scissor Jack for a Motorcycle)
Bc. Jakub Nutil doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Jízdní kolo s pomocným motorem Honda
(Bicycle with an Auxiliary Engine Honda)
Bc. Přemysl Zimčík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh pásové pily (katru).
(Design of a Band Saw (a Cutter))
Bc. Jiří Dvorák doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Kotoučová naklápěcí pila
(Tilting Circular Saw)
Bc. Petr Sopuch Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Montážní lehátko
(Mechanic´s Creeper)
Bc. Jiří Hruboň Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Navíjecí zařízení pro vodní lyžování
(Winding Device for a Water Skiing)
Ing. Jakub Legerský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Návrh posilovacího stroje
(Design of a Bodybuilder)
Bc. Ondřej Ščudla Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Návrh převodovky malého traktoru
(Design of a Gearbox for a Small Tractor)
Bc. Ing. Matěj Podešva Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh převodovky osobního vozidla pro městský provoz
(Design of a Gearbox for a City Car)
Bc. Michal Rotrekl Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh realizace měření účinnosti diferenciálu na testovacím vozidle.
(Design of an Implementation of a Differential Efficiency Measuring on a Testing Car)
Ing. Tomáš Mlčák doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Návrh skrývatelných opěrek nohou pro porodní křeslo
(Design of Hiding Leg Rests for a Birthing Chair)
Ing. Lucie Ondrušová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh transportních kleští
(Design of a Transport Tongs)
Bc. Jakub Bednarz Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení a úpravy převodovky pro retardér Tatra 815
(Assessment and Modifications of the Gearbox for Tatra 815 Retarder)
Bc. Ondřej Kopečný Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rámový lis na ovoce
(Framed Fruit-press)
Bc. David Šimášek Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce hnacího kola housenicového pásu
(Reconstruction of a Driving Gear for a Caterpillar Belt)
Ing. Aleš Zahradník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce odpružení dvířek průmyslové pračky
(Reconstruction of an Industrial Washing Machine Door Springing)
Bc. František Žilka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zadní kyvné vidlice motocyklu
(Redesign of a Motorcycle Rear Fork Spring)
Ing. Lukáš Jančar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce zdvihacího zařízení pro vyvazování podvozků lokomotiv
(Reconstruction of a Wheel Lifting Device for Locomotives)
Ing. Jan Pataki Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Skládací stůl na stolní tenis
(Folding Table for a Table Tennis)
Bc. Zuzana Kyprová Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Stacionární zdvihací zařízení s nosností 2000 kg
(Fixed Lifting Device for 2000 kg Lifting Capacity)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Stahovák na pružiny osobního vozidla
(Puller for Springs of a Personal Car )
Bc. Lukáš Obzina Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Stavební kolečko s elektropohonem
(Motorized Building Wheelbarrow )
Bc. Rostislav Kašný Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Stojan na uskladnění automobilních pneumatik
(Stand for a Car Tires Storing )
Bc. Petr Kramoliš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Sušák na prádlo
(Clotheshorse)
Bc. Pavla Hajdová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Šroubový zvedák s vyrovnáváním vůle
(Screw Jack with a Clearence Compensation)
Bc. Lukáš Baran doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Univerzální mostový modul
(Universal Bridge Module)
Bc. Jiří Čoupek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Válečková dráha s pohonem
(Driven Roller Track)
Bc. Vladimír Jasenovec doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Zvedání rámu zkušebního zařízení vačkou
(Lifting of a Testing Device Frame by Using of a Cam)
Bc. Miroslav Hrinik doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dílenský regál
(Workshop Tool Crib)
Ing. Ivo Křístek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Kancelářská židle
(Office Chair)
Ing. Jan Novák Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Kinematický a konstrukční rozbor třístupňové planetové převodovky jízdního kola
(Kinematic and Structural Analysis of the Bicycle Three-stage Planetary Gearbox)
Ing. Martin Vonderčík prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Bakalářská
Konstrukce malého trhacího stroje
(Design of a Tensile Testing Machine)
Ing. Petr Stacha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce přípravku pro testování geometrické polohy koleje
(Design of a Fixture for Testing of a Track Geometric Position)
Ing. Jakub Kotzot Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce zámku sedadel osobního vozidla
(Design of an Automobile Seat Locking Device)
Ing. Roman Kučera Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh nového řešení páky ruční brzdy lokomotivy řady T334
(New Design of a Hand-lever for the T334 Locotractor Brake)
Bc. Jan Lindovský Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh sběrače listí
(Design of a Foliage Collector)
Bc. Václav Šipoš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Odpadkový koš s nožním ovládáním
(Waste Bin with Foot Operation)
Bc. Marian Cienciala Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Přemístitelný sloupový manipulátor pro břemeno 200 kg
(Transportable Pillar Manipulator for a 200 kg Weight)
Ing. Štěpán Macošek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Skládací zdravotnická nosítka
(Folding Stretcher)
Ing. Jakub Stloukal Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Stavební míchačka pro 180 l směsi
(Building Mixer for 180l of a Mixture)
Ing. Radek Klemeš Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Víceúčelová sedačka pro práci s počítačem
(Multipurpose Seat for Work on Computer)
Ing. Jiří Vybíhal Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Vrata do budovy
(Building Entrance Gate)
Ing. Lukáš Hrušovský Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Komunální stroj
(Municipal Equipment Machine)
Bc. Vladimír Gallo Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce dětské interiérové houpačky
(Design of a Children Interior Swing)
Ing. Adam Bohumínský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce přípravku pro statické testování dopravníkového válečku
(Design of a Conveyor Roller Static Testing Device.)
Ing. Zdeněk Popelka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce přístřihového nástroje pro transferovou linku
(Design of a Shaving Tool for the Transfer Line)
Ing. Jaroslav Schneider Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh bubnové sekačky
(Design of a Drum Lawn Mower)
Ing. Jakub Gilar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh dvojkola
(Design of a Tandem Bicycle)
Ing. Roman Golik Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Mobilní modelářská dílna
(Mobile Modellers Workshop)
Bc. Quang Huy Nguyen Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Montážní stůl
(Mounting Table)
Ing. Radek Lisztwan Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Návrh konferenčního pultu
(Design of conference desk)
Nikola Pargačová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh opravy transferového nástroje
(Project of a Transfer Tool Overhauling)
Ing. Martin Starůstka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh pružné elastomerové spojky
(Design of a Flexible Elastomer Coupling)
Ing. Radek Heczko doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Návrh stolu pro rehabilitační cvičení
(Design of Table for Rehabilitation Exercise)
Ing. Jan Čech Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Pohon bubnu vrátku pomocí vestavěné planetové převodovky
(Winch Drum Drive by a Built-in Planetary Gearbox)
Ing. Vít Krchňák Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Pohon lanového bubnu přes zubovou spojku
(Cable Drum Drive with a Claw Clutch)
Ing. Miroslav Bartl Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bakalářská
Sekačka na trávu
(Lawnmower)
Ing. Tomáš Hradecký Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Šneková převodovka s pojistnou lamelovou spojkou
(Worm Gearbox with a Multiple Disk Overload Release Clutch)
Ing. Jan Bardoň Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Točna pojezdového vozíku s mechanickým pohonem
(Mechanically Driven Turntable of a Travel Cart)
Bc. Martin Andrýsek doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Vertikální zdvižné zařízení s tažným řemenem
(Vertical Lifting Device with a Drag Belt)
Ing. Jan Havelka doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Víceúčelový stojan na saxofon
(Multipurpose Stand Saxophone)
Ing. Julie Janovičová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zahradní houpačka
(Garden Swing)
Bc. David Kolník Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Zvedák na motorku
(Motorcycle Lift)
Ing. Ondřej Baier Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Cyklistický vozík na zavazadla
(Cycling Baggage Cart)
Ing. Jakub Mokroš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Dětský kolotoč s elektropohonem
(Child Carousal with an Electric Drive)
Bc. Lukáš Mališ Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Horizontální vedení s hřebenovým pohonem
(Horizontal Guideway with a Rack Drive)
Ing. Libor Prokop doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce otočného reklamního poutače
(Design of a Slewing Billboard)
Ing. Tomáš Mosler Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce zahradní nádrže na vodu
(Design of a Garden Water Tank)
Ing. Miroslav Černý Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční řešení uložení pastorků soukolí velkého rozměru
(Design of Pinions’ Support for Big Size Gearings )
Bc. Pavel Hluchník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Kuželo-planetová převodovka pro pojezd převážecího vozíku
(Bevel-planetary Gearbox for a Travel of a Transporting Wagon)
Bc. Marek Loníček Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Návrh metodiky zajišťování šroubů lepením
(Methodology Concept for a Locking of Screws with Glue)
Bc. Tomáš Trčka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Návrh rámu pojízdného kladkostroje
(Design of a Frame for a Mobile Tackle)
Ing. David Žurovec, Ph.D. Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Návrh skládacího termo-krytu bazénu
(Design of a Folding Thermo-cover for a Swimming Bath)
Bc. Radek Benada Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Návrh stavební míchačky s užitečným objemem 120 l
(Design of a Building Mixer with a 120 l Effective Volume)
Bc. Tomáš Jašek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Návrh válečkového dopravníku pro akumulátorovou stanici
(Design of Roller Conveyor for a Battery Room )
Bc. Patrik Kozel Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Podsypávač pro nákladní automobil
(Self-gritter for a Truck)
Bc. Patrik Mareš Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Pojezd divadelního tahu s brzdou
(Travel of a Theatre Pulling Device with a Brake)
Bc. Michal Kuric doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Pojistná lamelová spojka s řetězovým kolem
(Overload Multiple-disk Clutch with a Sprocket)
Bc. Lukáš Onderka Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Přívěsný vozík pro malý motorový člun
(Trailer for a Small Motor Boat)
Bc. Lukáš Kania prof. Dr. Ing. Miloš Němček Bakalářská
Ruční šroubové napínací zařízení s ráčnou
(Hand Tensioning Screw Device with a Ratchet Wrench)
Bc. Aleš Jurášek Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Skládací stojan pro řezání dřeva
(Folding Stand for Wood Cutting)
Bc. Tomáš Novák Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Stacionární zdvihací zařízení s nosností 500 kg
(Fixed Lifting Device with a 500 kg Lifting Capacity)
Bc. Petr Tobola Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Stavebnicová pojezdová jednotka manipulačních zařízení
(Modular Travel Unit of Handling Devices )
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bakalářská
Školní tabule
(Blackboard)
Ing. Jakub Siro Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Šroubové tlačné zařízení s řemenovým pohonem
(Screw Pusher with a Belt Drive)
Bc. Tomáš Müller Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Šroubový zvedák poháněný ručně přes kuželové soukolí
(Hand Driven Screw Jack Using Bevel Gears)
Bc. Tomáš Pešek Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Štípačka dřeva
(Splitting Machine)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Variabilní držák jízdního kola
(Variable Holder for a Bicycle)
Ing. Jakub Dresler Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro přibližování kmenů
(Device for a Tree Trunk Skidding)
Bc. Jan Zahradník Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatická vrata
(Automatic Gate)
Bc. Pavel Stratil Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Dětská čtyřkolka
(Children's Quadricycle)
Bc. Petr Balhar Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Dvoučelisťová brzda pojezdu jeřábu ovládaná elektrohydraulicky
(Electrohydraulic Double-shoe Brake of a Crane Travel)
Bc. Petr Nováček Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Hydraulická střihačka řetězů pro doly se střižnou silou 700 kN
(Hydraulic Shearing Machine of Strings for Coal Mines with a Shearing Force 700 kN)
Ing. Petr Oháňka doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bakalářská
Hydraulický zvedák pro nosnost 1500 kg
(Hydraulic Jack for Lifting Capacity 1500 kg)
Bc. Adam Turovský Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Lanový buben pro ocelové lano pro nosnost 2500 kg
(Cable Drum for a Steel Rope for Lifting Capacity 2500 kg)
Bc. Jakub Sztwiertnia Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Manipulační vozík pro požární stříkačku
(Manipulating Cart for a Fire Pump)
Bc. Stanislav Osadník Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Navařovací rameno
(Hard Surfacing Arm)
Ing. Jakub Lomozník, Ph.D. Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Návrh dětského nemocničního lůžka
(Design of a Children's Clinical Bed)
Bc. Pavel Puchner doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bakalářská
Návrh napínáku jednoduchého řemenového převodu
(Design of a Belt Tensioner for a Belt Drive)
Bc. Jiří Gerla doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bakalářská
Okružní pila na palivové dřevo
(Circular Saw for a Fire-wood )
Bc. Ondřej Thiemel Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Osekávač bramborové natě
(Chopper for a Potato Haulm)
Ing. Pavel Mikošek Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Plošina pro manipulaci osob pomocí vysokozdvižného vozíku
(Platform for Manipulating of Men Using a Fork Lift)
Bc. Ondřej Dostál Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Pohon mechanizovaného shrnovacího zařízení
(Drive for a Mechanized Dragline Device )
Bc. Jan Zouhar Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Pojezdové kolo jeřábu
(Crane Traveling Wheel)
Ing. Michal Nagy Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Přenosný manipulační jeřáb o nosnosti 125 a 350 kg
(Portable Manipulating Crane for Lifting Capacity 125 and 350 kg)
Bc. Lukáš Buranský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Přívěsný vozík za motorku
(Trailer for a Motorcycle)
Ing. Petr Drastík Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Rámový hydraulický lis s přestavitelnou výškou a lisovací silou 100 kN
(Adjustable Hydraulic Frame Press with a Working000 Force 100 kN )
Bc. Tomáš Kocián doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bakalářská
Regál pro uskladnění palet
(Storage Rack for Pallets)
Bc. Tomáš Vrána Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce formy na vstřikování plastů
(Reconstruction of a Mould for an Injection Moulding)
Bc. Jakub Andrýsek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bakalářská
Sloupový jeřáb otočný pro nosnost 100 kg
(Standing Derrick for Lifting Capacity 100 kg)
Bc. Petra Teslíková Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Stojan srovnávacího dopravníku
(Stand for a Leveling Transporter)
Bc. Václav Zavadil Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bakalářská
Šroubový kladkostroj ruční pro nosnost 500 kg
(Hand Worm-geared Block for Lifting Capacity 500 kg)
Bc. Jiří Marek Ing. Milan Výtisk Bakalářská
Úprava pásového dopravníku linky umožňující jeho otočení
(Adjustment of a Belt Conveyer Line Enabling its Turn)
Bc. Jan Beněk prof. Dr. Ing. Miloš Němček Bakalářská
Zařízení pro měření předpětí řetězů u důlních hřeblových dopravníků
(Measuring Device for Measuring of a Chain Preload for Drag Chain Conveyers )
Bc. Roman Matusik doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bakalářská

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Drtič zahradního odpadu
(Garden Waste Disposer)
Ing. Pavel Sedláček Bakalářská
Držák jízdních kol pro osobní vozy regionální železniční přepravy
(Bicykle Holder for a Commuter Carriage)
Ing. Milan Mareš Bakalářská
Horizontální vedení s řetězovým pohonem
(Horizontal Guideway Driven by a Sprocket Gear)
Ing. Radim Slanina Bakalářská
Jeřábová lanovice pro nosnost 30 tun
(Crane Pulley Block for a Lifting Capacity 30 Tons)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce vyklápění přívěsného vozíku
(Design of a Trailer Tilting Mechanism)
Ing. Martin Blahuš Bakalářská
Nákladní dvouosý výtah
(Biaxial Goods Lift)
Ing. Jan Chrástek Bakalářská
Návrh hnacího bubnu pásového dopravníku
(Design of a Belt Conveyor Driving Drum)
Ing. Radek Bílý Bakalářská
Návrh ojnice spalovacího motoru
(Design of a Connecting Rod for a Combustion Engine)
Ing. Václav Šíma Bakalářská
Návrh složeného řetězového převodu
(Design of a Complex Chain Gear)
Ing. Tomáš Heindrich Bakalářská
Návrh sportovní koloběžky
(Design of a Sports Scooter)
Ing. Miroslav Vávra Bakalářská
Pojezdová kočka pro kladkostroj s nosností 5 tun
(Crab Travel for 5 Tons Tackle)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Bakalářská
Polohovací zařízení válcových součástí
(Positioning Device for Cylindrical Work Pieces)
Ing. Martin Šprla Bakalářská
Regál na uskladnění forem pro vakuový tvářecí lis
(Moulds Storage Rack for a Vacuum Forming Press)
Ing. Martin Žídek, Ph.D. Bakalářská
Šrotovník ovoce
(Fruit Pulping Machine)
Ing. Martin Balvín Bakalářská
Šroubový zvedák se šnekovým pohonem
(Screw Jack Driven by a Worm Gear)
Ing. Jiří Otáhal Bakalářská
Štěpkovač větví
(Branches Crusher)
Ing. Vít Tiefenbach Bakalářská
Točna pojezdového vozíku s hydraulickým pohonem
(Hydraulic Drive for a Cart Swiveling Base)
Ing. Martin Vykoukal Bakalářská
Trojnožka - podpěra s aretací tří poloh
(Tripod - Stanchion with Three Positions Arrestment)
Ing. Petr Toth Bakalářská
Uložení vratného bubnu pásového dopravníku s napínacím zařízením
(Support of a Reversal Drum of a Bend Conveyer with a Tightening Device)
Ing. Josef Oleksik Bakalářská
Vrtací hlava pro vrtání šesti otvorů umístěných na kružnici
(Drilling Adapter for Drilling of Six Holes on a Circle)
Ing. Jiří Poláček Bakalářská
Zahradní vysavač
(Garden Suction Cleaner)
Ing. Martin Zubalík Bakalářská
Zařízení pro manipulaci s nádobami na komunální odpad
(Dustbin Manipulation Device)
Ing. Jakub Trávníček Bakalářská
Zařízení pro měření teploty a aktivity kyslíku v oceli na LF peci
(Apparatus for a Temperature and Oxygen Activity Measurement of Steel in the LF Furnace)
Ing. Lenka Uherková Bakalářská
Zdvihací mechanismus forem pro vakuový tvářecí lis
(Moulds Lifting Mechanism for a Vacuum Forming Press)
Ing. Michal Dvořáček Bakalářská
Změna typu pohonu lisu na ovoce
(Change of the Drive Type for the Fruit Press)
Ing. Tomáš Betlach Bakalářská

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatické otevírání zahradních vrat
(Automatic Opening Device of a Garden Gate)
Ing. Marek Ondruška Bakalářská
Návrh konstrukce reklamního poutače
(Design of a Billboard Supporting Structure)
Ing. Jan Šatný Bakalářská
Návrh pohonu, řízení a balančního systému modelu ponorky
(Submarine Model Concept of Driving, Steering and Balance System)
Ing. Oto Gerža Bakalářská
Návrh přívěsného vozíku pro malotraktor
(Design of a Small Tractor Trailer)
Ing. Karel Linhart Bakalářská
Pohon řetězového pastorku s pojistnou lamelovou spojkou
(Sprocket Wheel Drive with an Overload Multiple-disk Clutch)
Ing. Jiří Řehounek Bakalářská
Pojízdný zvedací stůl
(Mobile Lifting Table)
Ing. Josef Habrnal Bakalářská
Redukční převodovka pro testování zařízení vzduchových brusek
(Reduction Gearbox for the Pneumatic Grinding Machine Testing Equipment)
Ing. Michal Trčka Bakalářská
Rekonstrukce redukční převodovky malotraktoru
(Reconstruction of a Reduction Gearbox for a Small Tractor)
Ing. Štěpán Koloničný Bakalářská
Rekonstrukce tažného zařízení pro malotraktor
(Reconstruction of a Tow Device for a Small Tractor)
Ing. Adam Hoza Bakalářská
Reverzační převodovka pro lodní motor
(Reversible Gearbox for a Ship´s Engine)
Ing. Jan Taufer Bakalářská
Ruční mechanický klín s rozpěrnou silou 50 kN
(Hand Mechanical Wedge for an Expanding Force 50 kN)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. Bakalářská
Třínůžková elektrohydraulická zvedací plošina
(Three Scissors Electro Hydraulic Lift)
Ing. Jan Grydil Bakalářská
Univerzální pracovní stůl pro kutily
(Multi-purpose Handyman´s Bench)
Ing. Vít Šatný Bakalářská
Vertikální vedení s řetězovým pohonem
(Vertical Guideway Driven by a Sprocket Wheel Drive)
Ing. Lukáš Přibyl Bakalářská
Vyprošťovací zařízení
(Self-salvaging Device)
Ing. Vladimír Huňka Bakalářská

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hřebenové polohovací zařízení ovládané krokovým elektromotorem
(Rack Positioning Device Controlled by a Stepper Motor)
Bc. Zdeněk Leiter Bakalářská
Jednonosníková pojezdová kočka pro nosnost 3,2 tuny
(Single Beam Crane Trolley for a Lifting Capacity of 3,2 t)
Ing. Lukáš Chlebus Bakalářská
Kladkostroj pro nosnost 3,2 t
(Tackle for a Lifting Capacity of 3,2 t)
Bc. Roman Vávra Bakalářská
Mechanický lanový naviják
(Mechanical Rope-Drum)
Ing. Jiří Omelka Bakalářská
Návrh dvoustupňové koaxiální převodovky pásového dopravníku
(Deign of Two Stage Coaxial Gearbox for a Belt Conveyor)
Bc. Petr Hinner Bakalářská
Návrh hřebenového zvedáku 10 tun
(Design of a Rack-and-pinion Jack for a Lifting Capacity of 10 t)
Ing. Josef Keller Bakalářská
Návrh snímače síly pro zařízení na cejchování horolezeckých lan
(Design of a Force Sensor for a Calibrationd Device of Climber Ropes)
Bc. Pavel Hrtoň Bakalářská
Ná vrh válcové svařované tlakové nádoby
(Deign of a Cylindrical Welded Pressure Vesel)
Bc. Jan Harazín Bakalářská
Návrh výsuvné lamelové třecí spojky
(Design of a Multi-plate Friction Withdrawable Clutch)
Bc. Pavel Smyček Bakalářská
Pákový mechanismus strojního rozbíjecího kladiva
(Lever Mechanism of a Machine Hammer Drill)
Bc. Martin Prachýl Bakalářská
Planetový reduktor pohonu přídavného zařízení zemního stroje
(Planetary Reduction Gears for a Drive of an Earthmover Supplementary Unit)
Bc. Jan Pawlica Bakalářská
Pohon s rozběhovou spojkou se zpožděným záběrem
(Drive with a Centrifugal Coupling with a Delayed Engagement)
Bc. Tomáš Brulík Bakalářská
Pojezdová jednotka jeřábu s pohonem
(Driven Crane Travel Unit)
Bc. Petr Nemrava Bakalářská
Převodová skříň mikrotunelovacího zařízení
(Gear Box for a Microtunneler Device)
Bc. Milan Pozzi Bakalářská
Ruční pákové nůžky Bc. Martin Žárský Bakalářská
Stacionární podpěra pro kotvení dvou drátových antén na ploché střeše
(Fixed Support Rod for Anchoring of Two Antennas on a Flat Roof)
Bc. Stanislav Krpenský Bakalářská
Stojan pro ruční elektrickou vrtačku
(Support Stand for a Hand Electric Drilling Machine)
Bc. Jan Vítkovský Bakalářská
Variantní uložení pastorku s kuželovým ozubeným kolem
(Variant Shaft Support of a Bevel Pinion)
Bc. Tomáš Humpolík Bakalářská

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektropohon otáčení jeřábu
(Electric Drive of the Crane Turning)
Ing. Radek Kotík Bakalářská
Elektropohon zvedacího šroubu s převodem s ozubenými kuželovými koly
(Electric Drive of a Hoisting Screw with a Bevel Gears Gearbox)
Bc. Jiří Krupa Bakalářská
Konstrukce automobilového zvedáku
(Automotive Jack Design)
Ing. Jiří Dvorský Bakalářská
Konstrukce posilovacího stroje
(Design of a Body-Builder Machine)
Ing. Tomáš Leco Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet hřídelové kloubové spojky
(Design of Shaft Articulated Coupling)
Ing. Tomáš Jurášek Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet hřídelové spojky s vinutou pružinou
(Design of a Bibby Coupling)
Ing. Robert Gillar Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet rozvodovky nákladního automobilu se stálým převodem
(Design and Calculation of the Wheel-drive Assembly of the Lorry with a Constant Axle Ratio)
Ing. Jiří Baraňák Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet uzlu ozubeného hřebene mechanizmu pecní tlačky
(Design and Calculation of the Rack Part of the Furnace Pusher Mechanism)
Ing. Pavel Pustějovský Bakalářská
Návrh dvouvřetenového malého lisu včetně pohonu elektromotorem s ozubeným převodem
(Design of a Small Dual Screw Press with Motor Drive and with a Spur Gear Transmission)
Ing. Karel Komárek Bakalářská
Návrh jednostupňového reduktoru pohonu trolejbusu
(Design of One Stage Speed Reducer for a Trolley-Bus)
Ivo Hajný Bakalářská
Návrh jeřábové kladnice s valivými ložisky
(Design of the Crane Sheave Block with Antifriction Bearings)
Ing. Martin Halfar Bakalářská
Návrh kotoučové pily na dřevo
(Design of a Circular Saw)
Ing. Jiří Halfar Bakalářská
Návrh uložení hřídele pilového kotouče pro pilu na dřevo
(Design of a Circular Saw Shaft Support for a Buzz Saw)
Ing. Martin Chřibek Bakalářská
Pojezdová kočka ručního zdvihadla
(Suspension Trolley of a Hand Winch)
Ing. Libor Vavrečka Bakalářská

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnostní stavítko výtahu osobních automobilů v otočných garážích
(Safety Fixing Device of the Passenger Cars Lift in Rotary Garages)
Bc. Radek Pavera Bakalářská
Blok pohonu zkušebního zařízení
(Blocking of the Drive for the Testing Device)
Ing. Tomáš Vágner Bakalářská
Konstrukční návrh a cejchování tenzometrického snímače síly
(Design and Calibration of the Tensometer Force Gauge)
Bc. Stanislav Stoklasa Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet mechanického posuvného zařízení
(Design and Calculation of the Mechanical Sliding Device)
Bc. Ondřej Marek Bakalářská
Konstrukční návrh a výpočet teleskopického šroubového zvedáku
(Design and Calculation of the Telescopic Screw Jack)
Bc. David Dobeš Bakalářská
Konstrukční návrh dvouramenného šroubového stahováku
(Design of the Two-Arms Screw Puller)
Bc. Miroslav Martinák Bakalářská
Návrh dynamicky zatěžovaného šroubu disku autokola
(Design of the Wheel Disk Bolt under a Dynamic Load)
Bc. Radim Balnar Bakalářská
Návrh měřícího ramene pro automobilový motor včetně cejchování
(Design of Calibration of the Measuring Arm for a Car Engine)
Bc. Pavel Král Bakalářská
Návrh pojistné lamelové spojky
(Design of the Multiple-Disk Overload Release Clutch)
Bc. Zdeněk Skoupil Bakalářská
Návrh převodové skříně s čelními ozubenými koly pro pohon válcovací stolice
(Design of the Gearbox with Helical Gears for a Rolling Mill Driving)
Bc. Milan Vajďák Bakalářská
Návrh reverzační lodní převodovky, poháněné vznětovým motorem
(Design of the Reversible Vessel Gearbox Driving by a Diesel Engine)
Bc. Hynek Raszka Bakalářská
Návrh řady flexibilních zubových spojek
(Design of the Set of Flexible Claw Couplings)
Bc. Miroslav Chvatík Bakalářská
Návrh uložení hřídele rotačního barvícího stroje pomocí valivých ložisek
(Design of the Rolling Bearing Shaft Support for a Rotary Dyeing Machine)
Bc. Jan Stošek Bakalářská
Návrh uložení klikového hřídele letmých nůžek
(Design of the Crankshaft Support for the Flying Shears)
Ing. Jiří Novohradský Bakalářská