Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukce strojních dílů a skupin
(zaměření)

Studijní program B0715A270011 - Strojírenství
Speciallizace S04 - Konstrukce strojů
Zaměření KSD_Konstrukce strojních dílů a skupin (zkratky KS1 a KS2)
Předměty 5. a 6. semestru Výtah ze studijního plánu (PDF)
Informační prezentace Prezentace zaměření KSD (PDF)

Konstrukce strojních dílů a skupin

Co nabízíme?

  • možnost konstruování ve 2D a 3D CAD systémech (AutoCad, Inventor) i v dalších konstrukčních sofware,
  • na katedře vyvinutý software pro vybrané výpočty dílů,
  • praktické seznámení s experimentem (měření sil, napětí, deformací, krouticích momentů, hluku, vibrací apod.), jakož i s metodami vyhodnocování experimentálních výsledků,
  • zadávání témat bakalářských i diplomových prací souvisejících s konkrétními úkoly praxe,
  • možnost práce na vlastních tématech,
  • možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu (a případně v doktorském studiu)
  • a v neposlední řadě osobní přístup a přátelskou komunukaci se studenty.

Proč u nás?


Co získáte studiem našeho zaměření / specializace?


Co předpokládáme?