Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metodika stanovení modifikací ozubení podle zátěžných podmínek převodovky.
(Methodology for the Calculation of Gearing Modifications according to Gearbox Loading.)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační
Metodika výpočtů těsněných přírubových spojů tlakových nádob.
(The Methodology of Calculations of Sealed Flanged Joints of Pressure Vessels.)
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Chyba převodu evolventního ozubení, její měření a její vztah k hluku a vibracím převodovek
(Transmission Error of Involute Gars, it Measurement and its Relation to Noise and Vibrations of Gearboxes)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Snižování hluku a vibrací u převodovek osobního automobilu
(Reduction of noise and vibration in passenger car gearboxes)
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Disertační
Zvyšování únosnosti ozubených kol převodovek pro všeobecný průmysl
(Loading Capacity Increasing of Gearboxes for General Industry)
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace vícestupňových ozubených převodů změnou geometrických parametrů a rozdělením převodových poměrů
(Optimization of multistage gear transmissions by changing of geometrical parameters and by a gear ratios distribution)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace tvaru lopatek vysokootáčkové pohonné jednotky vzduchové brusky a její testování
(Shape optimization of an air grinder high speed driving unit blades and its testing)
Ing. Jiří Šamša, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační
Výzkum a optimalizace bezpečných vzduchových pohonů o výkonu do 15 kw
(Research and optimization of safe air drives whit a power of 15 kW)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Simulační odhad provozní spolehlivosti strojních systémů
(Simulation Assessment of the Operational Reliability of Mechanical Systems)
Ing. Radek Kotík doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Únavové zkoušky ozubených kol
(Gears Fatigue Tests)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dimenzování páky řízení nákladního automobilu
(Design of the Steering Arm for a Truck)
Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metodika stanovení provozního součinitele pro převodovky s ozubenými koly
(A service factor determination of gearboxes with gearwhels)
Ing. Tomáš Vágner doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Disertační
Výpočet napjatosti různých tvarů nestandardních ozubených soukolí metodou konečných prvků
(Structural Analysis of Different Shapes of Non-standard Spur Gears Using Finite Element Method)
Ing. Tomáš Havlík prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Disertační

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Stanovení útlumových vlastností pryžových podložek při rázovém zatížení
(Stanovení útlumových vlastností pryžových podložek při rázovém zatížení)
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. prof. Ing.Z.Dejl,CSc. Disertační

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metodika navrhování katalyzátoru výfukových plynů pro osobní automobil
(Metodika navrhování katalyzátoru výfukových plynů pro osobní automobil)
Ing. Martin Hrdlička, Ph.D. prof.Dejl Disertační
Stanovení technické životnosti předepjatého šroubu při stochastickém zatížení
(Stanovení technické životnosti předepjatého šroubu při stochastickém zatížení)
Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. prof. Němček Disertační