Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra částí a mechanismů strojů
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 1236

předchozí verze webové stránky: www.fs.vsb.cz/347-old/cs

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Folta Zdeněk, Ph.D. zdenek.folta@vsb.cz +420 597 323 393
doc. Ing. Havlík Jiří, Ph.D. jiri.havlik@vsb.cz +420 597 323 284
Drmolová Hana hana.drmolova@vsb.cz +420 597 321 236
+420 597 321 226
Osoba Telefon Adresa
Ing. Bajgar Jan jan.bajgar@vsb.cz +420 597 324 203
Ing. Beinstein Jiří jiri.beinstein.st@vsb.cz +420 597 324 203
Drmolová Hana hana.drmolova@vsb.cz +420 597 321 236
+420 597 321 226
Ing. Dušek Filip filip.dusek@vsb.cz +420 597 324 203
doc. Ing. Folta Zdeněk, Ph.D. zdenek.folta@vsb.cz +420 597 323 393
doc. Ing. Havlík Jiří, Ph.D. jiri.havlik@vsb.cz +420 597 323 284
Ing. Hruzík Lukáš lukas.hruzik@vsb.cz +420 597 324 203
Ing. Hurníková Šárka, Ph.D. sarka.hurnikova@vsb.cz +420 597 324 235
Ing. Jančar Lukáš lukas.jancar@vsb.cz +420 597 324 313
doc. Ing. Kaláb Květoslav, Ph.D. kvetoslav.kalab@vsb.cz +420 597 324 201
Ing. Kunzová Ivana, Ph.D. ivana.kunzova@vsb.cz +420 597 323 212
Ing. Maršálek Petr, Ph.D. petr.marsalek@vsb.cz +420 597 321 276
Ing. Mosler Václav vaclav.mosler@vsb.cz +420 597 324 313
prof. Dr. Ing. Němček Miloš milos.nemcek@vsb.cz +420 597 323 402
Palkovič Antonín antonin.palkovic@vsb.cz +420 597 323 283
Ing. Pavlík Jan jan.pavlik.st@vsb.cz +420 597 324 203
Ing. Pišťáček Daniel, Ph.D. daniel.pistacek@vsb.cz +420 597 323 235
Ing. Přeček Hynek, CSc. hynek.precek@vsb.cz +420 597 323 230
Ing. Sniehotta Patrik, Ph.D. patrik.sniehotta@vsb.cz +420 597 324 313
Ing. Struž Jiří jiri.struz@vsb.cz +420 597 324 203
Ing. Trochta Miroslav miroslav.trochta@vsb.cz +420 597 323 285
Ing. Začal Jiří jiri.zacal@vsb.cz +420 597 323 285