Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konstrukční řešení a integrace provozní, parkovací a nouzové brzdy zdravotnického prostředku dle stanovených podmínek
(Engineering design solution and integration of an operating, parking, and emergency brake of the medical device according to the specified conditions)
Ing. David Pastuszek doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení posuvu sedáku včetně částečného náklonu opěráku sedadla VISIO
(Design of Shifting Seat for Seater VISIO with Partial Tilt of Stay)
Bc. Libor Hranický Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Mechanická akumulace elektrické energie ze solárních panelů.
(Mechanical Accumulation of Electrical Energy from Solar Panels.)
Ing. Jiří Maršálek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu stavebního výtahu
(Design of a construction lift drive)
Bc. Nikola Luňáčková doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Optimalizace částí rezofonické kytary
(Optimizing the parts of the resophonic guitar)
Bc. Vojtěch Krakowka Ing. Jiří Začal, Ph.D. Diplomová

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
3D tisk ozubených kol
(3D printed gears)
Ing. Jan Juroszek Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh posuvného regálu s ovládací skříní s integrovanou funkcí zamykání uličky.
(Design of a sliding shelf with a control cabinet with an integrated aisle locking function.)
Bc. David Krčmář doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Náhrada kulového uložení područky
(Replacement of the ball bearing of the armrest)
Ing. Lukáš Kroupa Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Diplomová
Návrh dílenských nůžek s elektropohonem
(Design of Workshop Lever Shears with Electric Drive)
Ing. Jiří Gonda Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh elektropřevodovky pohonu šnekového dopravníku
(Design of the electric gearbox for the screw conveyer drive)
Bc. Petr Tempír doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh řezné jednotky přírodního kamene
(Design of the natural stone cutting unit)
Bc. Ondřej Milar doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh vibračního třídiče
(Design of the vibrating screen)
Bc. Jiří Ordelt doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Nový typ geometrické modifikace evolventního ozubení s přímými zuby
(A new type of geometric modification of involute gearing with straight teeth)
Ing. Tereza Hrudičková Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Diplomová
Optimalizace designu součásti pro technologii 3D tisku.
(Component design optimization for 3D printing technology.)
Ing. Jan David doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Optimalizace dvouplášťového vodou chlazeného spalovacího kotle
(Optimization of double jacketed water cooled combustion boiler)
Ing. Patrik Tošenovjan Ing. Jiří Začal, Ph.D. Diplomová
Optimalizace předního nárazníku modernizované řady těžkých nákladních vozidel
(Optimized Front Bumper for Modernized Heavy Truck Range)
Bc. Radim Bártek Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Polohovácí zařízení cívek
(Coil positioning device)
Bc. Radek Olbrecht doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektromechanický stavěč dveří
(Electromechanical door lock)
Bc. Tomáš Kummer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Mechanicky ovládaná více lamelová dvojitá spojka
(Mechanically actuated multi-plate double clutch )
Ing. Tomáš Daňa doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh bubnu řetězového vrátku poháněného planetovou převodovkou
(Design of a Chain Winch Drum Driven by a Planetary Gearbox)
Ing. Nicola Macurová Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Diplomová
Návrh dvoustupňové převodovky pohonu tramvaje
(Design of a two-stage tram drive gearbox)
Ing. Jiří Dobiáš Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Diplomová
Návrh univerzálního tenzometrického snímače síly
(Design of a universal strain gauge force sensor)
Bc. Jan Klvaňa Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Diplomová
Optimalizace výběru nářadí pro utahování matic maximálním momentem
(Optimization of Tool Selection for Tightening Nuts by Maximal Torque)
Bc. Szymon Wania prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Otočná zdvižná plošina
(Swivel Lifting platform)
Ing. Martin Slovják doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Pevnostní kontrola desetistupňové převodovky Tatra pro vyšší momentové zatížení
(Strength Analysis of a Ten-speed Tatra Transmission for Higher Torque Loads)
Bc. Martin Ondrušák Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Planetová převodovka s kloubovým hřídelem a hnaným unášečem
(Planetary Gearbox with Cardan Shaft and Driven Carrier)
Bc. Vojtěch Trubák prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Reverzní analýza historického důlního zařízení
(Reverse analysis of historic mining equipment)
Ing. Filip Hranický Ing. Jiří Začal, Ph.D. Diplomová
Spouštěcí zařízení montážní linky elektrokol
(Electric Bicycle Assembly Line Moving Device)
Bc. Patrik Scholaster Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Diplomová
Stroj na skládání ovládacího řetězu venkovní žaluzie
(Machine for folding the control chain of external blind)
Bc. Jakub Havrlant doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Zařízení na míchání prášku pro 3D tisk
(Powder mixing equipment for 3D printing)
Ing. Daniel Kubesa Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro domácí výrobu plášťovaných střel
(Swaging equipment for home manufacture of jacketed bullets)
Bc. Lukáš Buček doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Zdvižná plošina
(Lifting platform)
Bc. Josef Kocur doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zkušební zařízení na testování lepených spojů.
(Test equipment for testing glued joints.)
Ing. Renáta Kyselá doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konstrukce a realizace 3D tiskárny
(Design and Realization of 3D Printer)
Bc. Michael Tuček doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Leštička hliníkových disků
(Aluminium Disc Polisher)
Bc. Lukáš Mička Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh hydraulického rotátoru pro kulové ventily
(Design of a Hydraulic Rotator for Ball Valves)
Bc. David Koval prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh ozubení převodovky osobního automobilu z hlediska měrných skluzů
(Gearing Design for Passenger Car Gearbox from the Point of View of Specific Sliding)
Ing. Lukáš Klapetek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Planetový diferenciál
(Planetary Differential)
Ing. Petr Zym doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce dvoustupňového přídavného převodu nákladního automobilu
(Reconstruction of Two Speed Transfer Case for Heavy Truck)
Bc. Martin Lanča Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Rychloběžná souosá čelní převodovka
(Coaxial Speed-increasing Gearbox with Helical Gears)
Bc. Lukáš Polášek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Teleskopická vidlice
(Telescopic forks)
Ing. Petr Cigán doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydraulická štípačka dřeva za traktor
(Hydraulic Wood Splitter Mounted behind a Tractor)
Bc. Marek Grygařík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Konstrukční návrh posilovacího stroje
(Design of a Booster Machine)
Ing. Radek Štork Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh svařovacího stroje pro navařování tvrdokovu
(Design of a Welding Machine for Hard Metal Surfacing)
Bc. Martin Sněhota Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh fixačního zařízení pro transport vyhořelého jaderného paliva
(Design of a Fixation Device for a Transport of Spent Nuclear Fuel Elements)
Bc. Dominik Pluskal doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukce a testování domu do seismických oblastí
(Design and Testing of a House for Seismic Areas)
Bc. Petr Matějek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Optimalizace tvaru tělesa světlometu za účelem snížení deformací po odlisování
(Optimizing the Shape of the Headlamp Housing to Reduce Deformation after the Injection)
Ing. Ondřej Sedlačík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Otevřený zkušební okruh automobilových převodů
(Open Loop Testing Bench for Automobile Gears)
Bc. Lukáš Petřkovský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Pevnostní analýza osových a mezinápravových diferenciálů nákladních vozidel Tatra
(Strength Analysis of Axle and Inter-axle Differentials of Tatra Trucks)
Bc. Jiří Pazděrný Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Planetová převodovka mikrotunelovacího zařízení
(Planetary Gearbox for the Microtunelling Device)
Ing. Vojtěch Zajíček doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce zatemnění reflektorů
(Reconstruction of Obscuration for the Theatre Reflectors)
Bc. Ludmila Gaszková doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Specifikace a základní výpočet víceosých zakázkových vozidel Tatra Phoenix
(Specification and Basic Calculation of Multiaxle Custom-Made Tatra Phoenix Trucks)
Bc. Zdeněk Zemský Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Stacionární výložníkové rozbíjecí zařízení
(Stationary Cantilever Breaking Device)
Ing. Jakub Gaszek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Třídič zeminy
(Soil Shredder)
Bc. Ondřej Štopl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza závislosti vibrací kardanové hřídele na její zástavbové délce
(Analysis of Cardan Shaft Vibration Dependence on its Build-up Length)
Ing. Jiří Struž, Ph.D. Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Hystereze v nastavovacím systému světlometu
(Hysteresis in an Adjusting System of a Headlamp)
Bc. Jakub Smékal doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Konstrukce jednoúčelové ohýbačky trubek
(Design Concept of a Single-purpose Tube Bender Machine)
Bc. Adrian Csémi doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh zkušebního stavu pro testování náprav nákladního automobilu
(Design Concept of a Truck Axles Testing Device)
Bc. Libor Galetka Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Mechanický plochý klíč
(Mechanical Open-end Spanner)
Bc. Jakub Pyszko prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh automatizace lepení protihlukové ochrany brzdových destiček
(Design of an Automation for Bonding of a Sound Protection Shield for Brake Pads)
Bc. Jaroslav Sklenář Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh hobby laserového gravírovacího stroje
(Design of a Hobby Laser Engraving Machine)
Bc. Patrik Vítek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh kolejového jeřábu s ručním pohonem
(Design of a Rail Crane with a Manual Drive)
Bc. Martin Mikulík Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukčního řešení zařízení pro obracení břemen
(Design Concept of a Burden Turning Device)
Bc. Ondřej Uher Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh mechanismu stěrače čelního skla vozidla městské dopravy
(Design of a Windscreen Wiper Mechanism of an Urban Transport Vehicle)
Bc. Marek Tošenovjan doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh mechanismu výsuvné plošiny vstupních dveří pro imobilní cestující s možností pohonu
(Design of a Sliding Platform for Entrance Doors for Immobile Passengers with Drive Option)
Bc. Jakub Miček doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Návrh měřicí stolice pro výstupní kontrolu kvality diferenciálů
(Design of a Measuring Stand for a Final Inspection of Differentials Quality)
Bc. Lukáš Gelnar prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh náboje jízdního kola s automatickou třístupňovou převodovkou
(Design of a Bicycle Hub with an Automatic Three-speed Gearbox)
Ing. Filip Dušek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh nosného rámu vodojemu
(Design of a Frame for a Water Reservoir)
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh řešení představce jízdního kola s měnitelnou geometrií
(Draft Design of a Bicycle Stem with Variable Geometry)
Bc. Michal Válek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Nedestruktivní zkoušení karbonových materiálů jízdních kol
(Non-Destructive Testing of Carbon Materials for Bicycles)
Bc. Marek Wilček Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Diplomová
Optimalizace LED reflektoru
(Optimization of a Passenger Car LED Headlamp)
Bc. Radim Haluska doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Pohon otoče radaru
(Drive of a Radar Rotating Device)
Ing. Ondřej Sládek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Přestavník pro ovládání železniční výměny
(Point Machine for Railway Switch Actuating)
Ing. Jakub Hejda doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce planetové převodovky zařízení pro stabilizaci zeminy
(Reconstruction of a Planetary Gearbox for the Earth Stabilizer)
Bc. Aleš Kratochvíl doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce převodovky pro retardér vozidla Tatra 815
(Reconstruction of a Gearbox for a Truck Tatra 815 Retarder)
Ing. David Tošenovjan Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Řaditelná převodovka invalidního vozíku
(Wheelchair Gearbox with Shifting)
Bc. Martin Dostál doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dvouzónový mlecí stroj pro mletí papírenských vodolátek
(Double Disc Refiner for Pulp and Paper Refining)
Ing. Petr Škrabal doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh pneumatického rotačně posuvného pohonu pro autobusové dveře
(Design Concept of a Pneumatic Rotary-sliding Drive for a Bus Door)
Ing. Petr Wagner prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Konstrukční řešení kompaktního aktuátoru určeného pro speciální aplikace
(Design Concept of a Compact Linear Actuator for Special Applications)
Ing. Vojtěch Heiník doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení šnekové převodovky pro kompaktní mobilní systémy
(Design Concept of a Worm Gearbox for Compact Mobile Systems)
Ing. Jan Poslušný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Míchačka suchých směsí
(Mixer of Dry Mixtures)
Bc. Pavel Cieslar doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh čelní převodovky pohonu kulového mlýnu
(Design of a Helical Gearbox for a Drive of a Ball Mill)
Ing. Zdeněk Čeladník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh nájezdové zdvihací plošiny vozidla pro imobilní cestující
(Design of a Carriage Drive-up Lifting Ramp for Immobile Passengers)
Ing. Jakub Jurczek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Návrh upevnění sedadla k hrubé stavbě kolejového vozidla
(Design of a Seat Mounting with a Rail Vehicle Frame)
Ing. Adam Bayer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace a pevnostní kontrola uložení stěrače kolejového vozidla
(Optimization and a Strength Calculation of a Mount for Rail Vehicle Windshield Wiper)
Bc. Tomáš Muta prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Řetězový dopravník
(Chain Conveyor)
Bc. Lukáš Michel doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Spouštěcí jeviště
(Droping Down Stage)
Bc. Jan Vávra doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Uzavřený zkušební okruh automobilových převodů
(Closed Loop Testing Bench for Automobile Gears)
Bc. Michal Kohout doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zádržný systém na dynamometr
(Retaining System for a Dynamometer)
Ing. Jan Bajgar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Zkušební přípravek dynamického namáhání mechanismu zámku automobilu
(Testing Device for Dynamic Loading of a Car Lock)
Ing. Jiří Beinstein doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zkušební tlaková komora pro pažnicové trubky
(Testing Pressure Chamber for Casing Pipes)
Bc. Jakub Říha doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Měření otisků ozubených kol
(Measurement of Gears Footprints)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Diplomová
Měřicí přípravek pro měření naklopení ozubeného kola
(Device for Measuring of a Toothed Gear Tilting)
Ing. Václav Mosler doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Modifikace systému pohonu žehlicího válce žehliče
(Modification of a Roll Driving System of an Iron Roller )
Bc. Jiří Kauzlarič doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh klempířské falcovačky
(Design of a Tinsmith Stake)
Bc. Michal Meca doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh nových způsobů napínání a jeho kontroly pro řetězy dopravníků
(Design of New Methods of Tensioning and its Checking for Conveyor Chains)
Bc. Michal Stavárek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh zařízení pro zajištění požadované polohy navíjeného lana
(Design of a Device for Holding of a Winded Rope Position)
Bc. Ondřej Kopečný prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Pojízdný kladkostroj
(Portable Pulley Block)
Ing. Helena Špačková doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Přímé odměřování polohy vřetene
(Direct Admeasurement of a Spindle Position)
Bc. Lukáš Říha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce a optimalizace zadního zavěšení jízdního kola
(Redesign and an Optimalization of a Bicycle Rear Wheel Suspension)
Ing. Lukáš Jančar doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce brusného zařízení vad plechů
(Reconstruction of Grinding Device for Plates Defects )
Ing. Radim Chromčák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce stavu pro testování sestupných převodovek těžkého nákladního automobilu
(Reconstruction of a Testing Stand for a Heavy Truck Transfer Case)
Ing. Jan Grulich Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Řešení problému šroubových spojů tlakové nádoby
(Problem Solving of Bolted Connections of a Pressure Vessel )
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Sekačky odpadových rolí WRS
(Cutting Machines of Waste Rolls WRS)
Bc. Tomáš Střípek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Sklopný stůl s otočí
(Tilting Rotary Table)
Ing. Jan Jošek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Studie převodovek pro těžká užitková vozidla
(Study of Gearboxes for Heavy Commercial Vehicles)
Ing. Zdeněk Vrána Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Variantní optimalizační návrh převodů studentské formule
(Variant Optimization Design of Student’s Formula Speed Gears)
Bc. Miroslav Thiele prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Víceúčelový kamerový jeřáb
(Multipurpose Camera Crane)
Bc. Jiří Petr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Diplomová
Zdviž pro horizontální přepravu palet
(Hoist for Horizontal Transportation of Pallets )
Ing. Jan Juřica doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza planetového soukolí synchronizované manuální převodovky
(Analysis of Planetary Gearing for a Synchromesh Manual Transmission)
Bc. Petr Sopuch Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Design a konstrukční řešení základní varianty nástavby pro podvozek elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismus
(Design and a Construction of a Basic Version of a Car Body for an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourism)
Bc. Jiří Čoupek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Dráha opony divadla
(Theatre Curtain Travel)
Bc. Petr Kramoliš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Dvoustupňová převodovka s řazením
(Two-speed Shifting Gearbox)
Ing. Jakub Kotzot doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Jednosměrná čelní převodovka s vloženým kolem
(Unidirectional Cylindrical Gearbox with an Idle Gear)
Bc. Ing. Matěj Podešva doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Konstrukční rozbor převodovky těžkého nákladního automobilu
(Design Analysis of a Transmission for a Heavy Truck)
Bc. Michal Rotrekl Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení podvozku elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismus
(Machine Design Concept of an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourism )
Bc. Petr Plášek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Konstrukční úprava ke zlepšení funkčních vlastností nosného řetězu vlečníku za pecí na trati SJV
(Design Modification of the Supporting Drag-chain behind the SJV Train Furnace)
Bc. Lukáš Baran doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Manipulační vozík s nůžkovou plošinou
(Manipulating Cart with a Scissor Platform)
Bc. David Šimášek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Manipulátor pro výrobu van
(Manipulator for a Production of Baths )
Bc. Jan Lindovský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh lanové dráhy pro extrémní sport
(Design of a Ropeway for Extreme Sport)
Bc. Jakub Bednarz prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Optimalizace a standardizace uchycovacích elementů plastových komponentů pro automobilová světla
(Optimization and Standardization of Holding Elements for Plastic Components of Car Headlights)
Bc. Miroslav Hrinik doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Optimalizace prací jednotky průmyslového pracího stroje
(Optimization of a Washing Unit of an Industrial Washing Machine)
Bc. Jakub Mičík doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Poháněný stěnový závěs pro velké Flat TV
(Driven Wall Mount for Big Flat TVs)
Bc. Přemysl Zimčík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Řešení problematiky tlumičů pracích strojů
(Problem Solving of Washing-machine Dampers)
Ing. Lucie Ondrušová doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Stanovení celkového zatížení podlahy ze statických i dynamických sil u průmyslových pracích strojů
(Floor Total Load Assessment from Static and Dynamic Forces for Industrial Washing-machines)
Bc. Pavla Hajdová doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Tlačné zařízení trnů forem
(Thrust Device of Mould Pins)
Bc. Martin Ondruš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zkušební zařízení vlivu změny geometrie posezu cyklisty
(Testing Device for an Influence of a Biker Sitting Geometry Change )
Bc. Zuzana Kyprová doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dělicí zařízení izolačních pásů
(Parting Device for Isolation Strips)
Ing. Martin Vonderčík doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh zámku pátých dveří osobního automobilu
(Design of a Lock of the Fifth Door of a Car)
Ing. Roman Kučera doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Měřicí přípravek pro měření síly brzdiče
(Measuring Preparation for Measuring of Forces in a Brake Device)
Ing. Petr Stacha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh dveřního systému WC buňky pro invalidy vlaku pro dálkovou dopravu
(Design of a Door System of a WC Cell for the Handicapped for Long-distance Train)
Ing. Jan Novák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukčního řešení výsypky Dumperu
(Draft Design of a Dump for a Dumper)
Ing. Radek Klemeš prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh pomocného pohonu pro nákladní automobil
(Design of a Power Take-off for a Truck)
Ing. Jakub Stloukal Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Diplomová
Návrh svařovacího přípravku pro koncern VW
(Design of a Welding Jig for the VW Company)
Ing. Julie Janovičová doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Přepravní zdvihadlo
(Transport Hoist Unit)
Ing. Štěpán Macošek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Vertikální tlačný řetězový zvedák
(Vertical Thrust Chain Hoist)
Ing. Lukáš Hrušovský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Zdvihová jednotka pro zdravotnické zařízení
(Lifting Unit for a Health Centre)
Ing. Ivo Křístek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Balička rolí sáčků na odpad
(Packaging Device for Trash Bags)
Ing. Radek Heczko doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Koncept luxusního sedadla do autokaru
(Draft of a Luxury Coach Seat)
Ing. Martin Starůstka doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh neodpruženého rámu pračky RX
(Design of an Unsprung Frame of the Washing Machine RX)
Ing. Jakub Gilar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh planetového převodu pro testování pohonů elektromobilu
(Design of a Planetary Unit for Testing of Electromobile Drives)
Ing. Adam Bohumínský prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh podélné úhlové modifikace pro planetový převod s přímými zuby
(Design of a Longitudinal Modification for Planetary Spur Gears )
Ing. Jan Bardoň prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Návrh skládacího trojsedadla v lůžkovém vagónu
(Design of a Folding Triple Seat for a Sleeping-carriage)
Ing. Jaroslav Schneider doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Optimalizace uložení vstupního pastorku kuželového soukolí Klingelnberg
(Optimization of an Input Pinion Support for a Klingelnberg Bevel Gearing)
Ing. Ondřej Baier prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Řešení konstrukčního uzlu dveře-zámek-těsnění pracího stroje FX
(Design of a Constructional Part Door-lock-sealing of the Washing Machine FX)
Ing. Roman Golik doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Skládací montážní vrátek
(Telescopic Mounting Crab)
Ing. Miroslav Bartl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Sklápěcí vozík za malotraktor včetně manipulačního ramene
(Tiltbed Trailer with a Handling Arm for a Small Tractor )
Ing. Radek Lisztwan doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Souřadnicová frézka na dřevo
(Coordinate Milling Machine for Wood)
Ing. Jan Havelka doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Stroj na recyklaci starého papíru
(Machine for a Recycling of Waste Paper)
Ing. Zdeněk Popelka prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Zkušební zařízení pohonu řízení vysokozdvižných vozíků
(Testing Device for a Drive Steering of Fork Lift Trucks)
Ing. Vít Krchňák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Kinematický a konstrukční rozbor sedmistupňové planetové převodovky jízdního kola
(Kinematic and Structural Analysis of the Bicycle Seven-stage Planetary Gearbox)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Mechanismus sklopné postele s elektropohonem
(Mechanism of a Folding Bed with an Electric Drive)
Bc. Lukáš Onderka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Diplomová
Míchací zařízení bioplynové stanice
(Stirring Device for a Biogas Station)
Bc. Lukáš Mališ doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Mobilní vícenůžková zvedací plošina
(Mobile Multi-scissors Lift)
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh a konstrukce malé CNC frézky
(Design of a Small CNC Milling Machine)
Bc. Jan Zahradník prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh konstrukce zkušebního zařízení pro testování zdravotnických prostředků a komponentů kolejové techniky
(Design of a Testing Device for Testing of Sanitary Equipments and Rail Facility Components)
Bc. Petr Tobola doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu jednodráhového podvěsného řetězového dopravníku
(Design of a Drive for a Single Track Overhead Chain Conveyor)
Bc. Patrik Kozel doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Návrh umístění a zavěšení komponentů na spodku kolejového vozidla
(Design of Component Parts Positioning and Suspension on the Bottom Section of a Rail Vehicle)
Ing. Jakub Dresler prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh upevnění buňky WC v hliníkové hrubé stavbě železničního osobního vagónu
(Design of the Toilet Cell Mounting in the Aluminium Shell of the Carriage)
Bc. Tomáš Müller doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh zvedacího mechanismu náprav TATRA
(Design of a Lifting Device for the Tatra Truck Axle)
Ing. Miroslav Černý prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Nová konstrukce kinematiky luxusního premium sedadla do vlaku.
(New Design of a Kinematics of the Luxury Premium Seat for Carriages)
Bc. Tomáš Trčka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Pevnostní optimalizace zavíracích členů zámku automobilů
(Strength Optimization of Lock-up Parts for a Personal Car Lock)
Bc. Tomáš Novák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Pohon hřeblového dopravníku
(Drive of a Drag Chain Conveyer)
Bc. Lukáš Kania doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Posuvný stůl malé frézky
(Sliding Table for a Small Milling Machine)
Ing. Tomáš Mosler prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konstrukční návrh čtyřhřídelové jednostupňové redukce nákladního automobilu
(Design of a Four-shafts One Stage Gear Reduction for a Truck)
Bc. Jiří Marek prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh napínacího zařízení pro testování ozubených soukolí
(Design of a Tensioning Device for a Gears Test Facility)
Bc. Tomáš Vrána prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh tříhřídelové jednostupňové redukce nákladního automobilu
(Design of a Three-shafts One Stage Gear Reduction for a Truck)
Ing. Michal Nagy prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Návrh konstrukce sedadla pro vagóny osobní přepravy
(Design of the Seat for Carriages)
Bc. Petr Balhar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh nové pohonné stanice pásového dopravníku
(Design of a New Driving Station of a Belt Conveyor)
Bc. Adam Turovský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh ozubené řemenice s pojistnou spojkou
(Design of a Timing Belt Pulley with an Overload Clutch )
Bc. Jiří Gerla doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh vibračního stolu pro betonářské výrobky
(Design of a Vibrating Plate for Concrete Products)
Bc. Stanislav Osadník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Nekonvenční řešení přední kyvné vidlice motocyklu
(Unconventional Design of a Motorcycle Fork Spring)
Ing. Petr Drastík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Podvěsný jednonosníkový jeřáb 3,2 t
(Overhead One Cantilever Crane 3.2 t)
Bc. Ondřej Thiemel doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce převodů kuželočelní převodovky KTM63
(Gears Reconstruction of the Bevel-Helical Gearbox KTM63)
Bc. Tomáš Kocián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce rámu kola BMX
(Reconstruction of a BMX Bicycle Frame)
Bc. Jan Zouhar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Ruční přenosný stavitelný jeřáb
(Manual Portable Adjustable Crane)
Bc. Lukáš Buranský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Víceúčelové závěsné zařízení za traktor
(Multifunction Pendant Equipment for a Tractor)
Ing. Pavel Mikošek prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Vřetenová sekačka na golfový green
(Reel Mover for a Green)
Bc. Pavel Stratil prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Zařízení pro životnostní testy dopravníkových válečků
(Lifetime Test Device for Conveyor Rolls)
Bc. Petra Teslíková doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Formátovací pila
(Sizing Saw)
Ing. Radim Slanina doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Mechanický zdvihací sloup transportního křesla
(Mechanical Lifting Pillar of a Transport Chair)
Ing. Martin Šprla doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh dvoustupňové redukce těžkého nákladního automobilu
(Design of a Two-stage Truck Reduction Gear )
Ing. Martin Balvín prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Návrh kolové části těžkého nákladního automobilu s pravou planetou
(Design of a Wheel Section with a True Planet for a Heavy Truck)
Ing. Lenka Uherková prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh metodiky a vyhodnocení únavových zkoušek ozubených kol
(Design of a Methodology and an Evaluation of Gears Fatigue Tests)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Návrh mobilního vyvíječe acetylénu pro 10 kg náplně
(Design of a Mobile Acetylene Generator for 10 kg Filling)
Ing. Petr Toth prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh otočného stolu
(Design of a Rotary Table)
Ing. Jiří Poláček doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh planetového navijáku poháněného hydromotorem
(Design of a Planetary Winch Driven by a Hydraulic Motor)
Ing. Václav Šíma prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh rámu průmyslové pračky
(Design of a Frame for an Industrial Washer)
Ing. Martin Blahuš prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Návrh rychlozdvihové převodovky
(Design of a Quick-lifting Gearbox )
Ing. Michal Dvořáček doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh stavebního vrátku s planetovou převodovkou
(Design of a Building Winch with a Planetary Gearbox)
Ing. Radek Bílý doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh zkušebního stavu pro měření momentu tření kolových ložisek osobního automobilu
(Design of a Test Rig for a Friction Moment Measuring of Personal Car Wheel Bearings)
Ing. Josef Oleksik prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Optimalizace tuhosti světelného modulu pro přední osvětlení automobilu
(Optimization of a Rigidity of a Light Module for Car Headlights)
Ing. Jan Chrástek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce systému pohonu sušicího stroje
(Reconstruction of a Driving System for a Drying Machine)
Ing. Miroslav Vávra doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Zkušební zařízení šnekových převodovek
(Testing Rig for Worm Gearboxes)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezvůlový pohon s ozubeným hřebenem
(Backlash-free Drive with a Rack)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Konstrukční a výpočtový návrh kuželové rozvodovky pro pohon svislých válců válcovací stolice
(Design and a Calculation of a Final Bevel Drive Assembly for Driving of a Rolling Stand Vertical Rolls )
Ing. Adam Hoza prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh hydraulicky ovládané bočnice korby nákladního automobilu
(Design of a Hydraulically Operated Truck Side Gate)
Ing. Marek Ondruška doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Konstrukční rozbor reálné převodovky středního nákladního automobilu
(Design Analysis of a Real Gearbox for a Middle-sized Truck)
Ing. Michal Trčka prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Konstrukční rozbor reálné přídavné dvoustupňové redukce nákladního automobilu
(Design Analysis of a Real Auxiliary Reduction Gear for a Truck)
Ing. Jan Grydil prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Diplomová
Návrh a konstrukce pohonu motokáry
(Design of a Kart Drive)
Ing. Jan Šatný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh a konstrukce rámu a řízení motokáry
(Design of a Kart Frame and Steering)
Ing. Vít Šatný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Návrh elektropohonu jízdního kola
(Design of an Electrical Driving Unit for a Bicycle)
Ing. Oto Gerža prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh planetového děliče momentu do redukce nákladního automobilu
(Design of a Planetary Torque Divider for a Gear Reduction of a Truck)
Ing. Petr Havlík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Diplomová
Návrh pomocného pohonu z převodové skříně nákladního automobilu
(Design of a Booster Drive out of a Truck Gearbox )
Ing. Štěpán Koloničný doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Návrh posuvného montážního stolu
(Design of a Traversing Mounting Table)
Ing. Lukáš Přibyl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh třísměrové rozvodovky s ozubenými koly
(Design of a Three-way Final Gear Drive Assembly)
Ing. Josef Habrnal doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh zástavby hydropneumatické pružicí jednotky nákladního automobilu
(Design of a Truck Hydropneumatic Suspension Strut Arrangement)
Ing. Jiří Řehounek prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Diplomová
Optimalizace řešení nové koncepce šnekové převodovky
(Optimally Designed New Worm Gearbox Concept)
Ing. Jan Taufer doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Diplomová
Posouzení vlivu konstrukce uzlu upevnění výhybky na železniční svršek
(Influence of the Rail Switch Design on the Railroad Track Ballast)
Ing. Vladimír Huňka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová
Vývoj tříkolového zatažitelného podvozku pro malé letadlo
(Development of a Retractable Tricycle Landing Gear)
Ing. Karel Linhart doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konstrukční návrh stolní brusky
(Design of a Bench Grinding Machine)
Bc. Stanislav Krpenský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh stolní vrtačky
(Design of a Bench Drilling Machine)
Bc. Petr Nemrava Diplomová
Konstrukční návrh svěrného upínáku lana
(Design of a Rope Clamp)
Bc. Pavel Hrtoň Diplomová
Konstrukční řešení jeřábové kočky 40/10 t pro jeřáb na přepravu ocelových svitků
(Design of the Crab 40/10 Tons for a Transport of a Coiled Sheet Crane)
Bc. Tomáš Brulík Diplomová
Konstrukční řešení jeřábové kočky 75/32 t pro jeřáb na přepravu ocelových svitků
(Deign of the Crab 75/32 Tons for a Transport of a Coiled Sheet Crane)
Ing. Jiří Omelka Diplomová
Mechanická plošina osobního vagónu pro imobilní cestující
(Mechanic Lifting Platform of a Carriage for Disabled Passengers)
Bc. Lukáš Bachár Diplomová
Návrh a výpočet ploché převodovky EBOX-P
(Design and a Calculation of the Flat Gearbox EBOX-P)
Bc. Jan Pawlica Diplomová
Návrh olejového zubového čerpadla poháněného řemenovým převodem
(Design of a Belt-Driven Oil Gear Pump)
Bc. Milan Pozzi doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu retardéru od nápravy nákladního automobilu
(Design of a Drive for a Retarder Driven by a Truck Axle)
Bc. Petr Hinner Diplomová
Návrh redukce v kolech s čelním soukolím pro nápravu nákladního automobilu
(Design of a Gear Hub Drive for a Truck Axle)
Bc. Zdeněk Leiter Diplomová
Návrh uložení kuželového soukolí rozvodovky nákladního automobilu
(Design of Bearing Supports of a Truck Final Drive Housing)
Bc. Jan Harazín Diplomová
Návrh zkušebního zařízení pro planetové převody
(Design of a Testing Device for Planetary Gears)
Bc. Tomáš Humpolík Diplomová
Optimalizace systému kloubů motoru servořízení nákladního automobilu se sklopnou kabinou
(Optimalization of a Driving Joint Coupling System for a Power Steering of a Truck with a Tilt Cabin)
Bc. Martin Žárský Diplomová
Paletovaví nástavec pro briketovací lis BL5
(Pelletizing Adapter for a Briquetting Press BL5)
Bc. Martin Prachýl Diplomová
Rekonstrukce kolového vedení dopravní nádoby hlubinného dolu
(Reconstruction of the Hoisting Container Wheels Guideway for a Coal Mine)
Bc. Pavel Smyček Diplomová
Řešení konstrukčního uzlu proplétací hlavy u pletacího stroje zavěšeného typu
(Design of a Stitch-bonding Head Assembly for Suspended Knitting Machine)
Bc. Jan Vítkovský Diplomová

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Klikový mechanismus pro jednoválcový dvojčinný kompresor
(Crank Mechanism for a Single-cylinder and Double-acting Compressor)
Ing. Tomáš Jurášek Diplomová
Konstrukce horizontálního symetrického dipólu 7 MHz
(Design of a Horizontal Symmetrical Dipole 7 MHZ)
Ing. Radek Kotík Diplomová
Multifunkční zařízení pro balící linku Multivac
(Multifunktion Device for the Packing Unit Multivac)
Ing. Tomáš Leco Diplomová
Návrh mobilní hydraulické ruky pro hlubinné doly
(Design of a Mobile Hydraulic Arm for an Underground Mine)
Ing. Jiří Baraňák Diplomová
Návrh stavebního vrátku
(Design og a Windlass)
Ing. Karel Komárek Diplomová
Ověření metodiky měření charakteristik pryžových pružných prvků
(Checking of a Measuring Methodics of Rubber Elastic Components Characteristics)
Ivo Hajný Diplomová
Polohovací a zvedací zařízení s pohybovým šroubem poháněným šnekovým soukolím
(Positionering and Lifting Device with a Power Screw Driving by a Worm Gear)
Ing. Libor Vavrečka Diplomová
Rekonstrukce dopravníku pro skládání hygienických roušek
(Reconstruction of a Conveyer for Folding of Hygienic Masks)
Ing. Jiří Dvorský Diplomová
Rekonstrukce mechanických částí elektromotoru
(Reconstruction of Electromotor Mechanical Parts)
Ing. Pavel Pustějovský Diplomová
Rozbor geometrie a únosnosti ozubených kol a ložisek pětistupňové převodovky osobního automobilu
(Geometric and Loading Capacity Analysis of Gears and Bearings for Five-speed Automobile Gearbox)
Ing. Jiří Halfar Diplomová
Stolní hoblovka na dřevo
(Table Planing Machine for Wood)
Ing. Robert Gillar Diplomová
Šneková převodová skříň s pojistnou lamelovou spojkou ve šnekovém kole
(Worm Gear Unit with Safety Multiple-disk Clutch in a Worm Wheel)
Ing. Martin Chřibek Diplomová
Třístupňová kuželočelní převodovka
(Three-stage Bevel Helical Gearbox)
Ing. Martin Halfar Diplomová

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Anténní stožár pro "GP" anténu
(Antenna Mast for a "GP" Antenna)
Bc. Jan Stošek Diplomová
Konstrukce mechanického otevírání sklopných garážových vrat
(Construction of a Mechanical Tilting Garage Door Opener)
Bc. Radim Balnar Diplomová
Konstrukce zdvihacího zařízení pro obsluhu trhacího stroje
(Construction of a Lifting Device for an Operation of a Tension Testing Machine)
Bc. Miroslav Martinák Diplomová
Konstrukční návrh testovacího zařízení vzduchových brusek
(Engineering Design of a Testing Equipment for a Pneumatic Grinding Machine)
Bc. Radek Pavera Diplomová
Letmé nůžky pro válcovnu sochorů
(Flying Shears for a Slabbing Mill)
Ing. Jiří Novohradský Diplomová
Návrh převodové skříně se šnekovým soukolím
(Design of a Worm Gearbox)
Bc. Ondřej Marek Diplomová
Návrh šneko-planetové převodové skříně
(Design of a Worm-planetary Gearbox)
Bc. Pavel Král Diplomová
Planetové napínací zařízení pro uzavřený testovací okruh
(Planetary Testing Device for a Closed Test Rig)
Bc. Miroslav Chvatík Diplomová
Pohon bubnu pásového dopravníku
(Drive for a Belt Conveyor Drum)
Bc. Stanislav Stoklasa Diplomová
Polohovací zařízení rámu šnekového dopravníku
(Trackpoint of Worm-conveyor Frame)
Bc. Zdeněk Skoupil Diplomová
Rekonstrukce nápravové převodovky pro vůz řady 854
(Reconstruction of an Axle Gearbox for a Rail Car Type 854)
Bc. David Dobeš Diplomová
Rekonstrukce podávacího stolu brusky žáruvzdorných tvarovek
(Reconstruction of a Feeding Mechanism for Heat-resistant Shaped Bricks)
Bc. Hynek Raszka Diplomová
Rozbor geometrie a únosnosti pětistupňové automobilové převodovky
(Geometric and Loading Capacity Analysis of Five-speed Automobile Gearbox)
Bc. Milan Vajďák Diplomová
Zkušební zařízení ozubených kol automobilových převodovek
(Gearings Testing Unit for Automobile Gearboxes)
Ing. Tomáš Vágner Diplomová