Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídka služeb

 • komplexní návrhy převodových skříní včetně planetových
 • měření statických a dynamických mechanických veličin (síly, posuny, napětí, ohybové momenty, deformace, atd.)
 • měření vibrací a hluku
 • návrhy nestandardního ozubení s celočíselnými součiniteli trvání záběru včetně modifikací
 • návrhy potrubních tras včetně pevnostního výpočtu a kompenzace tepelné roztažnosti
 • posuzování strojních součástí a zařízení pro hlubinné doly na základě oprávnění Českého báňského úřadu
 • počítačové řešení kinematických a dynamických vlastností rovinných a prostorových mechanismů
 • stanovování charakteristik pružných elementů při statickém a dynamickém zatížení
 • výpočty životnosti strojních součástí v oblasti časované meze pevnosti i v oblasti trvalé únavové pevnosti
 • řešení šroubových spojů dynamicky namáhaných
 • životnostní zkoušky ozubených soukolí převodových agregátů a deformační zkoušky převodových skříní