Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídka služeb

 • komplexní návrhy ozubených soukolí a převodových skříní včetně planetových se sníženou úrovní hluku a vibrací a se zvýšenou únosností
 • posudky a analýza konstrukčních řešení převodovek, návrhy na rekonstrukce, poradenská činnost
 • měření statických a dynamických mechanických veličin (síly, posuny, napětí, ohybové momenty, deformace, atd.)
 • tenzometrická měření i v nestandardních podmínkách provozu, měření sil do základů strojů
 • návrhy nestandardního ozubení s celočíselnými součiniteli trvání záběru včetně modifikací
 • návrhy potrubních tras včetně pevnostního výpočtu a kompenzace tepelné roztažnosti
 • posuzování strojních součástí a zařízení pro hlubinné doly na základě oprávnění Českého báňského úřadu
 • stanovování charakteristik pružných elementů při statickém a dynamickém zatížení
 • výpočty životnosti strojních součástí v oblasti časované meze pevnosti i v oblasti trvalé únavové pevnosti
 • řešení šroubových spojů namáhaných staticky i dynamicky
 • životnostní zkoušky ozubených soukolí převodových agregátů a deformační zkoušky převodových skříní
 • konstrukční řešení a pevnostní výpočty strojních součástí a skupin, včetně výpočtů životnosti
 • modelování strojních součástí a dílů v CAD systémech, MKP analýzy