Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

2019

NĚMČEK, Miloš a Šárka HURNÍKOVÁ. Contribution to the determination of the coefficient KHΒ-C according to the standard ISO 6336. Brno: Brno University of Technology, 2019. 151-155 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STRUŽ, Jiří, Filip DUŠEK a Jiří HAVLÍK. Proposal of experiment which verifies cardan shaft influence on drivetrain vibration. Brno: Brno University of Technology, 2019. 207-212 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TROCHTA, Miroslav, Jan PAVLÍK a Jiří ZAČAL. Transmission error measurement and evaluation. Brno: Brno University of Technology, 2019. 216-221 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZAČAL, Jiří, Lukáš HRUZÍK a Václav MOSLER. CIRCULAR FLANGE JOINTS OF PRESSURE VESSEL. Brno: Brno University of Technology, 2019. 249-254 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HRUZÍK, Lukáš, Jiří ZAČAL a Květoslav KALÁB. Applications of a clamping joint in a rail vehicle design. Brno: Brno University of Technology, 2019. 75-79 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]