Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Konstrukce strojních dílů a skupin (specializace)
Studijní program N0715A270037 - Konstrukční inženýrství
Obor -
Specializace S06 - Konstrukce strojních dílů a skupin
Studijní plán Studijní plán specializace S06
Informační prezentace Informační prezentace specializace (PDF)
Kontaktní osoba Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Konstrukce strojních dílů a skupin (specializace - dobíhající studijní program)
Studijní program N2301 - Strojní inženýrství
Obor 3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství
Specializace 40 - Konstrukce strojních dílů a skupin
Studijní plán Studijní plán specializace 40
Informační prezentace Informační prezentace specializace (PDF)
Kontaktní osoba Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.

Konstrukce strojních dílů a skupin

Co nabízíme?

  • možnost konstruování ve 2D a 3D CAD systémech (AutoCad, Inventor) i v dalších konstrukčních sofware,
  • na katedře vyvinutý software pro vybrané výpočty dílů,
  • praktické seznámení s experimentem (měření sil, napětí, deformací, krouticích momentů, hluku, vibrací apod.), jakož i s metodami vyhodnocování experimentálních výsledků,
  • zadávání témat bakalářských i diplomových prací souvisejících s konkrétními úkoly praxe,
  • možnost práce na vlastních tématech,
  • možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu (a případně v doktorském studiu)
  • a v neposlední řadě osobní přístup a přátelskou komunukaci se studenty.

Proč u nás?


Co získáte studiem našeho zaměření / specializace?


Co předpokládáme?