Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Otázky pro navazující magisterský studijní program N0715A270007 Strojírenská technologie

 Řízení a projektování procesů

 Nekonvenční materiály a technologie

 Montáž, nástroje a přípravky

 Teorie procesů

 Strojírenské technologie a výrobní stroje

Otázky pro navazující magisterský studijní program N0715A270008 Průmyslové inženýrství

 Řízení kvality a metrologie

 Nekonvenční technologické procesy

 Řízení výroby a projektování

 Podniková ekonomika

 Racionalizace výroby a management inovací