Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Otázky pro bakalářský studijní program B0715A270011 Strojírenství

Specializace S09 – Strojírenská technologie

Mechanická technologie

Strojírenská technologie

Specializace S05 – Průmyslové inženýrství

Logistika, organizace a řízení výroby

Základy projektování

Ekonomika a management 

Otázky pro bakalářský studijní program B2341 Strojírenství

Obor 2303R002 – Strojírenská technologie

Nástroje (N)

Obrábění (O)

Organizace a řízení (OaŘ)

Povrchové úpravy (PÚ)

Strojírenská metrologie (SMet)

Svařování (Sv)

Tváření (Tv)

Konstrukční materiály (KM)