Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

 

 

B0715A270011 Strojírenství

 Specializace S09 Strojírenská technologie

 Mechanická technologie

 

 Strojírenská technologie

 Specializace S05 Průmyslové inženýrství

 Logistika, organizace a řízení výroby 

 

 Základy projektování 

 

 Ekonomika a management 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - program B2341 - Strojírenství

 Obor 2303R002 - Strojírenská technologie

 Nástroje (N)

 Obrábění (O)

 Organizace a řízení (OaŘ)

 Povrchové úpravy (PÚ)

 Strojírenská metrologie (SMet)

 Svařování (Sv)

 Tváření (Tv)

 Konstrukční materiály (KM)

 Obor 2301R040 - Průmyslové inženýrství

 Logistika v průmyslovém podniku (LPP)

 Organizace a řízení (OaŘ)

 Základy projektování (ZP)

 Základy ekonomiky (ZE)