Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Staneš se expertem na konstruování strojních zařízení a prvků, v nichž prim hraje kapalina nebo stlačený vzduch. Jako absolvent budeš ovládat základy hydrostatiky, zákony proudění ideální a skutečné tekutiny a dokážeš je používat v praxi při konstrukci hydraulických a pneumatických prvků. Seznámíš se s konstrukcí a charakteristikami jednotlivých prvků a jejich funkci si vyzkoušíš na interaktivních trenažérech. Využiješ to pak ve své profesi konstruktéra nebo technika. Jen se podívej kolem sebe, hydraulika a pneumatika je všude. Oplýváš-li nadáním obchodovat, pak můžeš tato zařízení nejen projektovat, ale i prodávat. Uplatníš se i v příbuzných oborech, jako jsou doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství nebo třeba potrubní hydraulická a pneumatická doprava.

Studijní program Hydraulika a pneumatika

O studijním programu

Studijní program Hydraulika a pneumatika je jediný takto komplexně zaměřený obor v ČR. O naše absolventy je zájem ne jen u nás, ale i v zahraničí.
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270035
Název programu Hydraulika a pneumatika
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova modelování proudění
hydraulika
čerpací technika
pneumatika

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací