Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Staneš se expertem na konstruování strojních zařízení a prvků, v nichž prim hraje kapalina nebo stlačený vzduch. Jako absolvent budeš ovládat základy hydrostatiky, zákony proudění ideální a skutečné tekutiny a dokážeš je používat v praxi při konstrukci hydraulických a pneumatických prvků. Seznámíš se s konstrukcí a charakteristikami jednotlivých prvků a jejich funkci si vyzkoušíš na interaktivních trenažérech. Využiješ to pak ve své profesi konstruktéra nebo technika. Jen se podívej kolem sebe, hydraulika a pneumatika je všude. Oplýváš-li nadáním obchodovat, pak můžeš tato zařízení nejen projektovat, ale i prodávat. Uplatníš se i v příbuzných oborech, jako jsou doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství nebo třeba potrubní hydraulická a pneumatická doprava.

Studijní specializace Hydraulika a pneumatika

O studijním programu

Na principech hydrauliky a pneumatiky funguje kdeco. Třeba i ty extrémní kolotoče. No a ruku na srdce – nebylo by fajn tvořit něco, co vzbuzuje tolik emocí?
V prvních semestrech tě naučíme základům strojírenství a pak už tě čeká studium hydraulických a pneumatických mechanismů. Brzy zjistíš, jak sestavit hydraulický i pneumatický obvod nebo jak funguje hydrostatika či zákony proudění tekutin.
Za pár let z tebe bude prvotřídní konstruktér hydraulických a pneumatických strojů. Uplatníš se i v příbuzných oborech, jako jsou doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství nebo třeba potrubní hydraulická a pneumatická doprava.
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace Hydraulika a pneumatika
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova hydraulika
čerpací technika
pneumatika

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací