Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydraulika hýbe světem a je všude kolem nás

CFD jako vítaný nástroj fluidního inženýra

Pneumatické mechanismy v různých oblastech průmyslu

Více informací o bakalářském studijním oboru Hydraulika a pneumatika

ZDE!

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení vznikla dne 1. 12. 1964. Na podzim roku 2014 oslavila 50. výročí svého vzniku, čímž se řadí mezi nejstarší stále aktivní katedry v rámci Fakulty strojní.

Volba témat závěrečných prací

Témata bakalářských a diplomových prací budou 16.9. zveřejněna v systému Edison (do 30.9. budou případně dle návrhů firem témata doplňována). V průběhu prvních dvou týdnů výuky budou některá témata diplomových prací podrobně představena zástupci zadávajících firem. Výběr témata závěrečné práce je dle harmonogramu výuky na FS od 1. do 31.10. O podrobnostech a případných změnách budou studenti informováni mailem.

Aktuality
Momentálně žádná aktualita

Absolventi katedry

"Zdejší prostředí a lidé jsou pro mě stále inspirací, diskuse s pedagogy, respektovanými odborníky, považuji za cenný zdroj informací a podnětů. S ohledem na budoucnost českého průmyslu pokládám kontakt mezi praxí a vysokým školstvím za velmi důležitý."

Dr. Ing. Radim Olšovský
Technický ředitel, Parker Hannifin Czech republic s.r.o.

"Strojírenství vždy bylo založeno na vynikajících technicích a pro jejich výchovu jsou poznatky získané ve škole důležité. V oblasti hydrauliky se pohybuji již řadu let. Jako technik i jako učitel hydrauliky vidím prioritu v propojení teorie s praxí jako nezbytnou."

Dr. Ing. Miroslav Bova
Jednatel a manažer společnosti, Interfluid spol s.r.o.

Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
Vedoucí školících středisek, Bosch Rexroth, spol. s r.o.

"Kdo se nepohybuje na hraně, není dostatečně inovativní."

doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
CFD specialista a zástupce ředitele divize, ORGREZ, a.s.

"Jako absolvent katedry jsem získal uplatnění v oblasti energetiky jako specialista CFD simulací a projektant tekutinových systémů."

"Možnost seznámení se s problematikou CFD simulací při studiích na vysoké škole, mi dala jasný směr pro budoucí uplatnění v technické praxi."

Ing. Marek Buršík
Senior CFD Engineer, Hanon Systems Autopal Services s.r.o

"V naší firmě dnes a denně uplatňuji znalosti získané na Alma mater, v oboru návrhu jednoúčelových strojů a pneumatických systémů."

Ing. Jaroslav Meduna
Spolumajitel společnosti, MOS technik s.r.o.