Skip to main content
Skip header

Scope of Research Activities in the Department

  • Fuels combustion
  • Ecological exploitation of primary and secondary raw materials
  • Cogeneration units exploiting various kinds of gaseous fuels and biomass
  • Minimization of emitted gaseous and solid pollutants from energy processes
  • Utilization of alternative and renewable source of energy (wind, water, sun, biomass)
  • Diagnostics of secondary power machines – turbines, compressors and pumps
  • Applied research in combustion devices, especially, in the field of power machines of high capacity

Patent, utility model, registered design

RADNÍK, Aleš, Vojtěch KLADÍVKO, Mário BALCO, Stanislav HONUS and Martin PEŠEK. Řízený měnič napětí . 2023. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO, Roman LUKEŠ, Jaromír GADULA, Martin PEŠEK, Václav KLEIN, Marek ODSTRČIL and Petr ŠEBESTA. Palivová soustava pro distribuci plynné směsi a vodíku. 2023. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk, Stanislav HONUS, Marek JADLOVEC and Jan VÝTISK. Plynový ejektor. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a zubový nebo šroubový kompresor k provádění tohoto způsobu. 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav and Otakar ČERNÝ. Přečerpávací elektrárna s horní a dolní nádrží v plovoucí nádrži. 2022. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Přečerpávací elektrárna pro přečerpávání mezi základní a plovoucí nádrží. 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav and Otakar ČERNÝ. Zařízení pro zkoušení tlakových nádob. 2022. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Rekuperační šnekový výměník tepla, zejména pro sypké materiály. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob stanovení spotřeby energie na vytápění nebo chlazení. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Systém pro měření spotřeby energie. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Zařízení k využívání odpadního tepla z kompresoru pro výrobu elektřiny. 2021. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Horkovodní akumulátor s elektrickým ohřevem. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Způsob výroby páry v kogenerační jednotce a zařízení k provádění tohoto způsobu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a kompresor k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Zubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Šroubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Kompresor. 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Ondřej ŠTUKAVEC. Nádrž pro oddělené skladování tekutin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím akumulace médií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Kogenerační jednotka se spalovacím kotlem a parní turbínou. 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. 2019. [Detail]
JADLOVEC, Marek and Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum spalování alternativních pevných paliv. 2019. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH and Pavel DVOŘÁK. Rekuperační deskový výměník tepla. 2019. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika and Petr PAVLÍK. Experimentální jednotka pro pyrolytické zpracování organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Veronika SASSMANOVÁ and Jan KIELAR. Realizace měření hmotnostního úbytku pro experimentální jednotku pro rozklad organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny a tepla s akumulací médií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím akumulace médií. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny a tepla s akumulací médií. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Dagmar JUCHELKOVÁ and Helena RACLAVSKÁ. Vzorkovací zařízení pro odběr vzorků pevných částic a organického uhlíku ze spalovacího zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2017. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Způsob regulace teploty před plynovou turbínou a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Pohyblivý rošt energetického zařízení pro využití tuhých paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MINÁŘ, Jan and Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum energetického zhodnocení odpadních materiálů. 2016. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK, Pavel NEVŘIVA and Martin PIEŠ. Zařízení pro regulaci teploty u sálavého přehříváku páry. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO and Dagmar JUCHELKOVÁ. Systém pro simulaci fluidní vrstvy v kotlích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Ondřej NĚMČEK, Stanislav HONUS, Mário BALCO and Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní systém s dvou-sekčním fluidním reaktorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena and Dagmar JUCHELKOVÁ. Sálavá vložka pro snížení produkce polétavých částic a organického uhlíku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Záchytný systém pro matrice do skenovacího mikroskopu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Souprava pro sledování a vyhodnocování technologických procesů a podmínek pro řízení spalovacích dějů fosilních paliv a biomasy v oblasti energetiky na základě měření parametrů vyjadřujících barvu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zdeněk KADLEC. Kotel s regulací teploty spalin na výstupu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Energetické zařízení umožňující regulaci teploty před plynovou turbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím paroplynové směsi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení pro modelování mechanických procesů sypkých hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Petr PAVLÍK, Jiří ZEGZULKA and Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení k pražení kávy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MÍKA, Jiří and Libor PILCH. Uspořádání redukční stanice plynu pro výrobu elektrické energie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím paroplynové směsi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační vibrační dopravník. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační korečkový elevátor. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zbyszek SZELIGA. Vestavba do hasicí věže pro mokré hašení koksu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro regulaci využívání odpadního tepla chlazených motorů. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK and Jaroslav KONVIČKA. Integrovaný energetický zdroj s využitím odpadního tepla. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK, Pavel NEVŘIVA and Martin PIEŠ. Zařízení pro regulaci teploty u sálavého přehříváku páry. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK and Tomáš PIETROSZ. Sálavý přehřívák páry pro kotle zejména na spalování komunálních odpadů. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Tomáš MLČÁK, Dagmar JUCHELKOVÁ and Roman SMELIK. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. Ostrava: VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Tomáš MLČÁK and Roman SMELIK. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. Praha2011. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Mojmír VRTEK, Pavel BARTOŠ and Pavel HALADA. Zařízení pro využití geotermální energie nuceně vyčerpávané důlní tekutiny. Ostrava: FITE a.s., 2010. [Detail]
BARTOŠ, Pavel, Dagmar JUCHELKOVÁ, Mojmír VRTEK and Pavel HALADA. Zařízení pro využití geotermální energie nuceně vyčerpávané důlní tekutiny. Ostrava: Fite, 2010. [Detail]
BARTOŠ, Pavel, Dagmar JUCHELKOVÁ, Mojmír VRTEK and Pavel HALADA. Zařízení systému pro využití geotermální energie hlubinných dolů a podzemních prostor. Ostrava: Fite, 2010. [Detail]
BARTOŠ, Pavel, Dagmar JUCHELKOVÁ, Mojmír VRTEK and Pavel HALADA. Zařízení pro využití geotermální energie nuceně vyčerpávané důlní tekutiny. Ostrava: Fite, 2010. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Helena RACLAVSKÁ and Lubomír TARARÍK. Palivo s garantovanými vlastnostmi pro minimalizaci emisí oxidu siřičitého SO2 na základě využití odpadního materiálu s obsahem biosložky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
VÝTISK, Tomáš. Aparatura pro kontinuální síťovou analýzu. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzta Ostrava, katedra energetiky, 2010. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zdeněk KADLEC. Prstencová propadová klapka. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. [Detail]
ČECH, Bohumír, Mikuláš ŠÉTAFFY, Přemysl KÓL and Stanislav KRAML. Zařízení k sušení materiálu ve fluidní vrstvě. Brno: TENZA a.s., Brno, 2009. [Detail]