Skip to main content
Skip header

Scope of Research Activities in the Department

  • Fuels combustion
  • Ecological exploitation of primary and secondary raw materials
  • Cogeneration units exploiting various kinds of gaseous fuels and biomass
  • Minimization of emitted gaseous and solid pollutants from energy processes
  • Utilization of alternative and renewable source of energy (wind, water, sun, biomass)
  • Diagnostics of secondary power machines – turbines, compressors and pumps
  • Applied research in combustion devices, especially, in the field of power machines of high capacity

Software

KONVIČKA, Jaroslav, Tomáš BLEJCHAŘ and Martin PEŠEK. SW pro efektivní hodnocení katalytických procesů selektivní katalytické redukce. ORGREZ, a.s., 2023. [Detail]
RADNÍK, Aleš, Vojtěch KLADÍVKO, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Martin PEŠEK, Michal FICBAUER and Pavel MUSIL. Systém řízení inteligentního distribučního transformátoru. TRAFO CZ a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Vladimír HOMOLA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Michal ŠAFÁŘ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Pavel KANTOR. Software umožňující modelování množství dispergovaných uhelných částic ze skládek SS01020432-V16. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
PEŠEK, Martin, Lukáš POTÁČEK, Josef DOHNAL, Michal KOCŮREK and Stanislav HONUS. Plynárenský model – SimGasTrace. EGÚ Brno, a.s., 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav, Tomáš VÝTISK and Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení specifických emisních limitů při ko-spalování tradičních a alternativních paliv. Centrum ENET, 2013. [Detail]
HONUS, Stanislav, Przemyslaw BUKOWSKI and Dagmar JUCHELKOVÁ. Technical-Economical Analysis For A Boiler Switched From Coal To Biomass. Centrum ENET, 2013. [Detail]
BUKOWSKI, Przemyslaw, Artur GROCHOWSKI, Stanislav HONUS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Anti-Corrosion Method Selector 1.0. Software. Centrum ENET, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Výpočtový software pro stanovení spotřeby reagentu čpavkové metody odsiřování DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Jan NEČAS, Dagmar JUCHELKOVÁ and Jiří ZEGZULKA. Software pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]
HONUS, Stanislav and Dagmar JUCHELKOVÁ. Simulace nabíjení tlakové láhve CNG pomocí kompresoru. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
HONUS, Stanislav, Dagmar JUCHELKOVÁ and Vladimír STRAKOŠ. Procesy nahřívání pyrolýzní komory a tepelné toky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
HONUS, Stanislav, Dagmar JUCHELKOVÁ and Helena RACLAVSKÁ. Spalovací proces různých druhů plynných paliv, stechiometrie, přepočty souvisejících energetických hodnot pro procesy nahřívání prostoru. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KADLEC, Zdeněk. Program pro výpočet účinnosti parních kotlů podle DIN 1942. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
HONUS, Stanislav and Dagmar JUCHELKOVÁ. Energetické ztráty zařízení, nestacionární vedení tepla. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KADLEC, Zdeněk. Program na výpočet účinnosti podle ČSN 070302 - Přejímací zkoušky parních kotlů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
VOLFOVÁ, Martina, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. Software pro výpočet ztráty uhlíku během procesu kompostování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
SÝKOROVÁ, Petra, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Software pro výpočet ztráty prchavé hořlaviny během procesu kompostování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
ČÍŽKOVÁ, Adéla, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Software pro výpočet rozdělení stopových prvků mezi pyrolyzní produkty vznikající při pyrolýze komunálního odpadu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Jiří NEZHODA and Petr OLIVKA. Fuzzy řízení trojcestného ventilu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
KOVAL, Ludvík and Mojmír VRTEK. Koncentrátor dat s vizualizací. VŠB-TU Ostrava,katedra Měřicí a řídicí techniky, 2010. [Detail]
VRTEK, Mojmír. Modelový nástroj pro stanovení a optimalizaci energetických zisků solárních zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzta Ostrava, katedra energetiky, 2009. [Detail]