Skip to main content
Skip header

Scope of Research Activities in the Department

  • Fuels combustion
  • Ecological exploitation of primary and secondary raw materials
  • Cogeneration units exploiting various kinds of gaseous fuels and biomass
  • Minimization of emitted gaseous and solid pollutants from energy processes
  • Utilization of alternative and renewable source of energy (wind, water, sun, biomass)
  • Diagnostics of secondary power machines – turbines, compressors and pumps
  • Applied research in combustion devices, especially, in the field of power machines of high capacity

Chapter

JURSOVÁ, Simona, Pavel BARAN, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Stanislav HONUS, Silvie BROŽOVÁ and Jiří BILÍK. MOŽNOSTI FYZIKÁLNÍHO TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ UHLÍ SOUVISEJÍCÍ S KVALITOU METALURGICKÉHO KOKSU. In: WYBRANE ASPEKTY INNOWACYJNE I EKOLOGICZNE TECHNOLOGII PRODUKCYJNYCH. Poznań: POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA Wydzial Inzenierii Produkcji i Technologii Materialów, 2018. p. 5-15. ISBN 978-83-63989-65-1. [Detail]
KOLAT, Pavel. Co-Combustion of Coal and Alternative Fuels. In: Fossil fuel and the environment. Maneta Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia: Intechweb.org, 2013. p. 63-90. ISBN 978-953-51-0277-9. [Detail]
KOLAT, Pavel. Fundamentals of nuclear energy, nuclear power plants, advanced nuclear reactors of III & IV generation. In: Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of eu energy policy. Wroclaw, Polsko: Oficína Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej Wroclaw 2012, 2013. p. 7-29. ISBN 978-83-7493-708-5. [Detail]
KOLAT, Pavel. Fundamentals of nuclear energy. In: Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy. Wroclaw: Oficyna wydawnicza Politechniky Wroclawskiej, 2012. p. 15-17. ISBN 978-83-7493-708-5. [Detail]
KOLAT, Pavel. Nuclear power plants. In: Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy. Wroclaw: Oficyna wydawnicza Politechniky Wroclawskiej, 2012. p. 18-19. ISBN 978-83-7493-708-5. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek. Nuclear power plant simulation model VVER 1000. In: Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy. Wroclaw: Oficyna wydawnicza Politechniky Wroclawskiej, 2012. p. 34-35. ISBN 978-83-7493-708-5. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek. Nuclear power plant simulation model VVER 1000. In: Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy. Wroclaw: Oficyna wydawnicza Politechniky Wroclawskiej, 2011. p. 33-36. ISBN 978-83-7493-654-5. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Helena RACLAVSKÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. Measurements in Large Power Plants. In: Handbook of Combustion. Weinheim: Wiley-VCH, 2010. p. 323-357. ISBN 978-3-527-32449-1. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Petr HORYL and Dagmar JUCHELKOVÁ. Study Branches Innovation at the Faculty of Mechanical Engineering. In: Engineering Education. Delhi: Shipra Publications, 2009. p. 240-247. ISBN 978-81-7541-505-8. [Detail]
VRTEK, Mojmír, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Niezawodność produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. In: Diagnostika eksploatacyjno-remontowa urzadzeń energetycznych. Warszawa , Opole: Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2006. p. 145-169. ISBN 83-923118-6-8. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. The possibility of biomass and coal co-firing, new trend in the environment saving in the Czech republic. In: Sborník vědeckých prací FS VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1999. p. 125-129. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Jaroslav KAMINSKÝ and Mojmír VRTEK. Turbíny alternující redukční stanice v energetickém auditu. In: Turbíny alternující redukční stanice v energetickém auditu. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1999. p. 120-127. [Detail]
MÍKA, Jiří, Ladislav KYSELA and Jiří TOMČALA. Kogenerační jednotky s pístovými spalovacími motory. In: 17. mezinárodní konference kateder mechaniky tekutin. Herlany, Slovensko: Herlany, 1998. p. 129-135. ISBN 80-88896-19-3. [Detail]
KOLAT, Pavel. Plazmové zařízení pro zneškodňování plynných toxických zařízení. In: 17. mezinárodní konference kateder mechaniky tekutin. Herlany, Slovensko: Herlany, 1998. p. 85-91. ISBN 80-88896-19-3. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Využití biomasy jako náhradních paliv. In: Biomasa pro energii v obcích a městech. Praha: Praha, 1998. p. 47-49. ISBN 80-238-2246-2. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH and Vratislav FIBINGER. Diagnostika spalovacího procesu. In: Coal utilization and fuel system. Cleanwater: Cleanwater, 1998. p. 15-23. ISBN 0-932066-23-2. [Detail]
JANALÍK, Radim, Zdeněk KADLEC and Tomáš VÝTISK. Diagnostics measurements in the combustion chamber of the circular fluidized bed boiler. In: Coal utilization and fuel system. Cleanwater: Cleanwater, 1998. p. 61-68. ISBN 0-932066-23-2. [Detail]
VRTEK, Mojmír. Virtuální instrumentace ve výchovném procesu diagnostiky energ.strojů. In: DIAGO'98. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 328-334. ISBN 80-7078-535-7. [Detail]
KOLAT, Pavel. Ekologické provozování fluidních kotlů. In: Ekologie provozu fluidních kotlů v České Republice. Milovy: Aprochem98, 1998. p. 81-87. ISBN 80-02-01244-5. [Detail]
FIBINGER, Vratislav. Shrnutí poznatku katedry energetiky z ověřovacích měření a záručních zkoušek fluidních kotlů v ČR. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 1-5. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
VILIMEC, Ladislav. Kotle s ohništěm s cirkulující fluid.vrstvou. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 10-14. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
LICHÝ, Michael and Jan MATOUŠEK. Popelová bilance fluidních kotlů. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 15-18. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Nové přístupy k rac.provozu energ.strojů. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 20-22. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. N2O emise ze stacionárních spalovacích zařízení. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 25-29. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
ČECH, Bohumír and Jiří ZEGZULKA. Stanovení potřeby a fyz.-chem. vlastnosti vápence pro odsíření aditivními metodami. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 30-36. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
VÝTISK, Tomáš. Měření emise v ustáleném a přechodovém stavu. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 40-46. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
JANALÍK, Radim. Zkušenosti z výpočtu a měření účinnosti u kotlů s cirkulující fluidní vrstvou. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 58-61. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Řešení kombinovaného spalování biomasy a uhlí. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: Ostrava,VŠB-TUO, 1998. p. 52-65. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
KOLAT, Pavel. Clean Coal Technology of fluid Boilers in Czech Republic. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančn. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 3-10. ISBN 80-7078-611-6. [Detail]
KOLAT, Pavel. Společný program VŠB-TUO a průmyslu ve výchově specialistů pro prům. In: Společný program VŠB-TUO a průmyslu při výchově specialistů. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 57-63. ISBN 80-7078-587-x. [Detail]
KYSELA, Ladislav. Technické a ekonomické podmínky kogeneračních jednotek jako zdroje tepla městské zástavby. In: Technické a ekonomické podmínky kogeneračních jednotek jako. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 93-99. ISBN 80-7078-577-2. [Detail]
KOLAT, Pavel. The role of the energy efficiency in the Czech Republic. In: Alliance of Universities for Democracy. Varšava, Polsko: Varšava, Polsko, 1997. p. 320-329. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav. Exaktní výklad výkonnosti kompresorů. In: Chemické a procesní inženýrství CHISA. Praha: Procesní inženýrství Praha, 1997. ISBN 80-86059-23-5. [Detail]
NOSKIEVIČ, Pavel and Pavel KOLAT. Použití palivových článků pro Clean Coal Technology. In: Dny Plamene 97. Brno: VUT Brno, 1997. p. 39-44. [Detail]
LICHÝ, Michael and Vratislav FIBINGER. Požadavky na kvalitu a distribuci uhelného prášku ve spojitosti s uplatňováním primárních metod snižování emisí NOx. In: Dny plamene 97. Brno: VUT Brno, 1997. p. 107-115. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Pavel DANIHELKA and Pavel KULA. N2O emise ze stacionárních spalovacích zařízení. In: Dny plamene 97. Brno: VUT Brno, 1997. p. 148-155. [Detail]
MATOUŠEK, Jan. Diagnostika plamene hořáku na černé uhlí. In: Dny plamene 97. Brno: VUT Brno, 1997. p. 190-198. [Detail]
ČECH, Bohumír. Diagnostické metody ověření spalovacích procesů a aerodynamiky spalovacích fluidních kotlů. In: Dny plamene 97. Brno: VUT Brno, 1997. p. 198-205. [Detail]
MÍKA, Jiří, Ladislav KYSELA and Jiří TOMČALA. Kogenerační jednotky se spalovacími motory. In: Dny plamene 97. Brno: VUT Brno, 1997. p. 205-213. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Jiří TOMČALA. Rekonstrukce roštových kotlů. In: Dny plamene 97. Brno: VUT Brno, 1997. p. 80-87. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim JANALÍK and Jan MATOUŠEK. Poznatky z ověřovacích měření na kotlích s cirkulující fluidní vrstvou. In: Fluidní spalování. Třinec: TŽ Třinec, 1997. p. 38-45. [Detail]
ČECH, Bohumír. Diagnostické metody pro ověřování parametrů fluidních kotlů s cirkulující vrstvou. In: Fluidní spalování. Třinec: TŽ Třinec, 1997. p. 50-53. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav and Kamil KOLARČÍK. Kaltemittel - Kompressoren als WP. In: Kompressoren 97. Bratislava: Slovenský svaz pre chladiaciu a klimatizačnú techniku, 1997. p. 34-52. [Detail]
ČECH, Bohumír and Jiří ZEGZULKA. Stanovení spotřeby vápence a jeho fyzikálně chemické vlastnosti. In: Partikulární hmoty 97. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 170-174. ISBN 80-7078-433-4. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Vliv zřízení výrobny krémů na životní prostředí. In: Posuzování vlivu na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 25-28. [Detail]
ČECH, Bohumír. Stanovení spotřeby a fyzikálně-chemických vlastností vápence pro odsíření aditivními metodami. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby a provozu fluidních kotlů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 10-14. [Detail]
VÝTISK, Tomáš. Měření emisí v ustáleném a přechodovém stavu. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby a provozu fluidních kotlů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 13-19. [Detail]
LICHÝ, Michael and Jan MATOUŠEK. Popelová bilance fluidních kotlů. In: Poznatky a zkušenosti z výstavby a provozu fluidních kotlů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 7-11. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Spoluspalování biomasy a uhlí s ohledem na životní prostředí. In: Racio 97. Plzeň: Plzeň, 1997. p. 143-148. [Detail]
MATOUŠEK, Jan and Tomáš VÝTISK. Emise při spalování paliva a diagnostika plamene hořáků na černé uhlí. In: Racio 97. Plzeň: Plzeň, 1997. p. 61-69. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Spalování biomasy - tepelná recyklace materiálu. In: Recyklace odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 52-55. ISBN 80-7078-487-3. [Detail]
KOLAT, Pavel. Plazmové zařízení pro zneškodňování plynných toxických sloučenin. In: Strojné inžinierstvo 97. Bratislava, SR: STU Bratislava, 1997. p. 320-324. ISBN 80-227-0982-4. [Detail]
KOLAT, Pavel. Plasma generator for materials technologies and toxic wastes annihilating. In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. p. 589-591. [Detail]
ČECH, Bohumír, Vratislav FIBINGER and Radim JANALÍK. Diagnostic methods on verification of the combustion process and aerodynamics of combustion tracts in fluidized bed boilers. In: XXIX.Kraftwerkstechnisches kolloquium. Dresden: TU Dresden, 1997. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Co-combustion of Biomass and Coal. In: XXIX.Kraftwerktechnisches Kolloquium. Dresden: TU Dresden, 1997. [Detail]
KOLAT, Pavel. Dezentrale Energierzeugung. In: . Freiberg: University of Freiberg, 1996. ISBN Není. [Detail]
KADLEC, Zdeněk. Měření a výpočet tepelných horkých cyklónů fluidního kotle. In: . Gabčíkovo: Technická Univerzita Bratislava, 1996. ISBN Není. [Detail]
ČECH, Bohumír. Boiler preparation for Wood waste for improving the burning regime end reducing emissions. In: . Nashville: University of Nashville, 1996. ISBN Není. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. The possibility of biomass and coal dust co - firing, N2O emissions. In: . Nashville: University of Nashville, 1996. ISBN Není. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK and Radim JANALÍK. Burning process diagnostic. In: . Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1996. ISBN Není. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Pavel DANIHELKA and Jan KULA. N2O emissions from fluid burning equipment. In: . Pittsburhg: University of Pittsburgh, 1996. ISBN Není. [Detail]
KOLAT, Pavel. Energy conservation and energy policy in Czech Republic. In: . San Jose: University of Costa Rica, San Jose, 1996. ISBN Není. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jaroslav JANALÍK and Jan MATOUŠEK. Teplotní pulzace a koncentrační pole dvoufázové směsi vířivého hořáku. In: . Sborník mezinár.konf1996. p. 25-36. ISBN Ostrava. [Detail]
KYSELA, Ladislav. Technicko-ekonomické aspekty využívání odpadního tepla průmyslových pecí. In: Nové směry v termomechanice pecí. Ostrava1996. p. 61-70. [Detail]
NOSKIEVIČ, Pavel and VRATISLAV FIBINGER. Advanced power generation systems. In: Proceeding of 2.international conference CUSTNET. Ostrava1996. p. 56-60. [Detail]
KOLAT, Pavel. Energy/environment opportunities at Technical University of Ostrava. In: Proceeding of2.annual conf.. Praha1996. p. 13-21. [Detail]
KYSELA, Ladislav and Jiří TOMČALA. Využití kogeneračních jednotek. In: Sborník konf.RATIO 96. Plzeň1996. p. 59-68. [Detail]
NOSKIEVIČ, Pavel and Pavel KOLAT. Moderní energetické technologie. In: . 1995. [Detail]
FIBINGER, Vratislav, Ladislav KYSELA and Ladislav KYSELA. Aditivní metody odsiřování u fluidních kotlů. In: Aditivní metody odsiřování u fluidních kotlů.. Ekologicky přijatelné využití uhlí. Mezi1995. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar and Pavel DANIHELKA. Analysis of nitrous oxide emissions from conventional combustion processes. In: Analysis of nitrous oxide emissions from conventional combus. 1995. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar and Pavel DANIHELKA. Emise N2O ze stacionárních zdrojů. In: Emise N2O ze stacionárních zdrojů.. 1995. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Radim JANALÍK and Tomáš VÝTISK. Emission of harmful particles form combustion processes of low output resourses (boilers). In: Emission of harmful particles form combustion processes of l. Size Boilers for industrial. Szczyrk Pol1995. [Detail]
KOLAT, Pavel. Energy production, distribution and rational use in Czech Republic. In: Energy production, distribution and rational use in Czech Re. 1995. [Detail]
KOLAT, Pavel. Fluidní technologie při atmosférickém a tlakovém spalování. In: Fluidní technologie při atmosférickém a tlakovém spalování.. 1995. [Detail]
KOLAT, Pavel. Moderní energetické technologie. In: Moderní energetické technologie.. 1995. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil and Jan ŽÍDEK. Nové experimentální přístupy k výzkumu pracovního procesu kompresorů. In: Nové experimentální přístupy k výzkumu pracovního procesu ko. TU do Ostravy. Ostrava1995. [Detail]
KOLAT, Pavel. Porovnání fluidních kotlů atomosférických a tlakových. In: Porovnání fluidních kotlů atomosférických a tlakových.. 1995. [Detail]
VRTEK, Mojmír. Praktické zkušenosti s měřením průtoku tekutin škrtícími měřidly. In: Praktické zkušenosti s měřením průtoku tekutin škrtícími měř. sekce 14-19. Mezinárodní vědecká konfere: 19. Mezinárodní vědecká konference. Ostrava, 1995. [Detail]
KOLAT, Pavel. Pressurised fluidised bed combustion in Ostrava. In: Pressurised fluidised bed combustion in Ostrava.. 1995. [Detail]
TOMČALA, Jiří and Jiří MÍKA. Příspěvek k provedení garančních zkoušek na fluidním kotli 160 t.h. In: Příspěvek k provedení garančních zkoušek na fluidním kotli 1. sekce 16 Ekologicky přijatelné využití u1995. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Racionalizace provozu procesních kompresorů. In: Racionalizace provozu procesních kompresorů.. 42. Konference chemického a procesního i1995. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Racionální provoz procesních kompresorů a životní prostředí. In: Racionální provoz procesních kompresorů a životní prostředí.. 1995. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Radim JANALÍK and Tomáš VÝTISK. Special Measurements in Combustion Equipment Furnaces. In: Special Measurements in Combustion Equipment Furnaces.. 1995. [Detail]
ZÁZVORKA, Jan and Mojmír VRTEK. Spolehlivostní informační systém zařízení průmyslové energetiky. In: Spolehlivostní informační systém zařízení průmyslové energet. sekce 14-19. Mezinárodní vědecká konfere: 19. Mezinárodní vědecká konference. Ostrava, 1995. [Detail]
KADLEC, Zdeněk. Stanovení aktivační energie uhelného vzorku metodou termické analýzy. In: Stanovení aktivační energie uhelného vzorku metodou termické. pedagogická konference kateder mechaniky1995. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav. Termodynamický ohřev kompresorů. In: Termodynamický ohřev kompresorů.. 42. Konference chemického a procesního i1995. [Detail]
ČECH, Bohumír and Jan MATOUŠEK. The Reparation of the Burning Regime for Boiler K4 in the Kolin Power Station. In: The Reparation of the Burning Regime for Boiler K4 in the Ko. 1995. [Detail]
NOSKIEVIČ, Pavel and Pavel KOLAT. Turbulent mass transfer in the furnace of high output boilers. In: Turbulent mass transfer in the furnace of high output boiler. 1995. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Využití proudových kompresorů k zlepšení životního prostředí slezského regionu. In: Využití proudových kompresorů k zlepšení životního prostředí. TU do Ostravy. Ostrava1995. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav. Poruchy šroubových kompresorů. In: . 1994. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Jiří TOMČALA. Optimalizace provozu roštových kotlů pro zvýšení účinnosti a minimalizace tvorby škodlivin. In: . Ostrava1994. p. 48-56. [Detail]
KOLAT, Pavel and Pavel NOSKIEVIČ. Model Research of the Large Output Boilers in the Czech Republic. In: . Pittsburgh,USA: Pittsburgh, USA, 1994. [Detail]
KYSELA, Ladislav. Výchozí teoretické předpoklady pro posouzení stability spalování v průmyslových hořácích. In: 13\mezinár konference. Ostrava: VŠB TU, 1994. p. 77-82. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav. A graphical method for the evoluation of waste heat. In: A graphical method for the evoluation of waste heat.. Carbondale, USA: SIU-Carbondale, USA, 1994. [Detail]
KOLAT, Pavel and Pavel NOSKIEVIČ. Applied Combustion Research of The Large Output Boilers in The Czech Republic. In: Applied Combustion Research of The Large Output Boilers in T. Szczyrk, Polsko: Szczyrk, Polsko, 1994. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Biomasa jako budoucí zdroj energie. In: Biomasa jako budoucí zdroj energie.. Odry: Odry, 1994. [Detail]
FIBINGER, Vratislav. Doswiadczenia w dziedzinie spalania wengla kamiennego w paleniskach fluidyzacyjnych w Republice Czeskiej. In: Doswiadczenia w dziedzinie spalania wengla kamiennego w pale. Gliwice, Polsko: Gliwice, Polsko, 1994. [Detail]
KOLAT, Pavel, Pavel NOSKIEVIČ and Tadeáš OCHODEK. Ekologicky přijatelné využití černého uhlí v energetice. In: Ekologicky přijatelné využití černého uhlí v energetice.. Krakow, Polsko: Krakow, Polsko, 1994. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Ekologické aspekty využití tepla ze spalování dřeva. In: Ekologické aspekty využití tepla ze spalování dřeva.. Zvolen, Slovensko: Zvolen, Slovensko, 1994. [Detail]
KOLAT, Pavel and Pavel NOSKIEVIČ. Ekonomická a ekologická hlediska volby paliva. In: Ekonomická a ekologická hlediska volby paliva.. Odry: Odry, 1994. [Detail]
KOLAT, Pavel and Zdeněk KADLEC. Ekonomická a ekologická hlediska volby paliva. In: Ekotrend 94. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1994. p. 94-96. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil and Mojmír VRTEK. Netradiční technologie při snižování emisí v hutních provozech. In: Ekotrend 94. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. p. 73-75. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar and Pavel DANIHELKA. Emise N2O ze stacionárních zdrojů. In: Energy and society Chicago. 1994. p. 155-160. [Detail]
FIBINGER, Vratislav and Pavel NOSKIEVIČ. Experience with bituminous coal combustion in fluidizedbed boilers in the Czech republic. In: Experience with bituminous coal combustion in fluidizedbed b. Energy and Society. SIU Carbondale: SIU Carbondale, 1994. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav. Grafické hodnocení transformace tepla. In: Grafické hodnocení transformace tepla.. Vyhne, Slovensko: Vyhne, Slovensko, 1994. [Detail]
NOSKIEVIČ, Pavel and Jan MATOUŠEK. Hodnocení kvality spalovacího procesu v ohništích krbových kamen. In: Hodnocení kvality spalovacího procesu v ohništích krbových k. Zvolen: Zvolen, 1994. [Detail]
KYSELA, Ladislav. Kogenerační jednotky, uplatnění v lokálních oblastech a vliv na životní prostředí. In: Kogenerační jednotky, uplatnění v lokálních oblastech a vliv. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
KOLAT, Pavel and Pavel NOSKIEVIČ. Model Research of the Large Output Boilers in the Czech Republic. In: Model Research of the Large Output Boilers in the Czech Repu. Pittsburgh,USA: Pittsburgh, USA, 1994. [Detail]
KOLAT, Pavel. Model research of the large output boilers in the Czech Republic. In: Model research.... Pitsburg USA1994. [Detail]
KOLAT, Pavel, Pavel NOSKIEVIČ and Tadeáš OCHODEK. Oil Gas Co-firing. In: Oil Gas Co-firing.. Miskolc, Polsko: Miskolc, Polsko, 1994. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil and Mojmír VRTEK. Omezení znečišťování ovzduší pri dekomprimaci materiálové komory bezzvonové sazebny vysoké pece. In: Omezení znečišťování ovzduší pri dekomprimaci materiálové ko. Třinec: Třinec, 1994. p. 192-199. [Detail]
KOLAT, Pavel. Problematika likvidace radioaktivních odpadů. In: Problematika likvidace radioaktivních odpadů.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Projekt racionalizace provozu energetických strojů. In: Projekt racionalizace provozu energetických strojů.. Odry: Odry, 1994. [Detail]
LICHÝ, Michael. Přehled zařízení pro odlučování popílku dostupných v ČR. In: Přehled zařízení pro odlučování popílku dostupných v ČR.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Racionalizace provozu kompresorů. In: Racionalizace provozu kompresorů.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil and Mojmír VRTEK. Reducing of environment pollution in the process of blast furnace work. In: Reducing of environment pollution in the process of blast fu. Carbondale, USA: SIU-Carbondale, USA, 1994. [Detail]
MATOUŠEK, Jan and Tadeáš OCHODEK. Rekonstrukce roštových kotlů pro minimalizaci emisí škodlivin. In: Rekonstrukce roštových kotlů pro minimalizaci emisí škodlivi. Carbondale, USA: SIU Carbondale,USA 1994, 1994. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Jiří TOMČALA. Optimalizace provozu roštových kotlů I. In: Seminář prům.energetiky II. : EKOEN Odry, 1994. p. 50-57. ISBN Odry. [Detail]
TOMČALA, Jiří and Tadeáš OCHODEK. Optimalizace provozu roštových kotlů II. In: Seminář prům.energetiky a živ.prostředí III. Odry1994. p. 45-51. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav. Termodynamický ohřev u kompresorů. In: Termodynamický ohřev u kompresorů.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Bohumír ČECH and Tomáš VÝTISK. Tvorba škodlivin ve spalovacích zařízeních malých výkonů. In: Tvorba škodlivin ve spalovacích zařízeních malých výkonů.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
JANALÍK, Radim. Verifying Theoretical Knowledge during NOx Emission Reduktion in Flue Gas by Modification of Combustion. In: Verifying Theoretical Knowledge during NOx Emission Reduktio. 1994. [Detail]
MÍKA, Jiří. Vliv granulometrie paliva na provoz kotlů s pásovým roštem bez pohazovače. In: Vliv granulometrie paliva na provoz kotlů s pásovým roštem b. Odry: Ekoen Odry, 1994. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar and Pavel RAAB. Zachycené odpadní látky jako surovina. In: Zachycené odpadní látky jako surovina.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
FIBINGER, Vratislav. Zkušenosti se spalováním černých uhlí ve fluidních ohništích. In: Zkušenosti se spalováním černých uhlí ve fluidních ohništích. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Jiří TOMČALA. Zlepšení kvality spalovéní hruboprachu v ohništích roštových kotlů. In: . 1993. [Detail]
KOLAT, Pavel and Pavel NOSKIEVIČ. Applied combustion research of the large output boilers in Czech republic. In: 10th International conference Coal Energy and the Environment. Pittsburgh, USA: Pittsburgh, USA, 1993. p. 50-55. [Detail]
KOLAT, Pavel and Pavel NOSKIEVIČ. New method of evaluating combustion processes in high output boilers. In: 8th International Conference on Thermal engineering and Thermogrammetry. Budapešť, Maďarsko: Budapešť, Maďarsko, 1993. p. 95-99. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav. Poruchy šroubových kompresorů. In: Celostátní konference CHISA. Bratislava, Slovensko: Bratislava, Slovensko, 1993. p. 45-49. [Detail]
FIBINGER, Vratislav and Pavel NOSKIEVIČ. Emise plynných škodlivin při spalování černých uhlí. In: Emise plynných škodlivin při spalování černých uhlí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. [Detail]
ZÁZVORKA, Jan and Mojmír VRTEK. Možnost využití Spolehlivostního informačního systému průmyslových energetických výroben v systému řízení jakosti tuzemských výrobců energetických zařízení. In: Jakost 93. Ostrava: VSB Ostrava, 1993. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Waste inventory Czechia and Slovakia. In: Mezinárodní konference Vídeň, Rakousko. Vídeň ,Rakousko: Vídeň, Rakousko, 1993. p. 52-56. [Detail]
FIBINGER, Vratislav and Pavel NOSKIEVIČ. Emise plynných škodlivin při spalování černých uhlí. In: Mezinárodní seminář IFRT Praha ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. p. 58-62. [Detail]
KOLAT, Pavel. Modelling in combustion research. In: Modelling in combustion research. Carbondale, USA: Southern Illinois University Carbondale, USA, 1993. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav and Pavel NOSKIEVIČ. Nekonvenční zdroje pro výrobu elektrické energie. In: Nekonvenční zdroje pro výrobu elektrické energie. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. [Detail]
KOLAT, Pavel and Pavel NOSKIEVIČ. New method of evaluating combustion processes in high output boilers. In: New method of evaluating combustion processes in high output. Budapešť, Maďarsko: Budapešť, Maďarsko, 1993. [Detail]
LICHÝ, Michael. Odlučovače prachu, vzduchové clony a měření prašnosti v hlubinných dolech. In: Odlučovače prachu, vzduchové clony a měření prašnosti v hlub. Košice, Slovenská republika: TU Košice, 1993. [Detail]
LICHÝ, Michael. Odpylacze pylu, zaslony powietrzne. In: Odpylacze pylu, zaslony powietrzne. Wodzislaw, Polsko: Politechnika Slaska, Gliwice, Polsko, 1993. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav. Poruchy šroubových kompresorů. In: Poruchy šroubových kompresorů. Bratislava, Slovensko: Bratislava, Slovensko, 1993. [Detail]
FIBINGER, Vratislav. Provoz fluidních kotlů. In: Provoz fluidních kotlů. Odry: EKOEN Odry, 1993. [Detail]
LICHÝ, Michael. Snižování prašnosti v uhelných dolech. In: Sborník EKOTREND 1993. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. p. 28-32. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav and Pavel NOSKIEVIČ. Nekonvenční zdroje pro výrobu elektrické energie. In: Sborník EKOTREND 1993. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. p. 55-59. [Detail]
KYSELA, Ladislav and Jiří TOMČALA. Vliv změny vlastností topných plynů na stabilitu a emise při spalování. In: Sborník EKOTREND 1993. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. p. 57-61. [Detail]
KOLAT, Pavel. Minimalizace emisí škodlivin z energetických zdrojů na černá uhlí. In: Sborník EKOTREND 1993. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. p. 62-65. [Detail]
FIBINGER, Vratislav. Snižování emisí CO2 u odsiřovacích metod v ČR. In: Sborník EKOTREND 1993. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. p. 85-88. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Spalovny odpadů. In: Sborník Průmyslová energetika a životní prostředí I.. Odry: EKOEN Odry, 1993. p. 40-45. [Detail]
FIBINGER, Vratislav. Provoz fluidních kotlů. In: Sborník Průmyslová energetiky a životní prostředí I. Odry: EKOEN Odry, 1993. p. 44-47. [Detail]
MÍKA, Jiří. Vliv granulometrie paliva na provoz roštového kotle. In: Sborník sem.EKOEN a FS VŠB, Prům energ a živ prostř. Odry1993. p. 39-44. [Detail]
KOLAT, Pavel. Modelling in combustion research. In: Sborník semináře Dpt of Mechanical Engineering and Energy Processes. Carbondale, USA: Southern Illinois University Carbondale, USA, 1993. p. 35-39. [Detail]
LICHÝ, Michael, Jiří MÍKA and Jiří TOMČALA. Čištění spalin. In: Sborník semináře Průmyslová energetika a životní prostředí I. Odry: EKOEN Odry, 1993. p. 32-36. [Detail]
KYSELA, Ladislav. Situace ve využívání energie v českém hutním a ocelářském průmyslu. In: Sborník semináře Racionalizace využití energie v hutním průmyslu střední Evropy. Ostrava: OPET a VŠB Ostrava, 1993. p. 28-32. [Detail]
LICHÝ, Michael. Odlučovače prachu, vzduchové clony a měření prašnosti v hlubinných dolech. In: Sborník ze semináře TU Košice. Košice, Slovenská republika: TU Košice, 1993. p. 32-36. [Detail]
LICHÝ, Michael. Odpylacze pylu, zaslony powietrzne. In: Sborník ze semináře XIX.tydzien techniki ROW 1993. Wodzislaw, Polsko: Politechnika Slaska, Gliwice, Polsko, 1993. p. 44-48. [Detail]
MÍKA, Jiří. Provozní měření jako forma výukového procesu. In: Sborník závěrečných prací Zvyšování pedagogické kvalifikace. Praha: VŠB Ostrava, 1993. p. 26-29. [Detail]
KYSELA, Ladislav. Situace ve využívání energie v českém hutním a ocelářském průmyslu. In: Situace ve využívání energie v českém hutním a ocelářském pr. Ostrava: OPET a VŠB Ostrava, 1993. [Detail]
FIBINGER, Vratislav. Snižování emisí CO2 u odsiřovacích metod v ČR. In: Snižování emisí CO2 u odsiřovacích metod v ČR. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. [Detail]
LICHÝ, Michael. Snižování prašnosti v uhelných dolech. In: Snižování prašnosti v uhelných dolech. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Spalovny odpadů. In: Spalovny odpadů. Odry: EKOEN Odry, 1993. [Detail]
KYSELA, Ladislav and Jiří TOMČALA. Vliv změny vlastností topných plynů na stabilitu a emise při spalování. In: Vliv změny vlastností topných plynů na stabilitu a emise při. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Waste inventory Czechia and Slovakia. In: Waste inventory Czechia and Slovakia. Vídeň ,Rakousko: Vídeň, Rakousko, 1993. [Detail]
KOLAT, Pavel. Modelování přenosových jevů v ohništích kotlů a základní výzkum. In: Departmant of Mechanical Engineering. Los Angeles, USA: University of Southern California,Los Angeles, USA, 1992. p. 48-54. [Detail]
KOLAT, Pavel. Přenosové jevy v ohništích kotlů a výzkumná činnost katedry energetiky. In: Departmant of Mechanical Engineering and Energy processes. Carbondale, USA: Southern Illinois University of Carbondale, USA, 1992. p. 58-66. [Detail]
KOLAT, Pavel. Likvidace radioaktivních odpadů spalováním. In: Likvidace radioaktivních odpadů spalováním. Praha: Praha, 1992. [Detail]
KOLAT, Pavel. Modelování přenosových jevů v ohništích kotlů a základní výzkum. In: Modelování přenosových jevů v ohništích kotlů a základní výz. Los Angeles, USA: University of Southern California,Los Angeles, USA, 1992. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Optimalizace provozu kompresorových stanic v některých podnicích Slezska. In: Optimalizace provozu kompresorových stanic v některých podni. Ostrava: VŠB Ostrava, 1992. [Detail]
KOLAT, Pavel. Přenosové jevy v ohništích kotlů a výzkumná činnost katedry energetiky. In: Přenosové jevy v ohništích kotlů a výzkumná činnost katedry. Carbondale, USA: Southern Illinois University of Carbondale, USA, 1992. [Detail]
KOLAT, Pavel. Suppressing pollutant emissions from boilers firing stone coal. In: Sborník mez.konference USA-ČSFR Uhlí, energie a ŽP. Ostrava: VŠB Ostrava, 1992. p. 7-12. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Optimalizace provozu kompresorových stanic v některých podnicích Slezska. In: Sborník ze semináře VŠB - TU Wien. Ostrava: VŠB Ostrava, 1992. p. 16-22. [Detail]
KOLAT, Pavel. Zneškodňování RAO termickou likvidací. In: Sborník Životní prostředí pro XXI.století. Brno: Brno, 1992. p. 85-87. [Detail]
KOLAT, Pavel. Suppressing pollutant emissions from boilers firing stone coal. In: Suppressing pollutant emissions from boilers firing stone co. Ostrava: VŠB Ostrava, 1992. [Detail]
KOLAT, Pavel. Likvidace radioaktivních odpadů spalováním. In: Waste Management 92. Praha: Praha, 1992. p. 89-100. [Detail]
KOLAT, Pavel. Zneškodňování RAO termickou likvidací. In: Zneškodňování RAO termickou likvidací. Brno: Brno, 1992. [Detail]