Skip to main content
Skip header

Scope of Research Activities in the Department

  • Fuels combustion
  • Ecological exploitation of primary and secondary raw materials
  • Cogeneration units exploiting various kinds of gaseous fuels and biomass
  • Minimization of emitted gaseous and solid pollutants from energy processes
  • Utilization of alternative and renewable source of energy (wind, water, sun, biomass)
  • Diagnostics of secondary power machines – turbines, compressors and pumps
  • Applied research in combustion devices, especially, in the field of power machines of high capacity

Scientific book

THIEL, Stephanie, Elisabeth THOMÉ-KOZMIENSKY, Franz WINTER and Dagmar JUCHELKOVÁ. Waste Management. Neuruppin: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH, 2018. ISBN 978-3-944310-42-8. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Winter FRANZ, Karl J. THOMÉ-KOZMIENSKY, Stephanie THIEL and Elisabeth THOMÉ-KOZMIENSKY. Waste Management. Neuruppin: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2017. ISBN 978-3-944310-37-4. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar and Klaus KOPPE. RISIKEN DER ENERGIEVERSORGUNG. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4048-2. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar and Klaus KOPPE. Nakládání s odpady (česko-německý originál). Ostrava: Repronis Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-0839-0. [Detail]
HONUS, Stanislav. Matematické modelování fyzikálních a chemických jevů s využitím metod CFD a DEM. Ostrava: Kleinwächter, 2014. ISBN 978-80-248-3433-7. [Detail]
KOPPE, Klaus and Dagmar JUCHELKOVÁ. Emissionen aus Verbrennungseinrichtungen. Německo: Druckerei Vogt GmbH, 2013. ISBN 978-3-9811801-9-0. [Detail]
KOZACZKA, Jaroslaw, Pavel KOLAT and Zdeněk KADLEC. Thermodynamics of Modern Conventional and Nuclear Power Technologies. Coal Processing. Tarnow, Polsko: Monographs on Science and Education, TANT Publishers, 2013. ISBN 978-83-928990-5-1. [Detail]
KOLAT, Pavel, Zdeněk KADLEC and Jaroslav KOZACZKA. Thermodynamics of Modern Conventional and Nuclear Power Technologies. Tarnow: TANT, Zakład Informatyczno-Wdrożeniowy, 2011. ISBN 978-83-928990-2-0. [Detail]
KOLAT, Pavel, Ivan IMRIŠ, Alexandra KLENOVČANOVÁ, Maria MAZUR, Dorota NOWAK-WOZNY, Halina PAWLAK-KRUCZEK and Pawel REGUCKI. Some aspects of renewable energy. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2011. ISBN 978-83-7493-577-7. [Detail]
KOZACZKA, Jaroslav and Pavel KOLAT. Exergy and Its Applications. Tarnow, Polsko: TANT Publishers, 2010. ISBN 978-83-928990-1-3. [Detail]
KOPPE, Klaus and Dagmar JUCHELKOVÁ. Feuer und Flamme für Abfälle:Thermische Verfahren in der Abfallwirtschaft. Drážďany: Repronis, 2009. ISBN 978-80-7329-226-3. [Detail]
VRTEK, Mojmír. Renewable Sources in Energy Systems. Tarnóv: TANT, Zakład Informatyczno-Wdrożeniowy, 2009. ISBN 978-83-928990-0-6. [Detail]
KOLAT, Pavel, Bohumír ČECH, Pavel MILČÁK, Helena RACLAVSKÁ and Václav ROUBÍČEK. Pilot Combustion Expriment of Sewage Sludge and Hard Coal. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
BARTOŇOVÁ, Lucie, Zdeněk KLIKA, Václav ROUBÍČEK and Pavel KOLAT. Distribution of Trace Elements. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
KOZACZKA, Jaroslaw, Pavel KOLAT and Václav ROUBÍČEK. Absorption and Desorption Processes in modern Power Engineering Systems. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
KOZACZKA, Jaroslaw, Pavel KOLAT and Václav ROUBÍČEK. An Approach to Modeling and Thermodynamic Analysis of Modern Power engineering Systems. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Dagmar JUCHELKOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Pavel KOLAT and Václav ROUBÍČEK. Alternative Sorbents. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
KOLAT, Pavel, Václav ROUBÍČEK and Jaroslaw KOZACZKA. Advanced Energy Technology. Kraków: Wydawnictwo TAURUS-K, 2008. ISBN 978-83-907268-8-5. [Detail]
VRTEK, Mojmír and Petr KRAMOLIŠ. Tabulky pro stanovení hydraulické ztráty třením v kruhovém potrubí a hydraulické ztráty místními odpory při proudění teplonosné látky SOLAREN. Praha: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2004. ISBN 80-903261-1-0. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil and Mojmír VRTEK. Možnosti úspor energie při výrobě a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice. Praha: Technologické centrum AV ČR, 2002. ISBN 80-902689-3-9. [Detail]
KOLAT, Pavel. Energetické centrály (paroplynové cykly). Ostrava1995. 74-75 p. [Detail]
KAMINSKÝ, Jaroslav, Kamil KOLARČÍK and Mojmír VRTEK. Technická příručka pro THN pracovníky. Ostrava1995. 100-101 p. [Detail]
KYSELA, Ladislav, Jiří TOMČALA and Jiří MÍKA. Učební texty pro TH pracovníky NH Ostrava. 44-chemický provoz. Ostrava1995. [Detail]