Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Code Title Start year End year
101112380 Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure 2023 2026
TK05020009 Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech 2023 2025
TK05020049 Inovativní výměník pro plynové kotle 2023 2025
TK05020052 Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor 2023 2024
SP2023/094 Specifický výzkum ve vybraných oblastech energetických procesů 2023 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232 Katalytická mineralizační jednotka 2022 2023
EG20_321/0024388 Vývoj inteligentního distribučního transformátoru 2021 2023
EG21_374/0026387 Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující plyny s příměsí vodíku 2021 2023
TK03030037 Akumulační vodní elektrárna nového typu 2020 2025