Skip to main content
Skip header

Scope of Research Activities in the Department

  • Fuels combustion
  • Ecological exploitation of primary and secondary raw materials
  • Cogeneration units exploiting various kinds of gaseous fuels and biomass
  • Minimization of emitted gaseous and solid pollutants from energy processes
  • Utilization of alternative and renewable source of energy (wind, water, sun, biomass)
  • Diagnostics of secondary power machines – turbines, compressors and pumps
  • Applied research in combustion devices, especially, in the field of power machines of high capacity

Pilot production, technology

RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Michal ŠAFÁŘ and Pavel KANTOR. Rekultivační substrát s využitím vedlejších energetických produktů a odpadů s obsahem organické složky. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Ondřej NĚMČEK and Stanislav HONUS. Čištění pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Odnímaní dolní části zplyňovacího reaktoru. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Ota VACULÍK. Ověřená technologie snižování emise TZL z konvexně konkávní hasicích věží koksárenské baterie. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír, Ota VACULÍK, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA and Michal STÁŇA. Poloprovoz technologie snižování emise TZL z konvexně konkávní hasicí věže koksárenské baterie. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
SMELIK, Roman, Mário BALCO, Libor BARAŇÁK, Dagmar JUCHELKOVÁ, Stanislav HONUS, Jaroslav FRANTÍK and Veronika SASSMANOVÁ. Pyrolýzní systém pro kontinuální zpracování organických odpadů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš, Jiří PECHÁČEK, Rostislav MALÝ, Miloš MAIER, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. Ověřená technologie prototypových vstřikovacích trysek technologie SNCR. Orgrez a.s.; VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Poloprovozní jednotka minimalizace SO2 a NH3 ve spalinách z energetických zdrojů čpavkovou metodou DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Ověřená technologie minimalizace SO2 a NH3 čpavkovou metodou DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír. Využití ohříváku vzduchu pro snížení a regulaci teploty spalin na výstupu z kotle. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ČECH, Bohumír and Michal STÁŇA. Úpravy nízkoemisních hořáků na kotlích K2 a K3 v Teplárně Přívoz. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ČECH, Bohumír. Monitoring stability spalování na kotlích K1 a K2 v Teplárně Přerov. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ČECH, Bohumír. Monitoring stability spalování na kotli K4 v Teplárně Přívoz. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ČECH, Bohumír and Jan MATOUŠEK. Kombinované spalování čistírenských kalů a hnědého uhlí. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ČECH, Bohumír. Úprava kotle K8 v Elektrárně Kolín na spalování směsi uhlí a biomasy. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzta Ostrava, katedra energetiky, 2009. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zdeněk KADLEC. Využití ohříváků vzduchu pro snížení a regulaci teploty spalin na výstupu do kotle. : Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
ČECH, Bohumír. Potvrzení o využití ověřené technologie "Monitoring stability spalování na kotlích K1-K4 v Teplárně Karviná". Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
ČECH, Bohumír. Pilotní projekt v Teplárně Krnov společnosti Dalkia Česká Republika,a.s. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]