2017

Publikováno

 • SWACZYNA, M., VOLNÝ, P.: Uniform motions in central fields. Journal of Geometric Mechanics, Vol. 9, No. 1 (2017), 91-130, doi:10.3934/jgm.2017004
 • KUČERA, R., ŠÁTEK, V., HASLINGER, J., FIALOVÁ, S., POCHYLÝ. F.: Modeling of hydrophobic surfaces by the Stokes problem with the stick–slip boundary conditions. ASME. J. Fluids Eng. 2017; 139(1):011202-011202-9. doi:10.1115/1.4034199 (IF 1.437)
 • KLIKA, Z., SEIDLEROVÁ, J., KOLOMAZNÍK, I.and HUNDÁKOVÁ, M.: Vermiculite as efficient sorbent of Ce-III and Ce-IV. Environmental Chemistry, Volume 14, Issue 1, 2017, pp. 39-47
 • JAHODA, P., JAHODOVÁ, M.:Systems of conditionally independent sets, Mathematica Slovaca, Vol. 67 (3), pp. 593-600
 • ROHLEDER, M., BURKOTOVÁ, J., LOPEZ-SOMOZA, L., STRYJA, J.:On unbounded solutions of singular IVPs with φ-Laplacian, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Vol 2017, No. 80, pp. 1-26
 • KUČERA, R., HASLINGER, J., ŠÁTEK, V., JAROŠOVÁ, M.: Efficient methods for solving the Stokes problem with slip boundary conditions.Mathematics and Computers in Simulation, 145(2018), pp. 114-124. https://doi.org/10.1016/j.matcom.2016.05.012 (IF 1.308)
 • PRAKS, P., KOPUSTINKAS, V., MASERA, M.: Monte - Carlo - based reli ability and vulnerability assessment of a natural gas transmission system due to random network component failures . Sustainable and Resilient Infrastructure, Vol. 2, 2017, Issue 3, 97 - 107; doi: 10.1080/23789689.2017.1294881

 • PRAKS, P., KOPUSTINKAS, V.: Identification and ranking of important elements in a gas transmission network by using ProGasNet . Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice – Walls, Revie & Bedford (Eds). pg.1 573 - 1579 ; © 2017 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978 - 1 - 138 - 02997 - 2

 • HAN, F., ZIO, E., KOPUSTINKAS, V., PRAKS, P. : Quantifying the importance of elements of a gas transmission network from topological, reliability and controllability perspectives, consi dering capacity constraints . Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice – Walls, Revie & Bedford (Eds). pg.2565 - 2571; © 2017 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978 - 1 - 138 - 02997 - 2

 • KOPUSTINKAS, V., PRAKS, P. : Effect of investments to secur ity of gas supply: A probabilistic cost - benefit case study . Safety and Reliability – Theory and Applications, Čepin & Briš (Eds). pg. 177 - 181; Taylor & Francis Group, London, ISBN 978 - 1 - 138 - 62937 - 0; June 18 - 22, 2017, Portoroz, Slovenia

 • SCHREIBEROVÁ, P., VOLNÝ, P.: Mathematical education with worksheets . 16th conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017, January 31 – February 2, Slovak University of Technology, Faculty of Mechanical Engeneering, Bratislava, Slovac Republic, D. Szarková, P. Letavaj, D. Ric htáriková, M. Prašílová, eds., 2017, 1369 - 1379, ISBN 978 - 80 - 227 - 4650 - 2

 • RABASOVÁ, M. , KORBAN, Z., PAVLÍK, O.: A comparison of safety and efficiency of protection systems in carotid artery stenting . In: Safety and Reliability - Theory and Applications. Porot rož, Slovenia: ESREL 2017, 2901 - 2905. CRC PRESS - TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2017, ISBN 978 - 1 - 138 - 62937 - 0

 • KORBAN, Z., RABASOVÁ, M. : Assessment of management quality of occupational health and safety as a result of the multi - criteria task . In: Safety and Relia bility - Theory and Applications. Porotrož, Slovenia: ESREL 2017, 229 - 234. CRC PRESS - TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2017, ISBN 978 - 1 - 138 - 62937 - 0

 • KORBAN, Z., RABASOVÁ, M. : Assessment of the management quality of the occupational health and safety at the extracti on department of the coal mine, current condition and forecasts – case study . In: Safety and Reliability - Theory and Applications. Porotrož, Slovenia: ESREL 2017, 235 - 239. CRC PRESS - TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2017, ISBN 978 - 1 - 138 - 62937 - 0

 • POKORNÝ, J., DLOUHÁ, D., KUČERA, P.: Study of the nececessity of use of virtual origin in assesssment of selected fire plume characteristics , MM Science Journal, 2016, pp. 1424 - 1428, ISSN 1803 - 1269

 • POKORNÝ J., DLOUHÁ, D.: Stanovení doby potřebné pro dosažení referenční rych losti a koeficientu rozvoje požáru v návaznosti na národní standard pro hodnocení požární bezpečnosti staveb v ČR. The Science for Population Protection, Issue 1/2017, pp. 161 – 173, ISSN 1803 - 568X DURNOVÁ, H., KOTŮLEK, J.: Kterak nadaný kvartán udolal uči tele, Svět nadání 6 (2017) (1), 16 – 26

 • OTIPKA, P., VLČEK, J., LESŇÁK, M. : Designing of MO - SPR bio - chip with photonic crystal , 20th Slovak - Czech - Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, J. Müllerová, D. Senderáková, L. La dányi, Ľ. Scholtz, eds., Proc. of SPIE Vol. 10142, 101421V, doi: 10.1117/12.2263270

 • VLČEK, J., PIŠTORA, J., HALAGAČKA, L.: Surface plasmon resonance system with magneto - optic garnet, 20th Slovak - Czech - Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects o f Contemporary Optics, J. Müllerová, D. Senderáková, L. Ladányi, Ľ. Scholtz, eds., Proc. of SPIE Vol. 10142, 1014211, doi: 10.1117/12.2263269

 • MARKOPOULOS, A., ŘÍHA, L., BRZOBOHATÝ, T ., JIRŮTKOVÁ, P., KUČERA, R. , MECA, O., KOZUBEK, T. : Treatment of singular matrices in the hybrid total FETI method. Lecture Notes in Computational Science and Engineering, Volume 116, 2017, pp. 237 - 244

 • JAROŠOVÁ, M., KUČERA, R., ŠÁTEK, V. : A path - following algorithm for parallel solving of the Stokes problem with the stick - slip boundary condition. Civil - Comp Proceedings, Volume 111, 2017, doi:10.4203/ccp.111.7

 • MARKOPOULOS, A., KUČERA, R., BRZOBOHATÝ, T., ŘÍHA, L., MECA, O., RYŠKA, V., KOZUBEK, T. : HTFETI method for non - symmetric problems . Civil - Comp Proceedings, Volume 111, 201 7, doi:10.4203/ccp.111.5

 • MOTYČKOVÁ, K., KUČERA, R. , MARKOPOULOS, A., ŠÁTEK, V. : Comparisons of the semi - smooth Newton method for solving contact problems with the Tresca friction in 2D and 3D. AIP Conference Proceedings 1863, 340010 (2017); https://doi.or g/10.1063/1.4992517

 • KUČERA, R., ŠÁTEK, V., HASLINGER, J., POCHYLÝ, F., KOKO, J., SASSI, T. : Numerical modelling of the Stokes flow with threshold slip boundary conditions . AIP Conference Proceedings 1863, 340007 (2017 ); doi: 10.1063/1.4992514

 • MORÁVKOVÁ, Z., TOMEČKOVÁ, I., FRYDRÝŠEK, K.: Beam rested on unilateral elastic foundation - Theory, experiments and finite element approach, In: 23rd International Conference on Engineering Mechanics , pp.670 - 673,ISBN:97 8 - 80 - 214 - 5497 - 2

Přijato

 • HASLINGER, J., JANOVSKÝ, V., KUČERA, R., MOTYČKOVÁ, K.: Non - smooth continuation of parameter dependent static contact problems with Coulomb friction. Accepte d in Mathematics and Computers in Simulation, online 31 August 2017, doi:10.1016/j.matcom.2017.08.001 (IF 1.308)
 • HASLINGER, J., KUČERA, R., ŠÁTEK, V., SASSI, T. : Stokes system with solution - dependent threshold slip boundary conditions: Analysis, approxima tion and implementation. Accepted in Mathematics and Mechanics of Solids, first online published date: October - 11 - 2017, doi: 10.1177/1081286517716222. (IF 2.953)
 • HAMŘÍKOVÁ, R., DLOUHÁ, D.: Video tutorials for students of the master ’s program. In: Proc. of 12th International Conference on Towards Open Education and Information Society (DisCo), Prague, Jun. 26 - 27, 2017
 • HASLINGER, J., KUČERA, R., ŠÁTEK, V. : Numerical modelling of the Stokes flow with Coulomb slip boundary conditions, Accepted in ICNAAM 2017
 • KUČERA, R., MOTYČKOVÁ, K., PACHOLEK, J., SASSI, T. : The semi - smooth Newton method for solving the Stokes problem with the stick - slip boun dary condition. Accepted in ICNAAM 2017
 • SKALNÝ, P., PECHA, M.: Identffication of the Ductile Fracture Area of X70 Steel from DWTT Broken Specimens . 26th International Conference on Metallurgy and Materials conference proceedings, May 24rd - 26th 2017, Brno, Czech Republic, EU, Tanger, 2017
 • SKALNÝ, P., PECHA, M.: Identifying the Ductile Fracture in Steel Materials via Lloyd Type Algorithms , Proceedings of the Fifth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud
 • KRČEK, B., BOBKOVÁ, M., KRČEK, J.: View factors for the crucible furnace , In.: Metal 2017 Brno, Tanger 2017
 • KOTŮLEK, J.: The General Institute of Pensions in Prague 1938 – 1945 , in: Social Policy in Occupied Europe (Palgrave Publ.)

 

2016

Publikováno

 • KUČERA, R.: Optimalizační algoritmy v kontaktních úlohách. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně, Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 541, ISSN 1213-418X, Brno, 2016 (40 stran)
 • LUŇÁČEK, J., HLUBINA, P., CIPRIAN, D., DULIAKOVÁ, M., LUŇÁČKOVÁ, M.: Surface Plasmon Resonance Based Sensing of Aqueous Solutions Using Spectral Interferometry, Acta Physica Polonica A, Vol. 129 (2016), Issue 1, pp. 23-27
 • PAVLÍK, O., VÁCLAVÍK, D., KUČERA, D., NÁVRATOVÁ, J., SOLNÁ, G., RABASOVÁ, M.: Bezpečnost karotického stentingu – srovnání protekčních systémů (Safety of Carotid Stenting – a Comparison of Protection Systems), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 79/112 (2016), 560– 565
 • URBAN, Z., VOLNÁ, J.: The metrizability problem for Lorentz-invariant affine connections, Int. J. Geom. Meth. Mod. Phys. 13, No. 8 (2016), 1650110
 • KLIKA, Z., KOLOMAZNÍK, I., MATÝSEK, D., KLIKOVÁ, CH.: Critical evaluation of a new method for quantitative determination of minerals in solid samples. Crystal Research & Technology, Volume 51, Issue 4, April 2016, Pages 249–264
 • KLIKA, Z., SEIDLEROVÁ, J., VALÁŠKOVÁ, M., KLIKOVÁ, Ch., KOLOMAZNÍK, I.: Uptake of Ce (III) and Ce (IV) on montmorillonite, Applied Clay Science, Volumes 132–133, November 2016, Pages 41–49
 • KLIKA, Z., SEIDLEROVÁ, J., KOLOMAZNÍK, I., HUNDÁKOVÁ, M.: Vermiculite as efficient sorbent of CeIII and CeIV. Environmental Chemistry, Published online: 12 September 2016
 • KUČERA, R., HASLINGER, J., ŠÁTEK, V., JAROŠOVÁ, M.: Efficient methods for solving the Stokes problem with slip boundary conditions, Mathematics and Computers in Simulation (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2016.05.012
 • FIALOVÁ, S., HASLINGER, J., KUČERA, R., POCHYLÝ, F., ŠÁTEK, V.: Modelling of hydrophobic surfaces by the Stokes problem with the stick-slip boundary conditions. Journal of Fluids Engineering, (2016), doi: 10.1115/1.4034199

Přijato

 • BURKOTOVÁ, J., RACHŮNKOVÁ, I., ROHLEDER, M., STRYJA, J.: Existence and uniqueness of damped solutions of singular IVPs with φ-Laplacian, Mathematical Notes

2015

Publikováno

 • FRYDRÝŠEK, K., NIKODÝM, M.et al.: Structures Rested on Elastic Foundation, Slovenská technická univerzita v Bratislave, ISBN 978-80-248-3238-8, Bratislava, 2015
 • PIŠTORA, J., VLČEK, J. LESŇÁK, M., BLAŽEK, D., KOLENČÍK, M.: Optical Methods in Diagnostics of Nanostructured Materials, Akademické nakladatelství CERM, ISBN 978-80-7204-917-2, Brno, 2015
 • VOLNÁ, J.,URBAN Z.: First-Order Variational Sequences in Field Theory. The Inverse Problem of the Calculus of Variations: Local and Global Theory.. Atlantis Studies in Variational Geometry, 2. ISBN 978-94-6239-108-6, Atlantis Press, 2015, 214-284 (kapitola v knize)/li>
 • LUDVÍK, P., SPURNÝ, J.: Baire classes of complex $L\sb 1$-preduals. Czechoslovak Mathematical Journal, 65(140)(2015), no. 3, 659-676
 • LUDVÍK, P., SPURNÝ, J.: Baire classes of non-separable $L\sb 1$-preduals.Quarterly Journal of Mathematics: Oxford Journals, 66(2015), no. 1, 251-263
 • KRUPKA, D., MORENO, G., URBAN, Z.,VOLNÁ, J.: On a bicomplex induced by the variational sequence, Int. J. Geom. Met. Mod. Phys., World Scientific Publishing Company, 2015, Vol 12, No 5 (2015), p. 5. DOI: 10.1142/S0219887815500577
 • PRAKS, P., KOPUSTINKAS, V., MASERA, M.: Probabilistic modelling of security of supply in gas networks and evaluation of new infrastructure.Reliability Engineering and System Safety 144 (2015). pP. 254-264. http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2015.08.005
 • BURKOTOVÁ, J., ROHLEDER, M., STRYJA, J.: On the existence and properties of three types of solutions of singular IVPs. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Vol. 2015, No. 29 (2015), 1–25
 • RACHŮNKOVÁ, I., STRYJA, J.,: Lower and upper functions in singular Dirichlet problem with Φ-Laplacian.Mathematical Notes, Vol. 97, No. 4 (2015), 588–597
 • KUČERA, R.,,MOTYČKOVÁ, K., MARKOPOULOS, A.: The R-linear convergence rate of an algorithm arising from the semi-smooth Newton method applied to 2D contact problems with friction. Computational Optimization and Applications, 2(2015), 61, 437-461

Přijato

 • VOLNÁ, J., URBAN Z.: The interior Euler-Lagrange operator in field theory, Math. Slovaca 65 (2015), accepted for publication
 • KUČERA, R.,HASLINGER, J., ŠÁTEK, V., JAROŠOVÁ, M.: Efficient methods for solving the Stokes problem with slip boundary conditions.. Mathematics and Computers in Simulation (2015)

2014

Publikováno

 • SWACZYNA M., VOLNÝ P.: Uniform projectile motion: dynamics, symmetries and conservation laws. Rep. Math. Phys. Vol. 73 (No. 2), 2014, 177-200
 • KLIKA, Z., SERENČÍKOVÁ, J., KOŽUŠNÍKOVÁ, A., KOLOMAZNÍK, I., ŠTUDENTOVÁ, S., VONTOROVÁ, J.: Multivariate statistical assessment of coal properties. Fuel Processing Technology 128, 2014, 119–127
 • Haslinger, J., KUČERA, R., Riton, J., Sassi, T.: A domain decomposition method for two-body contact problems with Tresca friction. Advances in Computational Mathematics, 40(2014), 1, 65-90
 • JELÍNEK, J., STANĚK, F., VEBR, L., HONĚK, J.: The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin. International Journal of Earth Sciences, vol. 103, Issue 4 (2014), 1113–1123
 • DROBEK, J. JOKL, L.: On solvability of linear systems generated by the complex variable boundary element method. J. Comput. Appl. Math., Proceedings of the Sixteenth International Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM-2012), Ghent, Belgium, 9-13 July, 2012, vol. 259, Part A (2014), 216-225

Přijato

 • KLIKA, Z., KOLOMAZNÍK, I., MATÝSEK, D. KLIKOVÁ, CH.: Critical evaluation of a new method for quantitative determination of minerals in rocks.Journal of Applied Crystallo-graphy, 2014

  KUČERA, R.,Motyčková, K., Markopoulos, A.: The R-linear convergence rate of an algorithm arising from the semi-smooth Newton method applied to 2D contact problems with friction. Computational Optimization and Applications, 2014

 • LUDVÍK, P.; SPURNÝ, J.: Baire classes of complex nonseparable L^1-preduals. Czechoslovak Mathematical Journal, 2014
 • LUDVÍK, P.; SPURNÝ, J.: Baire classes of L^1-preduals and C^*-algebras. Illinois Journal of Mathematics, 2014
 • LUDVÍK, P.; SPURNÝ, J.: Baire classes of nonseparable L^1-preduals, Quarterly Journal of Mathematics: Oxford Journals, 2014

2013

Publikováno

 • Drobek, J.: On estimate for the modulus of continuity of the Cauchy-type integral having a Lipschitz-continuous density. Math. Slovaca, 63(2013), 1, 83-110

 • Kučera, R., Machalová, J., Netuka, M., Ženčák, P.: An interior point algorithm for the minimization arising from 3D contact problems with friction. Optimization Methods and Software, 28(2013), 6, 1195-1217 (IF 1.032)

 • Kučera, R., Kozubek, T., Markopoulos, A.: On large-scale generalized inverses in solving two-by-two block linear systems. Linear Algebra and Its Applications, 438(2013), 3011-3029 (IF 1.011)

 • Vlček, J., Lesňák, M., Pištora, J., Životský, O.: Magneto-optical sensing of magnetic field, Opt. Commun. 286(2013), 372-377

 

Přijato

 • Drobek, J., Jokl, L.: On solvability of linear systems generated by the komplex variable boundary element method. J. Comput. Appl. Math., Proceedings of the Sixteenth International Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM-2012), Ghent, Belgium, 9-13 July, 2012, ISSN 0377-0427

 • Haslinger, J., Kučera, R., Riton, J., Sassi, T.: A domain decomposition method for two-body contact problems with Tresca friction. Advances in Computational Mathematics, 2013 (IF 1.468)

 • Volná, J., Urban, Z.: The interior Euler-Lagrange operator in field  theory, Math. Slovaca

 • Swaczyna, M., Volný, P.: Geometric concept of isokinetic constraint for a system of particles, Miskolc Mathematical Notes 14(2013), 3, 277-284, HU ISSN 1787-2405

 • Swaczyna, M., Volný, P.: Uniform projectile motion: dynamics, symmetries and conservation laws, Reports on Mathematical Physics

 

2012

Publikováno

 • Haslinger, J., Kučera, R., Vlach, O., Baniotopoulos, C. C.: Approximation and numerical realization of 3D quasistatic contact problems with Coulomb friction. Mathematics and Computers in Simulation, 82(2012), 10, pp. 1936-1951. (IF 0.953)

 • Kučera, R., Kozubek, T., Markopoulos, A., Machalová, J.: On the Moore–Penrose inverse in solving saddle-point systems with singular diagonal blocks. Numerical Linear Algebra with Applications, 19(2012), pp. 677-699. (IF 1.168)

 • Ludvík, P., Spurný, J.: Descriptive properties of elements of biduals of Banach spaces, Studia Mathematica, 209(1) (2012), 71-99

 • Drobek, J.: Approximations by the Cauchy-type integrals with piecewise linear densities. Applications of Mathematics, vol. 57 (2012), issue 6, pp. 627-640 (IF 0.480)

 

Přijato

 • Kučera, R., Kozubek, T., Markopoulos, A.: On large-scale generalized inverses in solving two-by-two block linear systems. Accepted in Linear Algebra and Its Applications (2012). (IF 1.011)

 • Kučera, R., Machalová, J., Netuka, M., Ženčák, P.: An interior point algorithm for the minimization arising from 3D contact problems with friction. Accepted in Optimization Methods and Software (2012). (IF 0.651)

 • Tomečková-Svobodová, I.: On an interaction of two elastic bodies: Analysis and algorithms, Applications of Mathematics (2012)

 • Rabasová, M. a Martínek, L.: Conversion risk factors in laparoscopic colorectal surgery. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques (2012), ISSN: 1895-4588 (IF 1)

 • Paláček, R., Krupková, O.: On the Zermelo navigation problem, Balkan Journal, vol. 17, No. 2 (2012), ISSN 1224-2780 (printed version), ISSN 1843-2875 (online version).

 • Žídek, A., Vlček, J., Krček, J.: Plasmon excitation in periodic multilayers: modeling by boundary integral equations, Optica Applicata, Vol. 42 (2012)

 • Vlček, J., Lesňák, M., Pištora, J., Životský, O.: Magneto-optical sensing of magnetic field, Optics Communications 286 (2013), 372-377

 • Drobek, J.: On estimate for the modulus of continuity of the Cauchy-type integral having a Lipschitz-continuous density. Mathematica Slovaca.