Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
fyzlabZařízení pro laboratorní fyzikální měření

Podrobné osnovy jednotlivých předmětů oboru Aplikované vědy a technologie lze nalézt ve studijních plánech. Předměty lze rozčlenit do následujících čtyř oblastí.

Předměty z matematiky zahrnují lineární algebru, matematickou analýzu, diferenciální rovnice, numerické metody, statistiku, funkce komplexní proměnné, metody optimalizace a diskrétní matematiku.

chem Chemická laboratoř

Předměty z fyziky zahrnují kinematiku, mechaniku tuhých těles, kmitání, vlnění, termodynamiku, statiku a dynamiku kapalin a plynů, nauku o elektřině a magnetickém poli, optiku, základy jaderné fyziky, experimentální měření a vyhodnocování zkoumaných jevů.

Předměty z chemie zahrnují obecnou chemii, anorganickou chemie, fyzikální chemii, základní znalosti o laboratorním vybavení a o realizaci chemických experimentů.

smerovepole Vektorové pole a integrální křivky

Předměty technického charakteru jsou zaměřeny na algoritmy a techniky programování, základy elektroniky, měření a zpracování signálů, senzorovou techniku, automatické řízení, mechaniku, mechaniku tekutin a termomechaniku, přenos tepla, nauku o materiálech a jejich zkoušení.

Některé z uvedených předmětů jsou volitelné. Student si je vybírá podle tématu své bakalářské práce nebo s ohledem na předpokládané navazující magisterské studium.

Studijní plány oboru.