Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie je od roku 2018 organizačně začleněna jako součást Fakulty strojní. V letech 1999 až 2018 byla katedra celoškolským pracovištěm, předtím byla součástí HGF. V současné době vedou učitelé katedry výuku v předmětech matematiky, numerických metod a statistiky, výpočetní techniky a algoritmizace na FS a FMT a výuku deskriptivní, konstruktivní a technické geometrie a zobrazovacích metod na FS, FAST a FMT. Podílejí se také na výuce v postgraduálním studiu v různých oblastech matematiky a jejich aplikací.

Katedra provozuje dvě počítačové učebny, které jsou určeny pro výuku výpočetně orientovaných předmětů, ale také pro podporu výuky matematiky a geometrie. Vybavení učeben se pravidelně obměňuje z prostředků, které katedra získává z rozvojových projektů.