Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prázdniny na univerzitě, 3.2.2023

Spolu s kolegy s katedry 230 jsme se zapojili do přípravy a realizace nové akce Prázdniny na univerzitě. Pro žáky základních a středních škol jsme v době pololetních prázdnin připravili dva zajímavé programy s GeoGebrou, které se účastníkům moc líbily.

Den otevřených dveří 2023

Během dne otevřených dveří 27.-28.1.2023 jsme zájemcům představili náš studijní program Aplikované vědy a technologie.

Přednáška prof. RNDr. Jaroslava Haslingera, DrSc., 14. 12. 2022

SOVICKAPřednáška prof. RNDr. Jaroslava Haslingera, DrSc. na téma Základy matematické teorie parabolických problémů a jejich aproximací
14. 12. 2022, 12:30 hod., VŠB-TUO místnost B5.

Přednáška prof. RNDr. Jaroslava Haslingera, DrSc., 23. 11. 2022

SOVICKAPřednáška prof. RNDr. Jaroslava Haslingera, DrSc. na téma Základy matematické teorie parabolických problémů a jejich aproximací
23. 11. 2022, 12:30 hod., VŠB-TUO místnost B3.

Přednáška prof. RNDr. Jaroslava Haslingera, DrSc., 20. 10. 2022

SOVICKAPřednáška prof. RNDr. Jaroslava Haslingera, DrSc. na téma Základy matematické teorie parabolických problémů a jejich aproximací
20. 10. 2022, 12:30 hod., VŠB-TUO místnost C3.

Hry s GeoGebrou II, Junior univerzita

GeoGebra institut Ostrava

GeoGebra institut Ostrava vede kroužek pro žáky v rámci Junior univerzity, který probíhá od října do prosince vždy v lichou středu 16:00-17:00, začínáme 12. 10. 2022.

Hry s GeoGebrou I, Junior univerzita

GeoGebra institut Ostrava

GeoGebra institut Ostrava vede kroužek pro žáky  v rámci Junior univerzity, který probíhá od října do prosince vždy v sudou středu 16:00-17:00, začínáme 5. 10. 2022.


Noc vědců, 30. 9. 2021

noc vedcu

Na Noc vědců jsme pro vás připravili dva programy. Na chodbě v prvním patře Ústřední knihovny Rozšířená realita a geometrie aneb fantastická tělesa a o pár metrů dál v UK201  Má smysl lámat si hlavu?.

Opakovací lekce z středoškolské matematiky

Math Support CentreOd 26. 9. do 4. 11. 2022 se konajíí on-line Opakovací lekce se středosškolské matematiky, a to každé pondělí 18:00-19:30.

Připoj se k opakovací lekci

Otevření Math Support Centra, 23. 9. 2022

Math Support Centre

V pátek 23. září jsme otevřeli provoz MSC v tomto akademickém roce.

LaTeX pro techniky (PhD akademie)

Dne 23. 9. 2022 začne kurz LaTex pro techniky v rámci PhD akademie. Kurz je určen pro studenty doktorského studia všech fakult.