Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta strojní

bakalářské

Kód Název
310-2116/01 Analytická geometrie s 3D tiskárnou
310-2430/01 Bakalářský projekt I
310-2431/01 Bakalářský projekt II
310-2421/01 Diferenciální rovnice
310-2113/01 Konstruktivní geometrie
310-2113/02 Konstruktivní geometrie
310-2422/01 Matematická analýza III
310-2117/01 Matematika 1
310-2117/02 Matematika 1
310-2111/01 Matematika I
310-2111/02 Matematika I
310-2112/01 Matematika II
310-2112/02 Matematika II
310-2121/01 Matematika III
310-2121/02 Matematika III
310-2411/01 Matematika na počítači
310-3142/01 Maticová analýza a variační počet
310-2130/01 Numerická matematika
310-2130/02 Numerická matematika
310-2420/01 Numerické metody
310-2123/01 Repetitorium z konstruktivní geometrie
310-2114/01 Repetitorium z matematiky I
310-2120/01 Repetitorium z matematiky II
310-2122/01 Repetitorium z Matematiky III
310-2110/04 Základy matematiky

navazující magisterské

Kód Název
310-3141/01 Matematika IV
310-3141/02 Matematika IV
310-3143/01 Parciální diferenciální rovnice
310-3146/01 Parciální diferenciální rovnice pro inženýry
310-3140/01 Repetitorium z Matematiky IV
310-3140/02 Repetitorium z Matematiky IV
310-3147/01 Simulační a numerické metody
310-3145/01 Statistické zpracování dat v energetice
310-3144/01 Statistika a pravděpodobnost

doktorské

Kód Název
310-4001/01 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-4002/01 Matematické modelování inženýrských úloh
310-4000/01 Vektorová a tenzorová analýza

Fakulta materiálově-technologická

bakalářské

Kód Název
310-2010/01 Algebra a analytická geometrie
310-2221/01 Analýza dat v průmyslu
310-2211/01 Matematika I
310-2211/02 Matematika I
310-2212/01 Matematika II
310-2212/02 Matematika II
310-2220/01 Numerické metody a statistika
310-2200/01 Numerické metody s Matlabem
310-2200/02 Numerické metody s Matlabem
310-2110/04 Základy matematiky
310-2210/01 Základy matematiky
310-2213/01 Zobrazovací metody

navazující magisterské

Kód Název
310-3243/01 Aplikovaná matematika
310-3040/01 Matematické modelování inženýrských úloh
310-2200/02 Numerické metody s Matlabem
310-3241/01 Stochastické metody modelování
310-3242/01 Vektorová a tenzorová analýza

magisterské

Kód Název
310-3040/01 Matematické modelování inženýrských úloh
310-3241/01 Stochastické metody modelování

doktorské

Kód Název
310-4001/01 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-4002/01 Matematické modelování inženýrských úloh
310-4000/01 Vektorová a tenzorová analýza

Fakulta elektrotechniky a informatiky

navazující magisterské

Kód Název
310-3340/01 Matematické modelování
310-3341/01 Tenzorová analýza

magisterské

Kód Název
310-3340/01 Matematické modelování
310-3341/01 Tenzorová analýza