Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mgr. Bělohlávková Jana

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

doc. RNDr. Doležalová Jarmila, CSc.

Emeritní pracovník (310)

Ing. Dubáčová Vanda

Sekretářka (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

prof. RNDr. Haslinger Jaroslav, DrSc.

Akademický pracovník (310)
Zaměstnanec (310)

Mgr. Jahodová Monika, Ph.D.

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

RNDr. Kotůlek Jan, Ph.D.

Zástupce vedoucího (310)
Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

Mgr. Krček Jiří

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

prof. RNDr. Kučera Radek, Ph.D.

Vedoucí útvaru (310)
Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

RNDr. Lampartová Alžběta

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

RNDr. PhDr. Müller Ivo, Ph.D.

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

Mgr. Otipka Petr, Ph.D.

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

Mgr. Rabasová Marcela, Ph.D.

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

Mgr. Riemel Tomáš

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

Ing. Schreiberová Petra, Ph.D.

Tajemník (310)
Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

RNDr. Swaczyna Martin, Ph.D.

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

Mgr. Tomečková Ivona, Ph.D.

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)

doc. RNDr. Vlček Jaroslav, CSc.

Emeritní pracovník (310)

Mgr. Votoupal Václav

Akademický pracovník (310)
Kmenový zaměstnanec (310)