FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Katedra zajišťuje výuku matematiky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na Fakultě strojní, na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství a na dalších univerzitních oborech. Dále zajišťuje výuku deskriptivní geometrie na některých fakultách VŠB – TUO.

Obsah výuky je zaměřen na vzdělávání budoucích inženýrů, pro něž je matematika nástrojem modelování a řešení úloh odpovídajících jejich odbornému zaměření.