Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
plech Odlišná smáčivost plechů s různým povrchem

Absolventům bakalářského studijního oboru „Aplikované vědy a technologie“ lze pro navazující magisterské studium na VŠB-TUO doporučit například tyto obory:

modelStrukturální analýza posunutí kola vypočítaná programem MatSol vyvíjeným na VŠB-TUO

Nabídka navazujících magisterských studijních oborů na VŠB-TUO není omezena tímto seznamem.