FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000213 Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti průmyslového inženýrtví při využití matematických metod 2017 2018
RPP2017/187 Inovace počítačové učebny Katedry matematiky a deskriptivní geometrie 2017 2018
RPP2016/1 Příprava studijních materiálů z matematiky pro nový studijní obor Aplikované vědy a technologie 2016 2016
RPP2016/7 Inovace počítačových učeben a inovace náplně některých počítačových předmětů 2016 2016
NF-CZ07-ICP-3-237-2015 Interdisciplinární výuka mladých historiků matematiky 2015 2016
NF-CZ07-MOP3-238-2015 Rozvoj bilaterálních kontaktů v historii matematiky (Kristiansand-Ostrava) 2015 2016
FRVS2015/13 Vytvoření multimediálních materiálů pro předmět Deskriptivní geometrie 2015 2015
FRVS2015/158 Inovace předmětu Numerická matematika na Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzitě Ostrava 2015 2015
FRVS2015/17 Inovace předmětu Matematika III, FAST, VŠB-TUO 2015 2015
IRP/2015/135 Letní soustředění MOFO 2015 2015
IRP2015/119 Inovace a rozvoj počítačové učebny Katedry matematiky a deskriptivní geometrie 2015 2015
NF-CZ07-PVI-3-095-2015 Rozvoj kontaktů mezi historiky matematiky z Ostravy a Kristiansandu - přípravná návštěva 2015 2015
IRP/2014/99 Inovace počítačové učebny Katedry matematiky a deskriptivní geometrie 2014 2014
CZ.3.22/3.3.04/13.03561 Moderní matematické metody v inženýrství – česko-polský seminář (3mi) 2013 2014
FRVS2013/1103 Vytvoření e-learningových kurzů s multimediálními studijními materiály pro matematické předměty na vybraných fakultách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 2013 2013
FRVS2012/2464 Inovace počítačových předmětů na Hornicko-geologické fakultě, Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava 2012 2012
ROZP2010/19/30 Letní soustředění z matematiky a fyziky 2010 2010
ROZP2010/19/39 Inovace počítačové učebny a serveru katedry matematiky a deskriptivní geometrie 2010 2010
CZ.1.07/1.2.00/08.0153 Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení 2009 2011
CZ.1.07/1.2.10/02.0051 Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení 2009 2011
ROZP2009/19/23 Modernizace počítačové učebny katedry matematiky a deskriptivní geometrie 2009 2009
ROZP2009/19/24 Letní soustředění z matematiky a fyziky 2009 2009