FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Web: http://fs.vsb.cz/310
Telefon:  597 324 152 (sekretariát)
Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry: RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Tajemnice: Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství: Mgr. Jiří Vrbický, Ph.D.
Fakulta strojní: Mgr. Petr Otipka

Sekretariát

Ing. Vanda Dubáčová