Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborné aktivity členů katedry zahrnují především tyto oblasti:

 • rozvoj vzdělávací činnosti,
 • vědecko-výzkumné aktivity,
 • aplikace matematiky,
 • mezinárodní spolupráce.

Podrobnější přehled o odborných aktivitách jednotlivých členů katedry poskytují seznamy publikovaných prací a řešených projektů, které jsou dostupné z těchto webových stránek. V posledních letech vykazuje katedra nezanedbatelný nárůst v počtu publikovaných prací, které jsou hodnoceny v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Rozvoj vzdělávací činnosti

Členové katedry jsou autory skript, která pokrývají všechna témata vyučovaná ve standardních kurzech matematiky na VŠB-TUO. Elektronické verze skript jsou volně dostupné z těchto webových stránek. Každoročně se na katedře řeší několik projektů zaměřených na inovaci výuky, v jejichž rámci vznikají nové studijní materiály či nové výukové postupy. Členové katedry se pravidelně účastní konferencí a seminářů zaměřených na výuku matematiky, a to i na mezinárodní úrovni.

Vědecko-výzkumné aktivity

Vědecko-výzkumná činnost členů katedry je velmi různorodá. Opírá se o spolupráci s katedrami matematiky nebo podobně zaměřenými pracovišti, a to nejen na úrovni VŠB-TUO nebo v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Hlavní oblasti výzkumu jsou následující:

 • numerická lineární algebra,
 • rozvoj numerických metod,
 • metody optimalizace,
 • historie matematiky.

Aplikace matematiky

Tato oblast aktivit je zaměřena na řešení úloh z různých oborů, které mají zpravidla bezprostřední využití v praxi. Jedná se například o:

 • řešení úloh v oblasti vývoje nanostruktur,
 • vývoj algoritmů pro kontaktní úlohy mechaniky kontinua,
 • vývoj algoritmů pro úlohy proudění se skluzovou podmínkou,
 • aplikovanou statistiku v geovědách nebo v lékařství.