Odborné aktivity členů katedry zahrnují především tyto oblasti:

 • rozvoj vzdělávací činnosti
 • vědecko-výzkumné aktivity
 • aplikace matematiky
 • mezinárodní spolupráce

Podrobnější přehled o odborných aktivitách jednotlivých členů katedry poskytují seznamy publikovaných prací a řešených projektů, které jsou dostupné z těchto webových stránek. V posledních letech vykazuje katedra nezanedbatelný nárůst v počtu publikovaných prací, které jsou hodnoceny v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Rozvoj vzdělávací činnosti

Členové katedry jsou autory skript, která pokrývají všechna témata vyučovaná ve standardních kurzech matematiky na VŠB-TUO. Elektronické verze skript jsou volně dostupné z těchto webových stránek. Každoročně se na katedře řeší několik projektů zaměřených na inovaci výuky, v jejichž rámci vznikají nové studijní materiály či nové výukové postupy. Členové katedry se pravidelně účastní konferencí a seminářů zaměřených na výuku matematiky, a to i na mezinárodní úrovni.

Vědecko-výzkumné aktivity

Vědecko-výzkumná činnost členů katedry je velmi různorodá. Opírá se o spolupráci s katedrami matematiky nebo podobně zaměřenými pracovišti, a to nejen na úrovni VŠB-TUO nebo v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Hlavní oblasti výzkumu jsou následující:

 • historie matematiky
 • obecná algebra
 • numerická lineární algebra
 • rozvoj numerických metod
 • metody optimalizace

Aplikace matematiky

Tato oblast aktivit je zaměřena na řešení úloh z různých oborů, které mají zpravidla bezprostřední využití v praxi. Jedná se například o:

 • řešení úloh v oblasti vývoje nanostruktur
 • vývoj algoritmů pro kontaktní úlohy mechaniky kontinua
 • vývoj algoritmů pro úlohy proudění se skluzovou podmínkou
 • aplikovanou statistiku v geovědách nebo v lékařství

Mezinárodní spolupráce

Členové katedry dlouhodobě spolupracují s těmito pracovišti v zahraničí:

 • Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko
 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Université de Caen Basse Normandie, Francie
 • Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francie
 • Institute for Energy and Transport, Energy Security Unit, Ispra, Itálie
 • Universitetet i Agder, Kristiansand, Norsko