Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Matematika III, FAST, VŠB-TUO
Kód
FRVS2015/17
Předmět výzkumu
Cílem projektu je změna osnov předmětu Matematika III (714-0268/01) vyučovaném na Fakultě stavební (FAST), VŠB-TUO. Tato změna byla iniciována fakultou. Do akademického roku 2013/14 byl náplní předmětu Matematika III integrální počet funkcí více proměnných (integrály dvojné, trojné a křivkové) a základy pravděpodobnosti a statistiky. Od zimního semestru 2014/15 došlo ke změně v zaměření Matematiky III, a to výhradně na výuku pravděpodobnosti a metod statistického zpracování dat. Takto nabyté znalosti budou studentům sloužit při vyhodnocování naměřených výsledků, a to nejen v rámci cvičení z odborných předmětů, ale i při psaní bakalářské resp. diplomové práci a jejich budoucí odborné praxi. Na základě praktických zkušeností spojených s přímou výukou budou pro studenty připraveny elektronické materiály.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam