Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Předběhni svou dobu!

Také na bakalářský studijní program Aplikované vědy a technologie se můžete přihlásit do 31. března 2019.