FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Nebýt matematiky, nebylo by techniky.