FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Nebýt matematiky, nebylo by techniky

Nebýt matematiky, nebylo by techniky