Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Software

2022

KOT, Tomáš a Zdenko BOBOVSKÝ. Software pro optimalizaci polohy robotu vůči trajektorii. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2022. [Detail]

2020

BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Interface pro přenos dat. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Systém pro optimální výběr robotu s ohledem na danou trajektorii robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]

2018

BOBOVSKÝ, Zdenko. Detektor krabic uložených v přepravních kontejnerech. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2018. [Detail]

2017

KOT, Tomáš. Jednoduchý 3D čárový grafický engine. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro generování textury zvoleného fontu. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017. [Detail]

2016

BOBOVSKÝ, Zdenko. Vrep Wrapper. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2016. [Detail]

2015

GALA, Matěj a Zdeněk KONEČNÝ. Výpočet svěrného spoje. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
GALA, Matěj a Zdeněk KONEČNÝ. Výpočet lamelové spojky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Software pro dálkové monitorování měřících jednotek. Katedra robotiky, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Jiří SUDER. Dynamická knihovna pro analogový IR senzor. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro senzor SRF08. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro senzor HTU21D-F. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro I2C zbernici zařízení Netduino Plus 2. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Dynamická knihovna pro potenciometr. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Dynamická knihovna pro řízení servo pohonu. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro senzor Hokuyo. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro Pololu LS20031 motor driver. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro senzor CMP03 compas. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Stefan GRUSHKO. Dynamická knihovna pro řízení pohonu Dynamixel. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Stefan GRUSHKO. Dynamická knihovna pro analogový akcelerometr. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]

2014

BOBOVSKÝ, Zdenko. Řídicí software pro modul modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Řídicí software pro základní desku modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Grafické zobrazení kinematické struktury modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Ovládací a vizualizační software měřící jednotky. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján. Knihovna pro komunikaci s paměťmi EEPROM s cyklickým zápisem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Knihovna pro komunikaci s obvodem ADXL345 – akcelerometr. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Knihovna pro komunikaci s obvodem SHT21 – senzor teploty a vlhkosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Řídicí systém robotického manipulátoru s 5 stupni volnosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Ovládací a vizualizační aplikace robotického ramene. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro automatickou detekci rozměrových parametrů schodiště. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Podpůrné třídy Csharp pro řízení pohonů Moog Animatics. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro řízení pohonů Moog Animatics. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Výpočet kinematiky všesměrových kol Mecanum. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]

2013

BOBOVSKÝ, Zdenko a Tomáš KOT. Aplikace pro spravování naměřených dat ze siloměru FG-5100. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2013. [Detail]
BABJAK, Ján. Knihovna pro práci s EPOS jednotkou. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
LIPINA, Jan a Zdeněk KONEČNÝ. Kontrola únosnosti uložení rotačních částí ložiskem se zkříženými válečky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk a Jan LIPINA. Optimalizace návrhu délek ramen robotů. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Daniel POLÁK. Výpočetní modul pro výpočet spotřeby energie manipulátoru a dalších konstrukčních veličin v závislosti na poměru délek článků při konstantním profilu článků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Daniel POLÁK. Výpočetní modul pro výpočet spotřeby energie manipulátoru a dalších konstrukčních veličin v závislosti na poměru délek článků při konstantní tloušťce stěny článků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Daniel POLÁK. Výpočetní modul pro výpočet spotřeby energie manipulátoru a dalších konstrukčních veličin v závislosti na poměru délek článků při profilu článků úměrném jeho délce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]
BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Aplikace pro monitorování teplot. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro obsluhu pákových vstupních zařízení. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
KOT, Tomáš. Aplikace pro zobrazení a analýzu termovizních dat. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
KOT, Tomáš a Zdenko BOBOVSKÝ. Grafický editor kinematických struktur mechanismů. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]

2012

MACHÁČKOVÁ, Adéla, Lenka MRŇKOVÁ, Milan MIHOLA a Radim KOCICH. Výpočet spalných teplot pro různé podmínky spalovacího procesu pro plynná paliva. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2012. [Detail]
LIPINA, Jan. Výpočet úchopné síly efektoru. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Software pro sběr a vyhodnocení dat z měřící stanice Tedia UDAQ. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján. Programová knihovna pro práci s teploměrem třídy DS1820. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr a Radim BŘENEK. Ovládací SW pro integrované pohony Schunk. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr. Třída obsluhy sonaru SRF08 pro .NET Micro Framework 4.2. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
MAREK, Jiří a Tomáš KOT. Aplikace pro komunikaci s laserovým scannerem SICK LMS200. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš a Václav KRYS. Rozhraní pro obsluhu multifunkčního modulu Tedia UDAQ z prostředí MATLAB. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš. Prohlížeč a editor 3D modelů ve formátu Direct3D X. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš. Konvertor 3D modelů z formátu Wavefront OBJ na formát Direct3D X. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš. Konvertor 3D modelů z formátu Stereolithography STL na formát Direct3D X. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš. Aplikace pro generování obrazových dat s náhodným šumem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]

2011

KRYS, Václav a Petr GREGUŠ. Výpočet potřebného výkonu pro smykem řízené roboty (6-kolové). Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KOT, Tomáš. Simulátor mobilních robotů. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro vizualizaci údajů senzoru pro měření vzdálenosti. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Uživatelské rozhraní mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení kamerové hlavy. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení pojezdu mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
MIHOLA, Milan. Určení potřebného lisovacího tlaku při tváření materiálů metodami ECAP a TWECAP, případně při přípravě polotovarů lisováním z prášků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
MIHOLA, Milan. Určení potřebných výkonů pohonných jednotek čtyřkolového mobilního servisního robotu při překonávání překážky typu kvádr. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MIHOLA, Milan. Určení potřebných výkonů pohonných jednotek čtyřkolového mobilního servisního robotu při pohybu po nájezdové rampě. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
NOVÁK, Petr. Výpočet CRC32. katedra robototechniky, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]

2010

NOVÁK, Petr. Nalezení identického bodu v obrazech pro stereovizi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
NOVÁK, Petr. Výpočet optimálního náklonu kamer pro stereovizi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
ŠABLATURA, Jiří. Návrhový výpočet rotačního pohonu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
ŠABLATURA, Jiří. Výpočet odporů při pohybu kolových MR. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
ŠABLATURA, Jiří. Výpočet redukovaného momentu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Úprava "DWG" souborů při přenosu dat ze systému Pro/ENGINEER do AutoCADu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Úprava tloušťky čar v prostředí AutoCADu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KOT, Tomáš. Program pro vizuální tvorbu a editaci řídicích bloků programu MSC Adams. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KOT, Tomáš. 3D vizualizace 2D dat laserového scanneru. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KOT, Tomáš. Testovací aplikace pro pákové ovladače. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
BABJAK, Ján. Software pro komunikaci s DAQ Omega. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
BABJAK, Ján. Software pro práci s V/V kartou Humusoft MF624. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Software pro komunikaci s měřícím přístrojem Dräger X-am 5000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Výpočet ekvivalentního momentu pro dimenzování pohonů robotů a manipulátorů se sériovou kinematickou strukturou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Výpočet akčních sil a momentů působících při pohybu na články robotu se sériovou kinematickou strukturou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Výpočet průběhů kinematických veličin - průběhů polohy, rychlosti a zrychlení článků robotu při obecném pohybu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr. Automatická detekce identifikační barvy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr. Výpočet vzdálenosti bodu v prostoru, při známé disparitě. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr. Výpočet koeficientů zkreslení čočky u kamery. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr. Výpočet zorného úhlu kamery. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]

2009

ŠPAČEK, Petr a Tomáš KOT. Program pro zprostředkování stereovizního vjemu operátorovi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2009. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Řídicí aplikace pro mobilní roboty. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2009. [Detail]