Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuálně řešené projekty

Název projektu Grant Začátek projektu Hl. řešitel
Vývoj technologií a zařízení pro aditivní výrobu NCK MESTEC2 TN02000010/09 2023 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj TN02000010/013 2023 prof. Dr. Ing. Petr Novák
MATUR – Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj CZ.02.01.01/00/22_008/0004631 2023 prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Refresh - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries CZ.10.03.01/00/22_003/0000048 2023 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů CZ.02.01.01/00/22_012/0008111 2023 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na VŠB-TUO NPO_VŠB-TUO_MSMT 16605/2022_A2 2023 prof. Dr. Ing. Petr Novák, doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

Dokončené projekty

2023

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
V4 Mini-Grants - Mutual cooperation at the training event in IoT and related areas 2023 Spolupráce s TUKE, za VŠB prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Výzkum a vývoj prostředků mobilní manipulace s využitím nástrojů digitalizace SP2023/060 2023 Ing. Václav Krys, Ph.D.

2022

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867 2018 - 2022 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425 2018 - 2022 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC) TN01000071 (TAČR) 2021 - 2022 prof. Dr. Ing. Petr Novák

2019

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Coboty - vývoj periferií HS3541801 2018 - 2019 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace SP2019/69 2019 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Robot pro účast na soutěžích RPP2019/88 2019 Ing. Robert Pastor
Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby MPO 2017 - 2019 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2018

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Senzorický subsystém pro mobilní systémy v logistických centrech TG01010137/GPP1 2018 Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Výzkum a vývoj robotických systémů SP2017/143 2018 Ing. Václav Krys, Ph.D.

2017

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Augmented Reality Lab RRC/08/2016 2017 prof. Dr. Ing. Petr Novák
System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events RFCR-CT-2014-00002 2014 - 2017 prof. Dr. Ing. Petr Novák

2016

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
AXIO - systém pro měření vzdálenosti a rychlosti drážních vozidel TAČR 2015 - 2016 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Modularita v robotice SP2016/142 2016 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Vývoj robotického manipulačního ramene pro systém TAROS smluvní výzkum, 3541403 2014 - 2016 prof. Dr. Ing. Petr Novák

2015

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Přístrojové vybavení pro experimentální výuku a činnost studentů USP Mechatronika IRP/2014/91 2014 - 2015 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Revitalizace počítačové učebny robotiky pro výuku CAD systémů Rozvojové programy VŠ 2015 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozvoj moderních systémů pro podporu tvůrčí činnosti Rozvojové programy VŠ 2015 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Systém pro monitorování tepelné expozice hasičů a členů záchranných týmů MŠMT, CZ.1.05/3.1.00/14.0316 2014 - 2015 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů II SP2015/152 2015 Ing. Václav Krys, Ph.D.

2014

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Robotická podpora budoucích operací NATO NATO - SAS-RTG-097 2012 - 2014 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů SP2014/176 2014 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Výzkum speciálního kola pro jízdu do schodů MŠMT, CZ.1.05/3.1.00/14.0316 2014 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2013

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Výzkum a vývoj subsystémů průmyslových a servisních robotů SP2013/86 2013 Ing. Václav Krys, Ph.D.

2012

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Robotická podpora budoucích operací NATO NATO 2012 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Subsystémy servisních robotů MŠMT - SP2012/30 2012 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Typový projekt robotizovaného pracoviště pro vybrané technologie značení hutní produkce OP VK SMK 2012 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Vstup nástřihové linky MPO TIP FR-TI3/483 2011 - 2012 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Výzkum a vývoj kolového vedení odpruženého vozíku FR-TI2/618 2011 - 2012 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Výzkum a vývoj nového typu důlního kombajnu pro energetický průmysl MPO TIP FR-TI4/193 2012 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Závěsná médiová stěna s modulární koncepcí, návrh nové technologie pohonu pro okno digestoře 2012 Ing. Michal Gloger, Ph.D.

2011

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Inovace brzdného vozíku MPO 4.1IN04/149 2011 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konstrukce podstavného rámu pro manipulátor s paralelní kinematickou strukturou a vysokou nosností HS 780105, HS 780107 2011 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konstrukce rámu projekčního systému pro vojenský simulátor HS 337110 2011 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Výzkum a vývoj systému pro záchranu a přepravu osob v traumatickém a/nebo kontaminovaném stavu MPO, TIP, FR-TI1/552/2009-2011 2009 - 2011 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Výzkum a vývoj víceúčelového robotického transportéru pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích, ve zvláště obtížných terénních a/nebo klimatických podmínkách MPO, TIP, FR-TI1/572/2009-2011 2009 - 2011 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2010

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Výzkum a vývoj hasicího a průrazového manipulátoru MPO – projekt č. FT-TA5/074, 2008 - 2010 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských robotů MPO – projekt č. FT-TA5/071 2008 - 2010 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2009

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla MPO – projekt č. FT-TA3/124 2006 - 2009 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Laboratoř průmyslových robotů FRVŠ Aa, 1232/2009 2009 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Obraceč motoru 2008 - 2009 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ohybačka výfukových trubiček motoru 2008 - 2009 Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Pracoviště pro rychlé vytváření prototypů experimentálních zařízení 2009 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří a systémů počítačové podpory konstruování pro výuku strojních oborů ROZP, 19/9/2009 2009 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Uvolnění olejové zátky 2008 - 2009 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Výzkum a vývoj speciálního víceúčelového zásahového vozidla se systémem operativní změny parametrů MPO – projekt č. FT-TA3/014 2006 - 2009 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2008

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Inovace vzdělávání na Fakultě strojní zaměřené na osobnostní rozvoj studentů MŠMT, OPRLZ CZ.04.1.03/3.2.15.3/0415 2007 - 2008 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozvoj technologického a přístrojového vybavení laboratoří Fakulty strojní pro výuku strojních oborů MŠMT - ROZP2008/202 2008 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků ROZP, 215/2008 2008 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2007

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů MŠMT, OPRLZ CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326 2006 - 2007 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Laboratoř mechatronických systémů FRVŠ Aa, 617/2007 2007 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO MŠMT - ROZP2007/215 2007 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Vytvoření podmínek pro zvýšení odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků na Fakultě strojní ROZP, 212/2007 2007 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2006

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Multimediální texty - modelování a analýza servisních robotů FRVŠ F1d, 229/2006 2006 Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Rozvoj laboratoře víceprofesního obrábění, přenosových jevů a servisní robotiky pro akreditované studijní programy MŠMT - ROZP2006/658 2006 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozvoj materiálních a technických podmínek v oblasti informačních a komunikačních technologií při uskutečňování akreditovaných studijních programů na VŠB–TUO i v oblasti informačních systémů 2006 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozvoj technologického a přístrojového vybavení laboratoří Fakulty strojní pro výuku strojních oborů MŠMT - ROZP2006/387 2006 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2005

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Metodika návrhu SR pro servisní činnosti v potrubních systémech a návrh testovacího pracoviště Interní doktorandský grant 2005
Modelování pohybu mobilních robotů v terénu Interní doktorandský grant 2005
Postupy a prostředky návrhu SR pro uvedené činnosti Interní doktorandský grant 2005 Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2004

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Inovace konstrukcí strojů a zařízení (v oborech fakulty) směrem ke zvyšování výkonnosti, úspor energie a ochrany životního prostředí MŠMT, MSM 272300008/1999-2004 1999 - 2004 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Inovace konstrukcí strojů a zařízení směrem ke zvyšování výkonnosti, spolehlivosti, úsporám energie a ochraně životního prostředí MŠ (MSM272300008) 2002 - 2004 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Inovace předmětu Průmyslové řídicí systémy FRVŠ F1a, 306/2004 2004 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konjugované kritérium pevnosti 2004 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozvoj experimentální základny strukturovaných studijních programů na Fakultě strojní VŠB-TUO 2004 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Využití neuronových sítí v robotice FRVŠ G1, 313/2004 2004 prof. Dr. Ing. Petr Novák

2003

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Manipulační nadstavba servisního robotu pro praktickou výuku v laboratoři G1/1655 FRVŠ (Leonardo č. I-02-B-F-PP-120206) 2003 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Manipulační nástavba servisního robotu pro praktickou výuku v laboratoři FRVŠ G1, 1655/2003 2003 Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Metody analýzy a syntézy řešení robotizovaných servisních systémů FRVŠ 2003 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Prototyping Manager Leonardo, I-02-B-F-PP-120206/2003 2003 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Vizuální systém pro získávání a zpracovávání metrických 3D informací v reálném čase GAČR, GA105/03/0719 2003 Ing. Ladislav Kárník, CSc.

2002

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Implementace informačních technologií v počítačové podpoře inženýrských činností 2002 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Integrovaný systémový projekt rozvoje vzdělávací činnosti VŠB–TU Ostrava 2002 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Laboratoř mikropočítačových řídicích systémů FRVŠ H, 490/2002 2002 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Model pásového podvozku pro praktickou výuku studentů v laboratoři FRVŠ G1, 420/2002 2002 Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Návrh a vývoj školního mobilního robotu FRVŠ G1, 428/2002 2002 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Zavedení informačních a komunikačních technologií do výuky studijního oboru Mechatronika 2002 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2001

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Multimediální učební text pro předmět Simulace a modelování v mechatronice FRVŠ, 259/2001 2001 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2000

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Aplikace nových metod v řízení školního robotu pro vzdělávací účely 2000 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Mechatronický model pohybové jednotky 2000 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Studie navěšování kol robotem včetně zajištění přísunu k robotu 2000 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Uplatnění nových vzdělávacích metod v předmětu Průmyslové řídicí systémy 2000 prof. Dr. Ing. Petr Novák

1999

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Model antropomorfního chapadla pro praktickou výuku studentů v laboratoři FRVŠ G1, 628/1999 1999 Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Rozvoj metod počítačové podpory pro návrh mechatronických systémů FRVŠ 1999 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Uplatnění nových vědeckých poznatků v předmětu Navrhování mechatronických systémů FRVŠ 1999 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Uplatnění nových vzdělávacích metod technické tvůrčí práce FRVŠ 1999 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1996

Název projektu Grant Roky řešení Hl. řešitel
Výzkum procesu dizintegrace materiálů vysokoenergetickým vodním-pulsním paprskem pro destrukční robotizované systémy GAČR GA101/94/1429/1994-1996 1994 - 1996 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.