Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kompletní přehled závěrečných prací studentů katedry od roku 1985 je k dispozici na původním webu katedry:

http://robot2.vsb.cz/zaverecne-prace/

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh stanice montážní linky pro nanášení maziva robotem
(Design of an Assembly Line Station for the Application of a Grease by a Robot)
Petr Bulawa Ing. Michal Vocetka Bakalářská

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza současného stavu mobilních servisních robotů založených na platformě Arduino
(Analysis of The Current State of Mobile Service Robots Based on The Arduino Platform)
Bc. Sebastian Matůš doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Demonstrační úloha s robotem UR3
(Demonstration Task with the UR3 Robot)
Bc. Pavel Škoda Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bakalářská
Knihovna 3D modelů pneumatických komponent pro simulační modely a návrh přísavkového efektoru
(Library of Pneumatic Components 3D Models for Simulation Models and Design of a Suction Cup Effector)
Bc. Jakub Stonawski Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh dvouosého kamerového polohovadla
(Design of a Two-axis Camera Positioner)
Bc. Jan Pavčo Ing. Jakub Mlotek Bakalářská
Návrh bezpečného uchopovacího efektoru pro pracoviště se spolupracujícím robotem
(Design of Safe Gripper for the Human-Robot Cooperation Workplace)
Bc. Daniel Kovářík Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro laserové gravírování
(Proposal of Equipment for Laser Engraving)
Bc. Čeněk Slezák Ing. Jiří Suder, Ph.D. Bakalářská
Současný stav servisní robotiky pro logistická centra
(Current State of Service Robotics for Logistics Centers)
Bc. Jakub Častulík Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Válečkový dopravník pro dopravu delších tyčí kruhového průřezu
(Roller Conveyor for Conveying of Longer Rods of Circular Cross Section)
Bc. Vojtěch Bartl Ing. Zdeněk Zeman Bakalářská
Využití zpracování mozkových signálů v robotice
(Application of Brain Signal Processing in Robotics)
Ing. Kateřina Pekařová Ing. Daniel Huczala Bakalářská
Automatizovaná rekonfigurace 3D modelu robotizovaného pracoviště
(Automated Reconfiguration of a 3D Model of a Robotic Workplace)
Ing. Adam Boleslavský doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Demonstrační pracoviště s robotem IRB 1660
(Demonstration Workplace with the Robot IRB 1660 )
Bc. Marek Mihálik Ing. Michal Vocetka Diplomová
Demonstrační úlohy spolupráce dvou robotů IRB 1200
(Demonstration Tasks of Cooperation of Two IRB 1200 Robots)
Ing. Jakub Krejčí Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrhy efektorů průmyslových robotů
(The Mechanical Design of End Effectors of Industrial Robots)
Bc. Jan Vicherek Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace demonstrační úlohy obrábění robotem
(Proposal and Implementation of a Demonstration Task of a Robot Machining)
Ing. Rostislav Wierbica Ing. Michal Vocetka Diplomová
Návrh automatického podavače filamentu
(Design of Automatic Filament Feeder)
Bc. Marek Ročňák Ing. Jiří Suder, Ph.D. Diplomová
Návrh automatizovaného podávání polotovarů do pracoviště
(Design of Automated Feeding of Semi-finished Products to the Workplace)
Bc. Josef Rozsypal Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Návrh podvozku roveru pro soutěž URC
(Design of Rover Chassis for the URC Competition)
Ing. Jan Bém Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Diplomová
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování lodních skladových kontejnerů
(Design of a Robotic Workplace for Welding of Shipping Storage Containers)
Bc. Tomasz Kowalczyk doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh zásobníku pro odběr sypkých vzorků s automatickým měřením vybraných parametrů
(The Design of a Container for Loose Sample Collection with Automatic Measurement of Selected Parameters)
Sandesh Athreya Mullur Srikantamurthy Ing. Robert Pastor, Ph.D. Diplomová
Ovládací a navigační subsystém mobilního robotu
(Control and Navigation Subsystem of a Mobile Robot)
Ing. Tomáš Spurný Ing. Robert Pastor, Ph.D. Diplomová
Robotizovaný systém pro vykládku lodních kontejnerů
(Robotic System for Unloading Shipping Containers)
Bc. Luboš Varecha doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová
Systém automatického odebírání výtisků z 3D tiskárny
(System for Automatic Removal of Prints from a 3D Printer)
Bc. Adam Stehlík Ing. Jiří Suder, Ph.D. Diplomová
Virtuální dvojče servisního robotického systému
(Virtual Twin of a Service Robotic System)
Bc. Tereza Kanisová doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová
Aplikování strojového učení při návrhu kinematických struktur robotů
(Machine learning applications in robot kinematics design)
Ing. Robert Pastor, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Disertační
Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací z RGB-D senzoru
(Motion planning for manipulator in dynamic environment using RGB-D sensor)
Ing. Stefan Grushko, Ph.D. doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Disertační
Využití 3D tisku v konstrukci robotů
(The use of 3D printing in the design of robots)
Ing. Jiří Suder, Ph.D. doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Disertační

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Čelisťové efektory pro manipulaci s materiálem
(Jaw Effectors for Material Handling)
Bc. Václav Kožušník doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Elektronika a řídicí program modulu pro odběr vzorků půdy
(Electronics and Control Program for a Soil Sampling Module)
Bc. Petr Rais Ing. Robert Pastor, Ph.D. Bakalářská
Knihovna pohonů Dynamixel a jejich příslušenství pro CAD a simulační systémy
(Library of Dynamixel Drive Unites and their Accessories for CAD and Simulation Systems)
Bc. Ondřej Moša Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh výukového pracoviště s dvojicí robotů Mitsubishi
(Design of the Educational Robotic Cell with a Pair of Mitsubishi Industrial Robots)
Bc. Jiří Klus Ing. Jakub Mlotek Bakalářská
Konstrukční úprava prvního kloubu manipulátoru robotu K3P4
(Mechanical Redesign of the K3P4 Robot's First Joint)
Bc. Jan Maslowski Ing. Dominik Heczko Bakalářská
Mobilní robotika v bezpečnostních složkách
(Mobile Robotics in Security Forces)
Bc. Michal Jarka Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Návrh demonstračních úloh s robotem UR3
(Proposal of Demonstration Tasks with the Robot UR3)
Bc. Jakub Chlebek Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bakalářská
Návrh otočného stolu pro 3D skenování
(Proposal of the Rotary Table for 3D Scanning)
Bc. Martin Kantor Ing. Jiří Suder, Ph.D. Bakalářská
Pneumatické pohonné jednotky pro robotiku
(Pneumatic Power Units for Robotics)
Bc. Tereza Vaculíková doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
SW nástroje pro tvorbu komplexních simulačních modelů robotizovaných pracovišť a jejich základní charakteristiky
(SW Tools for Creation of Complex Simulation Models of Robotic Workstations and their Basic Characteristics)
Bc. Radim Bednárik Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Tvorba kovových konstrukcí využitím modulu Framework v Creo Parametric
(Creating metal structures using the Creo Parametric Framework)
Bc. Vojtěch Hanke Ing. Zdeněk Zeman Bakalářská
Válečkové dopravníky pro robotizovaná pracoviště
(Roller Conveyors for Robotized Workplaces)
Bc. Michal Zajíc doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Víceúčelový stůl pro robot UR3
(Multipurpose table for the UR3 robot)
Bc. Jan Filip Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečovací systémy pro robotizovaná pracoviště
(Safety Systems for Robitized Workplaces)
Bc. Jan Kelar prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Zařízení pro uchování vzorků půdy pro robot K3P4
(Soil sample storage device for the robot K3P4)
Bc. Tomáš Poštulka Ing. Robert Pastor, Ph.D. Bakalářská
Analýza a úprava stanice pro lepení a klipsování dílů
(Analysis and Modification of the Glue Application and Clipping Station)
Bc. Milan Macek Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Diplomová
Knihovna modelů běžných prvků robotizovaných pracovišť
(The Model Library of the Common Elements in the Robotized Workplaces)
Bc. Jiří Vojtíšek Ing. Daniel Huczala Diplomová
Konstrukční návrh vozíku do vnitřního i venkovního prostředí
(Design of The Carriage for Indoor and Outdoor Environment)
Bc. Radim Stanek Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Modernizace zvedáku pro manipulaci s pacienty v balneo provozu v lázních Darkov
(Modernization of the Lift for Patients Handling in the Balneo Units in the Darkov Spa)
Ing. Dominik Hrbáč doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh efektoru pro rameno mobilního robotu Hercules
(Design of End Effector for Hercules Mobile Robot Manipulator)
Ahmet Emre Ergin Ing. Michal Vocetka Diplomová
Robotizované pracoviště pro umělecké řezbářství
(A Robotic Cell for Artistic Carving )
Ing. Michal Mitáček, Ph.D., MBA Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Využití virtuální reality při návrhu a provozu robotizovaných pracovišť
(Virtual Reality as the Supporting Tool for Designing and Operating of Robotic Workstations)
Bc. Václav Sýkora Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro ovíjení palet
(Equipment for Wrapping Pallets)
Bc. Lukáš Hoza doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Detailní rozpracování modulu balící linky – Akumulační dopravník objektů
(Detailed Development of the Packing Line Module – Objects Accumulation Conveyor )
Bc. Marek Ročňák Ing. Michal Vocetka Bakalářská
Detailní rozpracování modulu balící linky – Efektor pro sady manipulovaných objektů
(Detailed Development of the Packing Line Module - Effector for Manipulation with Sets of Objects)
Bc. Michal Konečný Ing. Lukáš Podešva Bakalářská
Detailní rozpracování modulu balící linky – Paletizační portálový manipulátor
(Detailed Development of the Packing Line Module - Palletisation Portal Manipulator)
Ing. Jakub Krejčí Ing. Lukáš Podešva Bakalářská
Dokovací stanice pro robot ABB IRB 14000 – YuMi
(Docking Station of the Robot ABB IRB 14000 - YuMi)
Bc. Marek Mihálik doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce efektoru pro manipulaci s křehkými předměty
(Design of an Effector for Manipulating whit Fragile Objects)
Ing. Rostislav Wierbica doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh efektorů pro laboratorní úlohy na robotech ABB
(Design of Effectors for Laboratory Tasks on ABB Robots )
Ing. Adam Boleslavský doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh pásového dopravníku pro přepravu olejových pump
(Construction Design of Belt Conveyor for the Transport of Oil Pumps)
Bc. Luboš Varecha doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh ručního teleskopického podavače
(Design of a Manual Telescopic Grabber)
Bc. Tereza Kanisová Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Návrh efektoru pro paletizaci kartonových krabic
(Design of End Effector for Cardboard Box Palletizing)
Bc. Tomasz Kowalczyk Ing. Michal Vocetka Bakalářská
Návrh efektoru robotu s proměnnou šířkou úchopu a velkou silou
(Design of a Robot Effector with Variable Grip Width and Great Force)
Ing. Tomáš Spurný doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Návrh pohonné jednotky ručního transportního vozíku
(Design of the Drive Unit for Hand Trolley)
Bc. Libor Pavlík Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bakalářská
Podavač plněných profilů
(Feeder of Filled Profiles)
Ing. Tomáš Sirník Ing. Petr Široký Bakalářská
Rozšíření 3D tiskárny REBEL II o možnost frézování plošných spojů
(Expansion of the 3D Printer REBEL II on the Possibility of PCB Milling)
Bc. David Smékal doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Soft robotika a její aplikace
(Soft Robotics and its Applications)
Bc. Adam Stehlík doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bakalářská
Systém pro ukládání vzorků půdy
(Soil Sample Storage System)
Ing. Jan Bém Ing. Robert Pastor, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost při návrhu automatizovaných systémů
(Safety in the Design of Automated Systems)
Bc. Jan Dziak Ing. Ján Babjak, Ph.D. Diplomová
Efektory pro kolaborativní robotizovaná pracoviště
(End Effectors for Collaborative Robotic Workplaces)
Bc. Lukáš Káňa Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Konstrukční a cenová optimalizace sklopného mechanismu ručních madel porodní postele AVE2
(Design and Cost Optimalization of Hand Holder Reclining Mechanism on Birthing Bed AVE2)
Ing. Marek Fuciman doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh čtyřkolového mobilního robotu určeného pro pohyb ve členitém terénu
(Construction Design of The Four-Wheeled Mobile Robot Designed for Moving in Indented Terrain)
Ing. Jiří Skalický doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh kola s aktivním zatáčením
(Mechanical Design of a Wheel with Active Steering)
Ing. Zdeněk Zeman Ing. Robert Pastor, Ph.D. Diplomová
Pick-and-place aplikace pro neorientované objekty
(Pick-and-Place Application for Non-oriented Objects)
Bc. Daniel Vrbka doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová
Rozšíření funkcionalit mobilního robotu Viper
(Functionalities Enhancement of the Mobile Robot Viper)
Ing. Jakub Mlotek Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Senzorický a navigační subsystém pro mobilní robot
(Sensor and Navigation Subsystem for Mobile Robot)
Ing. Petr Oščádal doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová
Tvorba digitálního dvojčete robotické buňky v simulačním prostředí Tecnomatix
(Creation of a Digital Twin of a Robotic Cell in Simulation Tool Tecnomatix)
Bc. Martina Dašková Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Vytvoření robotizovaného pracoviště v simulačním prostředí RobotExpert
(Design of the Robotized Workcell Using the Simulation Software RobotExpert)
Ing. Tomáš Krejčí doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Diplomová
Roboty přímo spolupracující s člověkem
(Direct cooperation of Robots with Humans)
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
3D model polohovacího systému pro řezání vodním paprskem
(3D Model of the Positioning System for Water Jet Cutting)
Bc. Lukáš Hoza Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh válečkového dopravníku s proměnnou délkou
(Construction Design of Roller Conveyor with Variable Length)
Bc. Jiří Vojtíšek Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Konstrukční úprava kloubu manipulační nástavby vozidla TAROS
(Constructional Adjustment of The Joint of Manipulation Superstructure of The Vehicle TAROS)
Bc. Michał Staszowski doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh dopravního systému mezioperační přepravy
(Design of Transport System for Intermediate Operation Transport)
Bc. Jiří Bělík Ing. Jan Lipina, Ph.D. Bakalářská
Řízení motor driveru z Netduina
(Motordriver Controlling from Netduino)
Ing. Michal Ruttkay Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bakalářská
Využití UAV pro zemědělství a lesní hospodářství
(UAV Utilisation in Agriculture and Forestry)
Bc. Lubomír Vaňura prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Dopravní systém pro balení hotových výrobků v kartonových obalech
(Transport System for Packaging of Finished Products in Cardboard Packages)
Bc. David Juřica doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukce exoskeletonu pro rehabilitaci horních končetin
(Construction of Exoskeleton for Upper Limb Rehabilitation)
Bc. Radim Strejček Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukce stroje pro montáž plováků
(Construction of a Machine for Floats Assembling )
Bc. Viktor Němec doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh efektoru pro manipulaci s kartónovými krabicemi
(Engineering Design of the Effector for Handling Cardboard Boxes)
Bc. Tereza Fabrigerová doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh schodolezu s pohybem po rovných i točitých schodech
(Construction Design of a Stairclimber with Movement on Straight and Spiral Stairs)
Ing. Tomáš Vlček Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh všesměrového kola pro velká zatížení
(Construction Design of Omnidirectional Wheel for Heavy Loads)
Bc. David Grigarčík Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh zařízení pro automatické krimpování, testování a balení hadic
(Engineering Design of the Equipment for Automatic Crimping, Testing and Packaging of Hoses)
Bc. Vít Fichna doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení mechanismu pro nastavení polohy senzorické hlavy mobilního robotu
(Design of a Mechanism for Positioning the Sensory Head of a Mobile Robot)
Ing. Lukáš Podešva prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Laboratorní pracoviště s robotem ABB IRB 1400
(Laboratory Workplace with Robot ABB IRB 1400)
Bc. Stanislav Herudek doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Návrh levného manipulátoru pro mobilní robot
(The Mechanical Design of a Low-cost Mobile Robot Manipulator)
Ing. Dominik Heczko doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová
Robotizace manuálních operací procesu diagnostiky statorových svazků elektromotorů
(Robotizing the Manual Procedures of Electromotors' Stators Diagnostics)
Ing. Daniel Huczala Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Robotizované pracoviště kontroly slévárenských forem
(Robotized Workplace for the Check of Foundry Molds)
Bc. Radek Müller Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Výukové pracoviště s průmyslovým robotem ABB IRB 140
(The Educational Robotic Cell with the ABB IRB 140 Industrial Robot)
Ing. Michal Vocetka Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Zdrojový subsystém pro mobilní robotiku
(Power Subsystem for Mobile Robotics)
Ing. Jan Jochec Ing. Ján Babjak, Ph.D. Diplomová
Ekonomicky dostupný aktivní exoskeleton pro dolní končetiny pro paraplegiky
(Affordable Active Lower Limbs Exoskeleton for People with Paraplegia)
Ing. Michal Gloger, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza svařovacích buněk a návrh robotického pracoviště pro svařování sedadla autobusu
(Analysis of Welding Cells and Design of Robotic Workplace for Welding of Bus Seat)
Bc. Vít Kaštovský Ing. Jakub Melčák Bakalářská
Experimentální portálový manipulátor
(Experimental Portal Robot)
Bc. Daniel Vrbka doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bakalářská
Konstrukční řešení lineárního pojezdu průmyslového robotu IRB 140
(Design of the Industrial Robot IRB 140 Linear Unit)
Ing. Dominik Hrbáč prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bakalářská
Konstrukční řešení mechanismu pro nastavení polohy sedáku u invalidního vozíku
(Design of the Mechanism for Adjusting of the Seat Position on Wheelchair)
Ing. Jiří Skalický prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bakalářská
Konstrukční řešení odpruženého závěsu kola mobilních robotů
(Design of the Mobile Robots Wheel Suspension)
Ing. Marek Fuciman prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bakalářská
Konstrukční řešení otočného stolu s válečky
(The Structural Design of the Rotary Table With Rollers)
Bc. Karel Gattnar Ing. Petr Široký Bakalářská
Konstrukční řešení přesuvny palet
(The Structural Design of the Traverser Pallets)
Bc. Martina Dašková Ing. Petr Široký Bakalářská
Lineární výsuv podpěry nohy s mechanickým zajišťováním
(Linear Extension of a Leg Support with Mechanical Locking)
Bc. Lukáš Káňa doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Návrh mechanické části robotu pro soutěž MINI SUMO
(Proposal of the Mechanical Part of the Robot for a Competition Minisumo)
Ing. Tomáš Krejčí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh řešení mezioperační dopravy ve výrobní firmě s využitím AGV
(Project of a Process Transport System with AGV in the Production Company)
Vít Adamík Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologického efektoru pro utahování na pracovišti se spolupracujícím robotem
(Design of the Robotic End-effector for Tightening Used in the Workplace with Collaborative Robot)
Ing. Petr Oščádal Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bakalářská
Revize a doplnění dokumentace k MR Ares
(Revision and Supplement of MR Ares Documentation)
Ing. Zdeněk Zeman Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Revize a doplnění dokumentace k MR Viper
(Revision and Supplement of MR Viper Documentation)
Ing. Jakub Mlotek Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Segment válečkového gravitačního dopravníku s nastavitelným sklonem
(Segment of a Gravity Roller Conveyor with Adjustable Slope)
Bc. Jan Dziak doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Šnekový dopravník
(Screw Conveyor)
Bc. Jiří Hladný doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Technické řešení experimentálního manipulátoru BURANOS 2
(Technical Solution of the Experimental Manipulator BURANOS 2)
Bc. Vojtěch Bančík Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Technické řešení horizontálních ramen SCARA robotu RTX
(Technical Solution of Horizontal Arms of the RTX SCARA Robot)
Bc. Václav Sýkora Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Automatická balicí a paletizační linka přístrojů spínačů
(Automatic Packaging and Palletizing Line of Switch Devices)
Bc. David Kubovský doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Čtvernohý robot s vnitřní diagnostikou
(Quadruped Robot with Inside Diagnostics)
Ing. Robert Pastor, Ph.D. doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová
Elektricky polohovatelné sedadlo
(Electrically Adjustable Seat)
Bc. Jaroslav Palička doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Kolaborativní robotika
(Collaborative Robotics)
Ing. Tomáš Hrachovec prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Konstrukční návrh zdvižné plošiny pro vozíčkáře
(Construction Design of the Lifting Platforms for Wheelchair Users)
Ing. Jakub Michalski Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční řešení křesla s podporou zvedání pacienta do stojící polohy
(Design of the Chair with Sit-to-Stand Support)
Bc. Adam Tížek prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Návrh automatizace lepení anti vibračních podložek na brzdové destičky
(Proposal for Automation Sticking of the Anti-vibration Pads for the Brake Pads)
Bc. Tomáš Zezulka doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh efektoru s měřením úchopné síly
(Proposal for The Effector with Measurement of Gripping Force)
Ing. Jiří Suder, Ph.D. doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh robotizace rozebírání forem
(Robotics Solution Proposal for Mold Disassembly )
Ing. Jakub Till doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Robotizované pracoviště pro svařování pěchovacího běhounu
(Robotized Production Cell for Padfoot Drum Welding)
Bc. Jakub Kovář Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Systém automatické výměny čelistí/nástrojů pro manipulační nástavbu vozidla TAROS
(The System of Automatic Exchange of Jaws/Tools for The Manipulation Superstructure of The Vehicle TAROS)
Bc. Martin Kaszper doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Teleoperačne řízený humanoidní robot
(Teleoperated Humanoid Robot)
Ing. Stefan Grushko, Ph.D. doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová
Výukové úlohy pro robot Mitsubishi
(Tutorials for Robot Mitsubishi)
Ing. Karel Wija prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Inovace a vývoj periferních zařízení robotů a manipulátorů pro aplikace v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel a záchranných systémů
(Innovation and Development of the Peripheral Device for Robots and Manipulators for Applications in the Field of Safety and Protection of Residents and Rescue System)
Ing. Petr Kopec, Ph.D. prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Disertační
Mechanické vlastnosti materiálů vyrobených technologií Rapid Prototyping
(Mechanical Properties of Materials Produced by the Rapid Prototyping Technology)
Ing. Jan Lipina, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Kloub pro polohování kamery
(Joint for Positioning Cameras)
Bc. Vít Fichna Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Konstrukce pneumatické upínky
(Design of Air Clamp )
Bc. David Grigarčík prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bakalářská
Konstrukční řešení dvouprstého paralelního chapadla
(Design of Two-Finger Parallel Gripper)
Ing. Lukáš Podešva prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bakalářská
Konstrukční úprava rámu robotu Kraken 2
(Adjustment of Mechanical Construction of the Frame of Robot Kraken 2)
Ing. Dominik Heczko Ing. Petr Široký Bakalářská
Manipulátor tyčí mezi krokovacími dopravníky
(Manipulator of rods between the stepper conveyors)
Bc. Jakub Zabystrzan doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Mobilní pásový dopravník
( Mobile Belt Conveyor)
Bc. David Juřica doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Návrh optimalizace elektroniky robotu ARES
(Optimizing the Electronics of ARES Robots)
Ing. Daniel Huczala Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bakalářská
Otočný stůl s pohonem
( Rotary Table with a Drive)
Ing. Ondřej Friedel doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Pásová jednotka mobilního robotu ARES
(Track Unit of the Mobile Robot ARES)
Ing. Tomáš Vlček Ing. Matěj Gala Bakalářská
Řešení náhrady lankového systému na výložníku vykládacího a manipulačního systému
(Replacement of Steel Wire Rope System of Boom Handling System)
Bc. Radek Müller Ing. Petr Kopec, Ph.D. Bakalářská
Úprava dvoučelisťového efektoru
(Modification of a Two-jaw Gripper)
Bc. Stanislav Herudek Ing. Petr Široký Bakalářská
Aplikace robotického ramene 1500 Robai
(Application of the Robai 1500 Robotics Arm)
Bc. Pavel Vavřík prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Kombinovaný paletizační efektor pro robot Fanuc
(Combined Palletizing Effector for the Robot Fanuc )
Bc. Tomáš Zahradník doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh mobilního robotu pro prezentaci Katedry robotiky na středních školách
(Construction Design of Mobile Robot for Presentation to the Department of Robotics Secondary Schools)
Bc. Daniel Heczko Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Optimalizace robotického ramene s lineárními pohony
(Optimization of a Robot Arm with Linear Drives)
Bc. Tomáš Vrožina doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Senzorický modul pro modulární podvozek
(Sensor Module for a Modular Chassis)
Bc. Jan Badal doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatizovaná montáž koncovek hydraulických hadic
(Automated Assembly of Endings of Hydraulic Hoses)
Bc. David Kubovský doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Bezpilotní monitorovací robot pro identifikaci znečištění ovzduší
(Unmanned Monitoring Robot for Identification of an Air Pollution)
Bc. Jaroslav Palička Ing. Matěj Gala Bakalářská
Efektor školního robotu s pohonem SMA dráty
(Robot End Effector Actuated by SMA Wires)
Bc. Radim Strejček Ing. Pavel Dolejší Bakalářská
Energetické zdroje MR
(Power Sources for Mobile Robotics)
Ing. Jan Jochec Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bakalářská
Integrace externích senzorů do systému Bioloid
(Integration of an External Sensors to the System Bioloid)
Ing. Stefan Grushko, Ph.D. doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bakalářská
Kamerová plošina
(Camera Platform)
Bc. Adam Tížek prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Konstrukce dopravníku pro odsun odpadu při dělení materiálu
(Design of a Conveyor for Waste Removal during Material Cutting)
Ing. Jakub Till doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce efektoru pro pokládání kartonových prokladů
(The Construction Design of Effector for Placing of Cardboard Leading)
Ing. Michal Vocetka Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Konstrukční návrh dvoukolového mobilního robotu
(Engineering Design of Two-Wheel Mobile Robot)
Ing. Jakub Michalski doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční řešení modulu mobilního robotu pro přepravu technologických palet
(The Mechanical Design of a Mobile Robot Module for Transportation of Technological Pallets)
Ing. Tomáš Hrachovec Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Modernizace mobilního robotu Crawler
(The Redesign of the Mobile Robot CRAWLER)
Ing. Jiří Suder, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Návrh a konstrukční řešení automatického přepínání tratí při čerpání peristaltickou pumpou
(Design of Module for Automated Switching of Pumping Lines of Specific Peristaltic pump)
Bc. Tereza Fabrigerová Ing. Michal Gloger, Ph.D. Bakalářská
Návrh efektoru pro uchopování plošných objektů manipulace
(Proposal of Effector for gripping Flat Objects of Manipulation)
Ing. Robert Pastor, Ph.D. doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Separace nežádoucích materiálů z biomasy před procesem zplyňování
(Separation of Undesirable Materials from Biomass Prior to the Gasification Process)
Bc. Jakub Kovář Ing. Petr Kopec, Ph.D. Bakalářská
Vícepřísavkový efektor pro paralelní robot ABB IRB 360
(Design of Multi-vacuum Effector for parallel Robot ABB IRB 360)
Bc. Martin Kaszper Ing. Jiří Marek Bakalářská
Efektory modulárního manipulátoru a jejich automatická výměna
(Grippers and Their Automatic Change System for a Modular Manipulator)
Ing. Jakub Melčák Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh jednoúčelového automatu na výrobu filtrů pro vstřikovací ventily
(Mechanical Design of a Single-Purpose Machine for Manufacturing of Filters for Injectors)
Bc. Martin Kiszka doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh kolového podvozku s využitím hydraulických pohonných jednotek
(Engineering Design of a Wheeled Chassis with the use Hydraulic Drive Units)
Bc. Petr Pobucký doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Mobilní zařízení pro vytáčení včelího medu
(Mobile Device for Honey Extracting)
Bc. Jiří Švec doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Modulární manipulátor pro mobilní robot
(Modular Manipulator for a Mobile Robot)
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Návrh a konstrukce zařízení pro rehabilitační účely
(Design of Equipment for Rehabilitation Purposes)
Bc. Pavel Heider prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Návrh hoby CNC stroje s využitím pohonů a řízení z 3D tiskárny
(Design of a Hobby CNC Machine Using Actuators and Control System from a 3D Printer)
Bc. Robert Dvořák, DiS. doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Návrh manipulátoru pro diagnostiku a čištění výměníků tepla
(Suggestion of Manipulator for a Diagnosis and Cleaning of Heat Exchangers)
Ing. Martin Ryšavý doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování trubek klimatizačních jednotek
(Design of Robotized Workplace for Welding of Air Conditioners Pipes)
Bc. Ondřej Kubeša Ing. Jiří Marek Diplomová
Robot pro video detekce automobilových podvozků
(A Robot for a Video Checking of a Car Chassis)
Bc. Marek Šostok doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Kamerová plošina
(Camera Platform)
Bc. Jan Mejzlík prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Konstrukce subsystému servisního robotu pro čištění střech
(Design of the Service Robot Subsystem for Cleaning of Roofs Surface)
Bc. Daniel Heczko doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce subsystému servisního robotu pro odklízení sněhu
(Design of the Service Robot Subsystem for Removing Snow)
Bc. Vojtěch Kopťák doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh technologického efektoru pro mobilní robot ARES
(The Construction Design of Technology Effector for Mobile Robot ARES)
Bc. Tomáš Vrožina Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Konstrukční řešení modulu mobilního robotu se zdvihacím mechanismem pro přepravu transportních palet
(The Mechanical Design of a Mobile Robot Module with a Lifting Mechanism for Transportation of Pallets)
Bc. Viktor Němec Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční řešení modulu mobilního robotu s válečkovým dopravníkem pro přepravu transportních palet
(The Mechanical Design of a Mobile Robot Module with a Roller Conveyor for Transportation of Pallets)
Bc. Jan Badal Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro etiketování a skladování lahví
(Design of the Robotized Workplace for Labelling and Storing Bottles)
Ing. Karel Wija Ing. Jiří Marek Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování rozměrných svařenců
(The Design of Robotized Workplace for Welding of Large Weldments)
Bc. Tomáš Zahradník Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Úprava senzorové hlavy pro mobilní robot HERCULES
(The Redesign of the Sensor Head for the Mobile Robot HERCULES)
Bc. Adam Přeček Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro automatické dávkování pelet do kotle rodinného domu
(Equipment for Automatic Dosing of Pellets into the Boiler in the Family House)
Bc. David Kawulok doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Efektor se třemi stupni volnosti
(Effector with Three Degree of Freedom)
Ing. Štěpán Labounek doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Diplomová
Konstrukční návrh paletového výměníku
(Engineering Design of Exchanger of Pallets)
Ing. Jonáš Buchta doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly
(The Mechanical Design and Realization of a Chassis with Omnidirectional Wheels)
Ing. Matěj Gala Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení segmentového kola pro pohyb po schodech
(The Mechanical Design of a Segmented Wheel for Stairs Climbing)
Ing. Jan Hajný Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Návrh inspekčního robotu pro kanalizace
(Design of Inspection Robot for Sewerage)
Ing. Petr Široký Ing. Jiří Marek Diplomová
Návrh pracoviště pro testování cyklického otevírání dveří
(Workplace Design for Cyclic Testing of Door Opening)
Ing. Petr Mayer doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Servisní průzkumný robot obojživelník
(Service Exploration Robot Amphibian)
Ing. Tomáš Janík doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Výukové pracoviště s průmyslovým robotem IRB140
(Educational Workplace with IRB140 Industrial Robot)
Ing. Ondřej Seidler prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Výukové pracoviště s průmyslovým robotem IRB360
(Educational Workplace with IRB360 Industrial Robot)
Ing. Tomáš Červenka prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Senzorický subsystém robotu
(Robot Sensor System)
Ing. Petr Olivka, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace SMA materiálů v mechatronice
(Application of SMA Based Materials in Mechatronics)
Bc. Tomáš Betlach doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce robotické ruky se čtyřmi prsty
(Design of a Four-Finger Robotic Hand)
Ing. Jakub Melčák prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bakalářská
Konstrukce ruční úchopné teleskopické tyče s chapadlem
(Design of a Handheld Telescopic Pole with a Gripper)
Bc. Marek Šostok prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bakalářská
Konstrukční návrh automatických dveří pro psy
(Design of Electronic Dog Doors)
Bc. Martin Kiszka Ing. Michal Gloger, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh mezioperačního dopravníku pro dopravu válcových předmětů
(Construction Design of an Interstage Conveyor for Cylindrical Objects Transport)
Ing. Miroslav Krajča doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh robotu dle pravidel soutěže MiniSumo
(Design of a Mobile Robot in Accordance with the MiniSumo Competition Rules)
Bc. Petr Pobucký Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh tříprstého efektoru
(Constructive Design of Three-fingers Effector)
Bc. Pavel Heider doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh čtyřkolového podvozku pro testování algoritmů řízení
(Design of Four Wheel Car Chassis Intended for Testing of Control Algorithms)
Bc. Lukáš Hildebrand doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh pracoviště pro paletizaci řetězů
(Design of Workplace for Paletization of Chains)
Bc. Jiří Švec doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro dělení profilů kratších délek
(The Design of Robotized Workplace for Cutting Profiles of Shorter Size)
Bc. Jan Vicherek Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro nástřik rámů jízdních kol
(The Design of Robotized Workplace for Spraying Bicycle Frames)
Ing. Martin Ryšavý Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Průzkumný létající subsystém zásahového robotu
(Reconnaissance Flying Subsystem of Emergency Robot )
Bc. Filip Kramer Ing. Petr Kopec, Ph.D. Bakalářská
Úprava stávajícího podvozku mobilního robotu
(Modification of Existing Mobile Robot Undercarriage)
Bc. Pavel Vavřík Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Zásobník puků s podavačem pro výukové RTP s ABB IRB 140
(Pucks Feeder for Robot Training Cell with ABB IRB 140)
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Analýza a optimalizace modulárního manipulátoru pro mobilní robot
(Analysis and Optimization of Modular Manipulator for Mobile Robot)
Ing. Lubomír Prokop Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Aplikace strojového vidění pro robotizovaná technologická pracoviště
(Machine Vision Application for Robotized Cells)
Ing. Tomáš Chamrád Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Automatizovaný systém pro řezání závitů
(Automated System for Threading)
Ing. Jáchym Šnajdr doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Efektor robotu
(Robot Efector)
Ing. Radim Benek prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Hmatový subsystém robotu
(Touch Subsystem of Robot)
Ing. Michal Kvita prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Konstrukce paralelního manipulátoru se čtyřmi stupni volnosti
(Design of the Parallel Manipulator with Four Degrees of Freedom)
Ing. Pavel Dolejší prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Konstrukční návrh robotického polohovacího zařízení pro imobilní osoby ve vnitřním prostředí
(Constructional Design of Robotic Positioning Mechanism for Immobile Persons in Indoor Environment)
Ing. Jan Drahovzal Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh robotického ramene s využitím lineárních pohonů
(Construction Design of a Robotic Arm whit Linear Actuators)
Ing. Tomáš Hruška doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh servisního robotu pro monitorování a odběr vzorků ve větších hloubkách
(The Construction Design of Service Robot for Monitoring and Sampling in Bigger Depths)
Ing. Tomáš Chlopčík Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh servisního robotu pro údržbu travnatých ploch
(The Construction Design of Service Robot for Servicing Grass Areas)
Ing. Miroslav Buček Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Návrh stanoviště pro automatické doplňování vodíku do zásobníků osobních aut
(Design of Standpoint for Hydrogen Automatic Fueling into The Personal Motor Cars Reservoirs)
Ing. Michal Poštulka doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh zařízení k manipulaci s polotovary určenými ke kování
(Design of Equipment for Handling with Semifinished Products Intended for Forging)
Ing. Ondřej Samák doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Pohon kola vícekolového mobilního robotu
(Wheel Drive of a Multi-Wheel Mobile Robot)
Ing. Lukáš Kušnír prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Průzkumný robot
(Exploratory Robot)
Ing. Martin Macháček prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Robotizované pracoviště montáže dvojkolí
(Robotized Cell for Railway Wheelsets Assembly )
Bc. Martin Korabečný Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Robotizované výukové pracoviště s robotem ABB IRB 360
(Robotized Educational Cell with Robot ABB IRB 360)
Ing. Jakub Mžik Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Servisní robot pro údržbu střešních ploch
(Service Robot for Maintenance of Roofs Surface)
Ing. Kamil Janecký doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Modulární koncepce servisních robotů
(Modular concept of service robots)
Ing. Daniel Polák prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Disertační
Řídicí systémy servisních robotů
(Control Systems of Service Robots)
Ing. Ján Babjak, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Disertační
Senzorický subsystém mobilního robotu
(Sensoric subsystem of mobile robot)
Ing. Petr Špaček prof. Dr. Ing. Petr Novák Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Databáze prvků stavebnice LEGO Mindstorms pro CAD systém Pro/ENGINEER
(Database of LEGO Mindstorms Components for CAD System Pro/ENGINEER)
Ing. Petr Široký Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Kinematika a pohybový subsystém mobilního robotu
(Kinematics and Motion Subsystems of the Mobile Robot )
Bc. Ondřej Neděla prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Konstrukce kamerového subsystému pro pásový robot Ares
(Construction of a Camera Subsystem for the Tracked Robot Ares)
Ing. Tomáš Janík Ing. Marek Studénka Bakalářská
Konstrukce robotického vozíku pro transport předmětů do 80 kg
(Construction Design of Robotic Vehicle for Transport Subjects into 80 Kilogram)
Ing. Štěpán Labounek Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Konstrukční návrh dvoukolového robotu určeného pro monitorování venkovního prostředí
(Engineering Design of Two Wheel Robot Intended for Outdoor Environment Monitoring)
Ing. Petr Mayer doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh efektoru k paralelnímu robotu ABB IRB 360
(Design of Effector for Parallel Robot ABB IRB 360)
Ing. Matěj Gala Ing. Petr Greguš Bakalářská
Konstrukční návrh chapadla v kombinaci s nástrojem pro odběr tekutin pro MR ARES
(Design of Gripper in Combination with Fluid Sampling Tool for MR ARES)
Ing. Tomáš Červenka Ing. Michal Gloger, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh polohovadla k robotům Mitsubishi
(Design of a Positioner for Mitsubishi Robots )
Bc. Ondřej Kubeša Ing. Jan Lipina, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh subsystému MR pro odběr kapalin s využitím peristaltické pumpy
(Mechanical Design of a Liquids Sampling Subsystem for Mobile Robot with Peristaltic Pump)
Ing. Ondřej Seidler Ing. Jiří Marek Bakalářská
Laboratorní optický systém pro měření tuhosti robotických ramen
(Laboratory Optical System for Robotics Arms Rigidity Measurement)
Adrian Molin prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Návrh plavajícího robotu pro sbírání nečistot z hladiny venkovního bazénu
(The Design of Floating Robot for Skimming Impurities from Outdoor Swimming Pool)
Ing. Jan Hajný doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologického zařízení pro zajištění požadované orientace výrobku na dopravníku a jeho následné označení štítkem
(The Design of Technological Equipment for Achievement of Required Product Orientation on Conveyer and its Subsequent Labeling)
Ing. Jonáš Buchta doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Robotické systémy pro zásahy hasičského záchranného sboru
(Robotic Systems for Fire Rescue Service Operations)
Ing. Ladislav Darebník doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Integrace strojového vidění do robotizovaného pracoviště
(Integrating of the Machine Vision into Robotized Workplace )
Bc. Kamil Byrtus prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Konstrukce a realizace podvozku mobilního robotu pro monitoring
(Mechanical Design and Realization of a Mobile Robot Undercarriage for Monitoring Tasks)
Ing. David Hanzlík Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Konstrukce motorizovaného nákupního vozíku pro tělesně postižené
(Design of a Motorized Shopping Cart for the Handicapped)
Bc. Jan Homola doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh manipulačního ramena na pásový robot
(The Mechanical Design of Manipulator Arm for Belt Robot)
Bc. Roman Mazur Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh robotického schodolezu s větší nosnosti
(The Construction Design of Robotic Mobile Stairclimbers with Bigger Bearing)
Ing. Jan Žáček Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh stacionárního obslužného robotického ramene ve vnitřním prostředí
(Constructional Design of Stationary Service Robotic Shoulders in Indoor Environment)
Bc. Jan Štefko Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční řešení zvedací jednotky zařízení pro manipulaci s pacienty
(Design of the Lifting Unit of Manipulating Equipment for Patients)
Bc. Adam Kratochvíl prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Laboratorní modul asynchronního pohonu
(A Laboratory Module of the Asynchronous Drive)
Bc. Luděk Adamec prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Návrh automatizované mezioperační manipulace při výrobě kabelů
(Design of an Automated Interstage Manipulation during Cables Production)
Bc. Jaroslav Holub Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Návrh bezpečné sbírkové pokladničky
(Design of a Safe Donation Box)
Bc. Jiří Kotrla Ing. Ján Babjak, Ph.D. Diplomová
Pojízdný manipulátor pro pacienty s omezenou pohyblivostí
(A Mobile Manipulator for Patients with Disability)
Bc. Tomáš Bartek prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Pojízdný manipulátor se sedačkou pro vkládání pacientů do vany
(A Mobile Manipulator with a Seat for Inserting of Patients into the Bath)
Bc. Benedikt Rolný prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Projekt pracoviště pro manipulaci a uskladňování přípravků pro PR
(Project of Workplace for Manipulate and Stacking of Jigs for IR)
Bc. Michal Suder doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Robotický systém údržby a kontroly fotovoltaických elektráren
(Robotic System for Maintenance and Monitoring of Solar Power Stations)
Ing. Roman Trávniček doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Simulace podvozku MR s využitím simulačního systému ADAMS
(Simulations of Mobile Robot Undercarriage in ADAMS Simulation System)
Ing. Jan Šeděnka Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Víceosý systém s integrovanými pohony
(Multiaxes System with Integrated Actuators)
Bc. Radim Břenek prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Haptické zařízení pro ovládání manipulačního ramene robotu
(Haptic Device for Control of Manipulating Arm of Robot)
Ing. Tomáš Chamrád prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bakalářská
Konstrukce manipulátoru palet
(Construction of a Pallets Manipulator)
Ing. Kamil Janecký Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce podávače krátkých trubek
(Construction Feeding Machine Short Piping)
Ing. Miroslav Buček Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh kamerového subsystému s použitím mikrokamery
(The Construction Design of Camera Subsystem Using Micro Cameras)
Ing. Tomáš Hruška Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Konstrukční návrh laparoskopického robotického operačního nástroje se třemi klouby
(The Mechanical Design of Laparoscopy Robotic Surgical Tool with Three Joints)
Bc. David Kaňok Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Konstrukční návrh motorizovaného nákupního vozíku pro supermarkety
(Mechanical Design of a Motorized Shopping Cart for Superstores)
Ing. Michal Poštulka Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh motorizovaného vozíku pro golfové hole
(Mechanical Design of a Motorized Golf Trolley)
Ing. Lukáš Kušnír Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh nástavbového modulu servisního robotu pro manipulaci s retranslačními stanicemi
(The Structural Design of Extension Module of Service Robot for Manipulation with Relay Stations)
Ing. Martin Macháček Ing. Petr Greguš Bakalářská
Konstrukční návrh ochranného krytu pro stereovizní subsystém MR Hercules
(Mechanical Design of a Protective Housing for the Hercules MR Stereo Visual Subsystem)
David Janeček Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh pásového podvozku servisního robotu řízeného po kabelu
(Construction Design of a Tracked Service Robot Chassis Controlled by Cable)
Ing. Lubomír Prokop Ing. Marek Studénka Bakalářská
Konstrukční návrh víceúčelového efektoru
(The Construction Design of Multipurpose Effector)
Ing. Radim Benek Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Manipulace s dvojkolím při kontrole kvality
(Manipulation with Wheel Set at Verification of Quality)
Bc. Martin Korabečný Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Nástavba servisního robotu pro distribuci retranslačních stanic
(Extension of a Service Robot for Distribution of Relay Stations)
Bc. Martin Soukup doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh kola robotu s integrovanou pohonnou jednotkou
(Design of a Robot Wheel with Integrated Driving Unit)
Ing. Pavel Dolejší doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh mobilního robotu pro soutěž robotů
(Design of Mobile Robot for Robotics Competition)
Ing. Jakub Mžik prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Návrh mobilní kamerové jednotky
(Design of a Mobile Camera Unit)
Bc. Jan Marszalek doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh montážního pracoviště v centru robototechniky
(Assembly Workplace Design in the Centre of Robotics)
Ing. Tomáš Chlopčík doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Návrh RTP s roboty Mitsubishi
(Design of a Robotized Production Cell with the Mitsubishi Robots)
Bc. Michal Krystyn Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Návrh vjezdových vrat
(Design Entrance Turn Yard Gate)
Ondřej Petrtýl Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Orientační ústrojí manipulačního subsystému pyrotechnického robotu
(Orientation Mechanism of Pyrotechnic Robot Handling Subsystem)
Ing. Michal Kvita Ing. Jan Lipina, Ph.D. Bakalářská
Polohovadlo fotoaparátu pro pořizování panoramatických snímků
(Positioner of Camera to Capture Panoramic Images)
Ing. Radek Svoboda doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Řízení mobilního robotu
(Control of the Mobile Robot)
Ing. Andrey Vasilev prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Senzorický subsystém MR a mechanismus pro naklápění laserového skeneru
(Sensory Subsystem of a MR and Tilting Mechanism for a Laser Scanner)
Ing. Jáchym Šnajdr Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Stabilizační plošina
(Stabilizer Platform)
Ing. Martin Zmijka prof. Dr. Ing. Petr Novák Bakalářská
Kombinovaný pásový a kolový podvozek pro servisní robot
(Hybrid Track-Wheel Undercarriage for Service Robot)
Bc. Jaroslav Pavelka prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Diplomová
Návrh asistenčního robotu pro osazování dveří a manipulaci s nimi
(The Design of Robot Assistant for Door Shouldering and Handling)
Ing. Petr Kopec, Ph.D. prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Diplomová
Návrh kompaktního kloubu manipulační nadstavby
(Design of a Compact Joint of a Manipulator Arm)
Bc. Adam Honěk doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh programovatelného manipulátoru pro montážní výrobní linky.
(Design of Programmable Manipulator for Assembly Production Lines.)
Ing. Radomír Běhal doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Návrh tepelné ochrany mobilního robotu
(Design of Thermal Protection of a Mobile Robot)
Ing. Jiří Marek doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Subsystém MR pro odběr tekutinových vzorků
(Fluids Sampling Subsystem for MR)
Ing. Michal Gloger, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Systém lafetace střelného zařízení
(Carriage System of Gun Equipment)
Ing. Zdeněk Duffek doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu
(Design and analysis of locomotive subsystem of service robot intended for movement in broken terrain)
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Disertační
Využití virtuální reality při řízení servisních robotů pro bezpečnostní inženýrství
(Application of virtual reality in control of service robots in safety engineering)
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza problematiky pohonného ústrojí servisního robotu určeného pro práci v rizikovém prostředí
(Analysis of a Driving Mechanism for a Service Robot Appointed for Operation in Hazardous Environments)
Ing. Jan Šeděnka doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Dynamické vlastnosti silentbloků
(Dynamic properties of an anti-vibration mounting system)
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Efektor pro manipulační subsystém Hercules
(The Effector for Manipulation Subsystem Hercules)
Bc. Jan Homola Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Energetické zdroje mobilních robotů
(Power Sources for Mobile Robots)
Bc. Radim Stanek Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bakalářská
Konfigurace řídicího systému pomocí simulace Hardware in the Loop
(Configuration of the Control System using the Hardware in the Loop Simulation)
Bc. Michal Szymeczek prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Bakalářská
Konstrukce mechanismu pro manipulaci s kamerovým subsystémem průzkumného robotu
(Design of a Mechanism for Manipulation with the Camera Subsystem of a Survey Robot)
Bc. Adam Kratochvíl doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce zásobníku pro uložení odebraných plynných vzorků
(Construction of the Container for Storage of Acquired Gas Samples)
Ing. Jan Žáček Ing. Barbora Valtová Bakalářská
Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku s Weinsteinovými koly
(The Construction Design of Four Wheel Chassis with Weinstein Wheels)
Bc. Michal Suder Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Konstrukční návrh pohonné jednotky servisního robotu
(Construction Design of a Driving Mechanism for a Service Robot)
Ing. Jan Drahovzal doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh RTP pro zkružování plášťových plechů šroubovaných nádrží
(Design of the Robotized Workplace for Bending the Envelope Plates of Bolted Reservoirs)
Bc. Jan Štefko Ing. Jan Sztefek Bakalářská
Návrh RTP s roboty ABB
(Design of a Robotized Production Cell with the ABB Robots)
Bc. Tomáš Bartek Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Návrh RTP s roboty ABB
(Design of a Robotized Production Cell with the ABB Robots)
Ing. David Hanzlík Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro destrukci výbušných systémů
(The Mechanical Design of the Device for Explosive Systems Destruction)
Bc. Tomáš Gabrhel doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce pohonů servisního podvodního robotu
(Reconstruction of the Drives of an Underwater Service Robot)
Ing. Roman Trávniček doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bakalářská
Rozšíření senzorického subsystému mobilního robotu Hercules
(Completion of the Sensory Subsystem of the Mobile Robot Hercules)
Bc. Jiří Kotrla doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Bakalářská
Řídicí systém polohovadla robotizovaného pracoviště
(Control System of Positioner for Robotized Workplace)
Bc. Kamil Byrtus Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bakalářská
Řízení polohovadla pro ABB robot
(Control of a Positioner for ABB Robot)
Bc. Radim Břenek Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bakalářská
Virtuální model pracoviště s robotem ABB IRB 140 v prostředí systému RobotStudio
(Virtual Model of a Workplace with the ABB IRB 140 Robot in the RobotStudio Software Environment)
Bc. Jaroslav Holub Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
Využití moderních elektromechanických pohonů v lokomočním ústrojí čtyřkolového servisního robotu
(Usage of Modern Electromechanical Drives in the Locomotive Mechanism of a Four-wheel Service Robot)
Bc. Benedikt Rolný Ing. Jan Sztefek Bakalářská
Závěsné zařízení velkoformátového LCD televizoru
(Wall-mounted Motorized Positioning Device for Large LCD Television)
Bc. Luděk Adamec Ing. Václav Krys, Ph.D. Bakalářská
1D/2D polohovadlo kamerového stereovizního subsystému
(1D/2D Positioning Device of a Stereovision Camera Subsystem)
Ing. Pavel Jozek doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh posledního článku manipulátoru MR Hercules a optimalizace jeho pohonné jednotky
(Mechanical Design of the Last Segment of the Hercules MR Manipulator and Optimization of its Driving Unit)
Ing. Pavel Mihalík Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení kola mobilního robotu s pohonem umístěným v náboji kola
(Design of the Mobile Robot’s Wheel with the Drive Placed in the Wheel’s Hub)
Ing. Tomáš Pejznoch prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Konstrukční řešení polohovacího manipulátoru pro odstřelovací zařízení
(Construction Design of a Positioning Manipulator for a Blasting Device)
Ing. Josef Ovádek doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace výukového RTP pro PR ABB IRB 140 na UCR
(The Design and Realization of an Educational Robotized Technological Workplace for IR ABB IRB 140 on the Robotics Centre)
Ing. Jiří Szczeponiec Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Návrh a realizace výukového RTP pro PR MITSUBISHI RV-2AJ
(Design and Realization of Educational Robotized Workplace for Industrial Robot MITSUBISHI RV-2AJ)
Bc. Jiří Grill Ing. Ján Babjak, Ph.D. Diplomová
Návrh modulární konstrukce pásového podvozku s proměnnou kinematikou rámu
(The Design of Modular Construction Belt Chassis with Flexible Kinematics of The Frame)
Ing. Marek Studénka Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Návrh RTP s roboty ABB s využitím SW Robot Studio
(Design of a Robotized Production Cell with the ABB Robots using the Robot Studio)
Ing. Jan Lipina, Ph.D. Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Diplomová
Návrh servisního robotu pro čištění bazénů a nádrží
(The Design of Service Robot for Swimming-pools and Tank Cleaning)
Ing. Petr Greguš prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Diplomová
Návrh tepelné ochrany mobilního robotu
(Design of the Heat Protection of a Mobile Robot)
Ing. Dominik Volák Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Diplomová
Realizace efektoru s přísavkami pro PR ABB IRB 140
(Realization of a Vacuum Effector for the ABB IRB 140 Industrial Robot)
Ing. Jaroslav Tomáš Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Řídicí systém portálového robotu
(Control System of Gantry Robot)
Ing. Lukáš Tomek prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Diplomová
Servisní robotický systém pro pohyb v budovách
(Service Robotic System for Movement in Buildings)
Ing. Václav Krys, Ph.D. prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Disertační

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Charakteristika technologií a zařízení pro zásah při chemickém ohrožení
(Technology and Equipment Characteristics for Intervention at Chemical Exposure to Hazard)
Jiří Hrbáč prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Bakalářská
Konstrukce efektoru pro mechanický odběr vzorků
(Construction of Effector for Mechanical Sampling)
Peter Honek Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce efektoru pro odběr vzorků kapalin
(Construction of Effector for Sampling Liquid)
Ing. Michal Gloger, Ph.D. Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce efektoru pro odběr vzorků plynu
(Construction of Effector for Gas Sampling)
Jaroslav Chládek Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh rámu čtyřkolového podvozku
(The Construction Design Frame of Fourwheel Chassis)
Ing. Ondřej Samák Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Návrh a realizace jednoduchého kamerového subsystému pro stávající MR
(The Mechanical Design and Realization of a Simple Visual Subsystem for an Existing Mobile Robot)
Bc. Jaroslav Pavelka Ing. Petr Špaček Bakalářská
Návrh čtyřkolového podvozku se všesměrovými koly
(The Design of Fourwheel Chassis with Omnidirectional Wheels)
Bc. Roman Mazur Ing. Ladislav Karník, CSc. Bakalářská
Návrh efektoru pro stávající robotické rameno
(Design of an Effector for the Existing Robotic Arm)
Ing. Radomír Běhal Ing. Daniel Polák Bakalářská
Analýza možností užití kompozitů v konstrukci robotů
(The Possibility Analysis of Composity Material Use In Construction Robots)
Ing. Jan Sztefek prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Diplomová
Konstrukce zásahových subsystémů požárního robotu
(Design of Emergency Subsystems of a Fire Robot)
Ing. Filip Ptáček doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukce zásobníků pro ukládání odebraných vzorků
(Construction Chambers for Saving Sample)
Ing. Barbora Valtová Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku se spalovacím motorem
(Design of a Four-wheel Chassis with a Combustion Engine)
Bc. Karel Lečbych doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh „hlavy“ na mobilní roboty s více stupni volnosti pro monitorování okolí
(The Construction Design of Head on Mobile Robots with More DOF for Surroundings)
Ing. Jiří Šablatura Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční řešení řízeného poháněného kola servisního robotu
(The Mechanical Design of the Controlled and Actuated Wheel of the Service Robot)
Ing. Jan Škubal doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh efektoru(ů) pro IRB140 ABB
(The Mechanical Design of Effector(s) for IRB140 ABB)
Ing. Zdeněk Chura doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Diplomová
Návrh robotizovaného pracoviště
(The Design of the Robotized Production Cell)
Bc. Jan Leimer Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Návrh RTP pro výrobu palet
(Design of the Robotized Workplace for Pallets)
Ing. Jindřich Smetánka Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Diplomová
Řízení manipulátoru
(Control of the Robotics Manipulator)
Ing. Pavel Ehl prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Výběr/úprava mobilního podvozku pro prvotní průzkum oblasti mimořádné události
(Modification of a Mobile Undercarriage for Primary Reconnaissance of an Emergency Area)
Ing. Jan Káňa Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konstrukce efektoru pro odběr vzorků prachu a drobných pevných částic
(Construction of Effecter for Dust and Minim Solid Particle Sampling)
Ing. Jiří Marek Bakalářská
Konstrukční návrh efektoru pro destrukci různých překážek
(Design of the Effector for Destruction of Various Obstacles)
Bc. Miroslav Tota Bakalářská
Konstrukční návrh malého mobilního robotu pro vybrané aplikace
(The Mechanical Design of a Small Mobile Robot for Selected Applications)
Ing. Dominik Volák Bakalářská
Návrh efektoru pro manipulaci se sypkými hmotami
(The Design of Gripper for Manipulation with Bulk Materials)
Ing. Petr Greguš Bakalářská
Návrh efektoru pro manipulaci s nebezpečnými předměty
(Design of the Effector for Manipulation with Dangerous Subjects)
Ing. Jan Lipina, Ph.D. Bakalářská
Návrh kloubového rámu podvozku mobilního robotu
(Design of the Hinged Frame of Mobile Robot Chassis)
Ing. Petr Kopec, Ph.D. Bakalářská
Návrh mechanismu pro změnu rozchodu kol mobilního podvozku
(Design of the Mechanism for Modification of Mobile Chassis Track Width)
Ing. Zdeněk Duffek Bakalářská
Návrh modulu kola mobilního podvozku
(Design of the Wheel Module of the Mobile Chassis)
Ing. Lukáš Tomek Bakalářská
Návrh pohonu pro stávající podvozek
(The Design of a Drive Subsystem for an Existing Undercarriage)
Ing. Pavel Mihalík Bakalářská
Návrh technologického efektoru pro označování objektů
(The Design of Technological Gripper for Marking Objects)
Ing. Marek Studénka Bakalářská
Návrh univerzálního efektoru pro mechanický odběr vzorků chemicky kontaminovaných materiálů detekčním robotem
(The Proposal of an Universal Effector for Mechanical Taking of Samples Chemically Contaminated Materials by Detection Robot)
Bc. Adam Honěk doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro změnu tlaku v pneumatikách kol mobilního podvozku
(Design of the Equipment for Alternation of Tire Pressure in Mobile Chassis Wheels)
Ing. Josef Ovádek Bakalářská
Polohování kamery
(Camera Positioning)
Ing. Jaroslav Tomáš Bakalářská
Problematika pohybu mobilních robotů po schodech
(The Mobile Robots Capability of Stairs Climbing)
Bc. Jiří Grill Bakalářská
Analýza orientačních bodů v okolí mobilního robotu
(Analysis of the Landmarks in Mobile Robot Surroudings)
Bc. Jiří Chrástek prof. Dr. Ing. Petr Novák Diplomová
Konstrukce kompenzačních převodů manipulačního subsystému chemického robotu
(Design of the Compensanting Gearing of the Manipulation Subsystem of Chemical Robot)
Bc. David Rouzek Diplomová
Konstrukce upínací hlavice efektorů
(Construction of Fixative Turret of Effectors)
Bc. Tomáš Bistrý Diplomová
Konstrukční návrh dálkově řízeného hydraulického manipulátoru na vozidle
(Design of the Remotely Controlled Hydraulic Manipulator on the Vehicle)
Ing. Jan Kukol Diplomová
Konstrukční návrh lůžkového manipulátoru pro transport pacientů
(Design of the Bed Manipulator for the Transport of Patients)
Bc. Roman Fikáček Diplomová
Konstrukční návrh mechanismu pro monitorování zamoření ovzduší
(The Construction Design of Air Contamination Monitoring Mechanism)
Bc. Radomír Švec Diplomová
Konstrukční návrh mobilního nosiče vodního rozstřelovače
(The Mechanical Design of a Mobile Water Disrupter Carrier)
Ing. Jiří Havelka Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh nástěnného motorizovaného polohovadla
(The Mechanical Design of a Wall-mounted Motorized Positioning Device)
Bc. Vít Cileček Ing. Václav Krys, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh pásového podvozku pro větší nosnost
(The Construction Design of Belt Chassis for Higher Loads)
Ing. Jan Horák Ing. Ladislav Karník, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh servisního robotu určeného pro monitorování uvnitř potrubí s kapalinou
(Design of the Service Robot for Monitoring in a Pipeline)
Bc. Hynek Mitura Diplomová
Modulární systém automatické výměny efektorů zásahových servisních robotů
(The Modular System for Automatic Effectors Exchange of Emergency Service Robots)
Bc. Radim Klucho Diplomová
Návrh manipulačního subsystému servisního robotu pro detekci chemických látek při krizových situacích
(The Manipulator Subsystem of Service Robot for the Chemical Matters Detection at Critical Situation)
Ing. Lucie Švecová prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Diplomová
Návrh mechanického subsystému SR pro nasazení při bezpečnostních akcích
(Design of Mechanical Subsystem Sservice Robot for Setting at Security Actions)
Bc. Pavel Vlček Diplomová
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování
(Project Robotized Workplace for Welding)
Bc. Miroslav Dostál Diplomová
Aplikace neuronových sítí v technologických procesech
(Application of the Neural Networks in the Technological Processes)
Ing. Roman Dudek, Ph.D. doc.Novák Disertační
Senzorický subsystém robotu
(Sensoric Subsystem of Robot)
Ing. Adam Tvarůžka doc.Novák Disertační

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Energetické zdroje pro mobilní roboty
(Energy Sources for Mobile Robots)
Bc. David Mlčoch Bakalářská
Konstrukční návrh mechanismu pro odběr kapalných vzorků včetně chemikálií z různých míst
(Construction Design of Mechanism for Taking Liquid Samples Including Chemical from Different Places)
Ing. Jiří Šablatura Bakalářská
Konstrukční návrh modulů pro ukládání kapalných a pevných vzorků na servisním robotu
(Construkction Design of Modulus for Saving Liquid and Solid Specimens on Service Robo)
Bc. Jindřich Havlík Bakalářská
Konstrukční návrh pracoviště pro montáž spojek s pružným kotoučem
(Workplace Design for Clutches Assembly with Elastic Disk)
Ing. Pavel Jozek Bakalářská
Konstrukční návrh technologické hlavice určené pro rozbrušování různých materiálů
(Construction Design of Technological Effector Determined for Grinding Different Materials)
Ing. Filip Ptáček Bakalářská
Konstrukční návrh uchopovacího zařízení pro manipulaci s objemnými předměty
(Construction Design of Gripper for Manipulation with Large Objects)
Ing. Barbora Valtová Bakalářská
Konstrukční řešení manipulátoru pro manipulaci se zásahovými servisními roboty
(Manipulator Design for Manipulation with Rescue Service Robots)
Ing. Jan Škubal Bakalářská
Konstrukční řešení přídavného mechanismu pro vyprošťování servisních robotů
(Auxiliary Mechanism Design for Salvage of Service Robots)
Ing. Jan Sztefek Bakalářská
Modulární konstrukce rámů servisních robotů
(Frames Modular Construction of Service robots)
Ing. Pavel Ehl Bakalářská
Návrh manipulace s kontejnery
(Design Manipulation with Containers)
Ing. Tomáš Pejznoch Bakalářská
Návrh servisního robotu pro řešení důsledků sněhové kalamity na střechy velkých budov
(The Service Robot Proposal for the Incidence Snow Calamity Solving on the Big Building Roof)
Ing. Jiří Szczeponiec Bakalářská
Návrh ukládání a manipulace se vzorky zeminy
(Design Filing and Manipulation with Borehole Samples)
Ing. Jindřich Smetánka Bakalářská
Návrh ukládání a manipulace s výbušninami
(Disign Filing and Manipulation with Explosive Substances)
Bc. Roman Krajča Bakalářská
Robotizované pracoviště montáže výrobků
(Robotized Workplace for Assembly Products)
Ing. Zdeněk Chura Bakalářská
Robotizované pracoviště pro obrábění přírub
(Robotized Workplace for Cutting Flanges)
Bc. Robert Utria Bakalářská
Robotizované pracoviště pro ohýbání trubek
(Robotized Workplace for Roll Bending Piping)
Ing. Jan Káňa Bakalářská
Robotizované pracoviště pro svařování přírubových součástí na konce trubek
(Robotized Workplace for Flanged Parts on Piping Ends Welding)
Bc. Lukáš Růžička Bakalářská
Systémy tlumící vibrace nadstaveb mobilních robotů
(Vibration Dampening Systems for Mobile Robots Extensions)
Bc. Zbyszek Kramarčik Bakalářská
Návrh a realizace řízení paralelní kinematické struktury
(Design and Realization of the Parallel Kinematics Structure)
Ing. Petr Špaček Diplomová
Návrh mechanického subsystému SR pro nasazení při živelních pohromách
(Design of Mechanical Subsystem of the SR for Using During Narural Disasters)
Ing. Michal Cibien Diplomová
Návrh mechanického subsystému SR pro nasazení v požárně nebezpečném prostoru
(Design Mechanical Subsystem SR for Using in Fire Risk Area)
Ing. Petr Ležák Diplomová
Navrhněte robotizované pracoviště montáže a kontroly výrobku "Řídicí jednotka AEV 506 202"
(Design of the Robotized Workplace Assembly and Testing Product "Control Unit AEV 506 202")
Ing. Miroslav Vlk Diplomová
Návrh vizuálního subsystému mobilního robotu určeného pro venkovní nasazení
(The Design of a Visual Subsystem for Mobile Robots Assigned for Outdoor Applications)
Ing. Ondřej Pinďák Diplomová
Senzorický subsystém mobilního robotu
(Sensorial Subsystem of the Mobile Robot)
Ing. David Stoniš Diplomová
Zpracování a analýza obrazu pracovní scény mobilního robotu
(Processing and Interpretation the Mobile Robot´s Image Work Scene)
Ing. Jiří Zygmont Diplomová

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Inkrementální senzory
(Incremental Sensors)
Ing. Jan Kukol Bakalářská
Konstrukční návrh technologické hlavice na odběr vzorků
(The Technological Efector Design on Sampling)
Ing. Jan Horák Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro montáž převodovky
(Design Robotized Worklace for Assembly Gearbox)
Bc. David Rouzek Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci tvárnic
(Design Robotized Workplace for Palletizing Shaped Brick)
Bc. Vít Cileček Bakalářská
Návrh RTP navěšování kol na závěsy lakovacího dopravníku
(Design of the Robotized Workplace for Hanging the Wheels on the Hinges of the Lacquering Conveyer)
Ing. Jiří Havelka Bakalářská
Návrh RTP paletizace sypkých surovin v papírových pytlích
(Design of the Robotized Workplace for Palletising of the Bulk Stock in the Paper Bags)
Bc. Tomáš Bistrý Bakalářská
Robotizace pracoviště výroby světlometů
(Robotization of Workcell Headlight Manufacture)
Bc. Martin Ospálek Bakalářská
Robotizované montážní pracoviště pro montáž malých výrobků
(Robotized Assembly Workplace for Assembling Small Products)
Bc. Petr Pešout Bakalářská
Robotizované pracoviště děrovacího stroje
(Robotized Workplace for Hole Punching Machine)
Bc. Miroslav Dostál Bakalářská
Robotizované pracoviště lepení světlometů
(Robotized Workplace Bonding Car Headlamp)
Bc. Ivo Pfeiffer Bakalářská
Robotizované pracoviště pro manipulaci u brusek
(Robotized Workplace for Manipulation at Rubbing)
Bc. Radim Klucho Bakalářská
Senzorický subsystém mobilního robotu
(Sensorial Subsystem of the Mobile Robot)
Bc. Jiří Chrástek Bakalářská
Konstrukční návrh malého mobilního robotu pro monitoronání ve vnitřním prostředí
(Construction Design of Small Mobile Robot for Monitoring in Indoor Environment)
Ing. Petr Husák Diplomová
Konstrukční návrh servisního robotu pro zakládání vzorků pod mikroskopy
(Design of the Service Robot for Sample Inserting under the Microscope)
Bc. Kamil Pohludka Diplomová
Konstrukční návrh servisního robotu s plazivým pohybem určeného pro monitorování
(Construction Design of Service Robot with Sneaking Movement Intended for Monitoring)
Ing. Daniel Polák Diplomová
Návrh a optimalizace manipulátoru portálového robotu (gantry)
(Design and Optimalization of Gantry Robot Manipulator)
Bc. Roman Špok Diplomová
Řízení mobilního robotu neuronovou sítí
(Control of the Mobile Robot with Neural Net)
Ing. Ján Babjak, Ph.D. Diplomová
Vývoj postprocesoru pro řízení CNC RECORD 220
(The Postprocessor Development for CNC RECORD 220 Control)
Ing. Petr Vojta Diplomová

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh robotizovaného pracoviště pro manipulaci s tyčovým materiálem kratších délek
(Proposal Robotized Workplace for Manipulation with Stump Material of a Shorter Length)
Bc. Radomír Švec Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro odstraňování krytek z hliníkových kol automobilu
(Design of Robotized Workplace for Removing of Stripping Covers from Aluminium Wheels of Car)
Bc. Pavel Vlček Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci přírubových součástí větších rozměrů
(Proposal Robotized Workplace for Palletizing Flanged Components of a Bigger Size)
Bc. Hynek Mitura Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci výrobků v krabicích
(Proposal Robotized Workplace for Palletizing Products in Box)
Ing. Michal Cibien Bakalářská
Návrh RTP obloukového svařování
(Design of the Robotized Worklpace for Arc Welding)
Ing. Petr Ležák Bakalářská
Projekt robotizovaného technologického pracoviště pro kontrolu elektronických modulů
(Project of the Robotized Technological Workplace for Testing of Electronic Modules)
Ing. Petr Špaček Bakalářská
Robotizace doplňování regálů hypermarketů pro vybrané druhy zboží
(Robotization of Hypermarkets Restock for Selection Article)
Ing. Lucie Švecová Bakalářská
Robotizované pracoviště pro manipulaci u CNC frézek
(Robotized Workplace for Manipulation at CNC Milling Machines)
Ing. Ondřej Pinďák Bakalářská
Robotizované pracoviště testování výrobku
(Robotized Workplace Testing Product)
Ing. Miroslav Vlk Bakalářská
Robotizované technologické pracoviště pro obrábění přírubových součástí
(Robotized Technological Workplace for Machining Flange Parts)
Ing. Lukáš Staněk Bakalářská
Řízení mobilního robotu
(Control of Mobile Robot)
Ing. Jiří Zygmont Bakalářská

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konstrukční návrh víceprstého chapadla pro manipulaci s předměty obecného tvaru do hmotnosti 3 kg.
(The Design of the Anthropomorphic Gripper for a Manipulation with Subjects of a Common Shape into 3 kg Mass)
Ing. Daniel Polák Bakalářská
Modelování komponent a uzlů robotů
(The Modeling of Components and the Node of Robot)
Bc. Vlastimil Domes Bakalářská
Navrhněte svařovací pracoviště pro výrobu ocelových jednoúčelových beden
(Robotized Welding Workplace for the Production of the Single-purpose Steel Boxes)
Bc. Petr Sojka Bakalářská
Návrh robotizovaného pracoviště pro manipulaci s tyčovým materiálem větších délek
(The Design of the Robotized Workplace for a Manipulation with the Shaft Material More Length)
Bc. Kamil Pohludka Bakalářská
Návrh RTP paletizace kartonů s mlékem
(The Design of the Robotic Technology Workplace for the Milk Carton Palletisation)
Bc. Roman Špok Bakalářská
Návrh RTP pro soustružení krátkých hřídelí
(The Design of the Robotic Technology Workplace for Turning of Short Shafts)
Ing. Petr Vojta Bakalářská
Robotizované technologické pracoviště pro svařování ocelových radiátorů ústředního vytápění koupelen
(Robotized Technological Workplace for Welding of Steel Radiators for a Central Heating of Bathrooms)
Bc. Roman Fikáček Bakalářská
Řízení školního robotu
(The Control of the Education Robot)
Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bakalářská
Řízení školního robotu
(The Control of the Education Robot)
Ing. David Stoniš Bakalářská

2002/2003

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konstrukční návrh kloubového mechanismu pro obsluhu pacientů
(null)
Bc. Pavel Peráček Bakalářská
Konstrukční návrh manipulační nástavby pro servisní robot s využitím v prostředí indoor
(null)
Ing. Petr Husák Bakalářská
Konstrukční návrh paralelní struktury pro letecký simulátor
(null)
Bc. Miroslav Kazda Bakalářská
Konstrukční návrh úchopné hlavice pro manipulaci s drobnými předměty v domácím a kancelářském prostředí
(null)
Bc. Petr Opatřil Bakalářská
Konstrukční návrh výměnného efektorového podsystému mobilního bezpečnostního robotu
(null)
Bc. Libor Szyrocki Bakalářská
Konstrukní návrh bloku kola pro aplikaci podvozků autonomních robotů
(The Constructive Design of the Wheel Block for a Application of Autonomous Robot Chassis)
Ing. Ondřej Vozar Bakalářská
Návrh dispozičního řešení robotizovaného svařovacího pracoviště pro svařování rámu jízdních kol
(null)
Bc. Jiří Vítek Bakalářská
Návrh distribuovaného řídícího systému
(null)
Bc. Roman Stuchlík Bakalářská
Řídící a vizualizační software robotu PROB20
(null)
Bc. Aleš Rosa Bakalářská

2001/2002

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh mobilního robotu s pásovým podvozkem pro inspekční činnost
(null)
Ing. Vojtěch Rozsíval Bakalářská
Návrh projekčního řešení pracoviště pro robotizovanénavěšování kol osobních automobilů na lakovací závěsy
(null)
Ing. Adam Gregor Bakalářská
Studie vlivu provozních podmínek PR na spolehlivost jejich provozu v PVS
(null)
Ing. David Palarčík Bakalářská
Technické řešení inspekčního robotu
(null)
Bc. Petr Mohyla Bakalářská

2000/2001

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh manipulátoru a efektoru pro paletizaci ve výrobě dlaždic
(null)
Bc. Marek Skála Bakalářská

1999/2000

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konstrukční návrh třípolohové přesuvny palet pro RTP třískového opracování
(null)
Bc. Kamil Zezula Bakalářská
Návrh chapadla pro manipulaci s křehkými objekty
(null)
Ing. Petr Šrek Bakalářská
Návrh mobilního robotu s kolovým podvozkem
(null)
Ing. Radim Šimánek Bakalářská
Navrhněte výrobní linku pro lepení izolačních přířezů prefizolu na šablony beternitu. Výkon linky 100.000m /rok
(null)
Bc. Adam Piechowicz Bakalářská
Navrhněte výrobní linku pro výrobu jader litinových radiátorů
(null)
Bc. Miroslav Zedník Bakalářská

1998/1999

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Montážní pracoviště pro montáž světlometů
(null)
Ing. Lukáš Trubač Bakalářská
Návrh antropomorfního čerpadla
(null)
Bc. Andrzej Chlebik Bakalářská
Návrh projekčního řešení modelového PVS pro výukové účely v laboratořích katedry robototechniky
(null)
Bc. Michael Vrona Bakalářská
Návrh ramene pro antropomorfní chapadlo
(null)
Bc. Tomáš Koláček Bakalářská
Svařovací pracoviště pro výrobu přírubových součástí kabelových bubnů
(null)
Ing. Jan Iraku Bakalářská
Technické řešení pracoviště pro finální montáž ochran telefonních ústředen (bleskojistek) proti zasažení bleskem a statickým výbojem
(null)
Bc. Přemysl Kukla Bakalářská

1997/1998

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ

(null)
Bc. Forgani Abdulhakim Ali Bakalářská

(null)
Ing. Pavel Brožek Bakalářská

(null)
Bc. Peter Janeček Bakalářská

(null)
Ing. Rostislav Slavík Bakalářská

(null)
Bc. Stanislav Zajíc Bakalářská

1996/1997

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ

(null)
Bc. Michal Adamčík Bakalářská

(null)
Bc. Ludvík Kochaníček Bakalářská

(null)
Bc. Jan Kucharczyk Bakalářská

(null)
Bc. Roman Sosna Bakalářská

1995/1996

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ

(null)
Bc. David Anderle Bakalářská

(null)
Bc. Josef Kocián Bakalářská

(null)
Bc. Kamil Stibor Bakalářská

(null)
Ing. Petr Vejnoska Bakalářská

1994/1995

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ

(null)
Bc. Ladislav Kachel Bakalářská

(null)
Bc. Pavla Kotzurová Bakalářská

(null)
Bc. Libor Mrozovský Bakalářská

(null)
Bc. Stanislav Večeřa Bakalářská