Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádný rozvoj regionu v oblasti strojírenství klade náročné požadavky na specialisty v oborech servisní i průmyslová robotika a mechatronika a jejich odborné, výzkumné a vývojové kapacity. Proto je nejen značná poptávka po absolventech našeho oboru Robotika, ale i po spolupráci s kolektivem pracovníků a doktorandů pracoviště. Týká se to nejen automobilového průmyslu, kde je nasazen velký počet průmyslových robotů (např. Sungwoo-Hitech, Hyundai Nošovice, ABB robotics) ale i vývoje servisních robotů, jejichž vývoj je preferencí Národního programu výzkumu III ČR do roku 2025.

Zaměření výzkumných aktivit

 • Konstrukce a navrhování strojů a pracovišť.
 • Metodika konstruování, metody a nástroje pro vývoj a inovaci strojů a technologií.
 • Optimalizace parametrů strojů.
 • Návrh a provoz robotizovaných pracovišť, navrhování speciálních periferních zařízení a příslušenství.
 • Vývoj servisních robotů nových koncepcí pro nové aplikace.
 • Biorobotika.
 • Mechatronika - modelování a simulace chování mechanismů včetně řízení a pohonů.
 • Výpočty kinematických a dynamických parametrů (reakce, zatížení, napětí) prostorových mechanismů.
 • Polohovací mechanismy, mobilní roboty.
 • Teorie umělých svalů a antropomorfních chapadel.
 • Kinematický model kráčejících antropomorfních robotů.

Nabízené služby

 • Školení robotiky pro vyučující středních škol (roboty ABB a UR).
 • Vývoj, technické řešení a výroba jednoúčelových strojů včetně řízení.
 • Vývoj řídících systémů založených na průmyslových PC.
 • Přesné polohovací systémy s použitím krokových, stejnosměrných a střídavých pohonů.
 • Návrh a výroba prototypu antropomorfního chapadla.
 • Projekty výrobních systémů s průmyslovými roboty.
 • Navrhování speciálních periferních zařízení a příslušenství.
 • Poradenská činnost a technické návrhy na základě strukturální, hodnotové a funkční analýzy výrobků a procesů.