Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poloprovoz, technologie

2019

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA a Jiří CZEBE. Ověřená technologie měření profilu válců na CNC soustruhu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]

2017

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA a Petr PODEŠVA. Ověřená technologie měření tlouštěk stěn polotovarů ráfků ocelových disků s plovoucí tloušťkou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]

2016

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA a Petr PODEŠVA. Ověřená technologie měření vnitřních průměrů clon víka jaderných reaktorů VVER 440. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]

2012

AGEL, Petr, Jiří LABUDEK a Miroslav STRAKA. Konstrukční systém na bázi dřeva určený pro stavby zataplené foukanou izolací. Vysoká škola Báňská - Techncká univerzita Ostrava, 2012. [Detail]