Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Taky ses v pubertě místo vymetání diskoték bavil sestrojováním robotických postaviček z lega? Nebo tě prostě jen láká schopnost vdechnout neživému život? Studuj robotiku! Naučíme tě navrhovat a řídit nejen průmyslové roboty a manipulátory, ale také celá technologická robotizovaná pracoviště v různých odvětvích průmyslu i služeb. Protože následujeme trendy, které v robotice panují, budeš se při studiu věnovat také konstruování servisních robotů nebo biorobotice. Práce konstruktéra robotických zařízení je úzce provázána s výpočetní technikou, a tak se naučíš programovat a také konstruovat a modelovat pomocí 2D a 3D CAD systémů. Pole tvého uplatnění bude široké, protože robotika rychle proniká i do zemědělství, zdravotnictví a textilního, obuvnického nebo potravinářského průmyslu.

Proč studovat na Katedře robotiky?

  • Jako jedni z mála realizujeme výuku pokrývající požadavky mechatroniky.
  • Získáte "know-how" v oblastech konstruování, projektování, řídicích systémů a řízení.
  • Naši absolventi nemají problém s uplatněním na trhu práce.
  • Nabízíme dobré technické zázemí pro studium (počítačové učebny, laboratoře), máme špičkové vybavení - vše je soustředěno v moderním areálu VŠB-TU na jednom místě. K dispozici máme rozsáhlou laboratoř robotů (Centrum robotiky).
  • Jsme úspěšní v získávání zajímavých projektů vědy a výzkumu - zapojujeme do jejich řešení naše studenty.
  • Úzce spolupracujeme s praxí - v rámci řešení projektů pro naše partnery i v rámci řešení zadávaných diplomových prací, což zjednodušuje hledání budoucího zaměstnání.
  • Naši studenti jsou úspěšní při získávání zahraničních studijních pobytů v rámci programů Socrates/Erasmus, IAESTE (Španělsko, Finsko, Kanada, USA, Velká Británie,..).
  • Jsme zajímaví i pro zahraniční studenty. Naši katedru si vybralo v rámci výměnného studijního pobytu několik zahraničních studentů (např. University San Paulo – Brazílie, Berkeley University – USA).
  • Udržujeme odborné i společenské kontakty s našimi absolventy.

Laboratoře průmyslové robotiky v areálu VŠB (nově vybavené na jaře 2019)
Prezentace oboru Robotika

Studijní programy

Informace o studijních programech zajišťovaných katedrou

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací