Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Setkání absolventů u příležitosti 15. výročí založení katedry robototechniky a 20. výročí zahájení výuky v oboru bylo pořádáno 3. října 2003.

Program setkání

14.00 oficiální zahájení, občerstvení. Místo: Centrum robotiky, stará menza
14.30
  • představení přítomných absolventů
  • prohlídka katedry, školy, vystoupení zástupce vedení fakulty, vedoucího katedry
  • prohlídka laboratoří katedry – Centrum robotiky - laboratorní úlohy, realizované konstrukce studentů (roboty)
  • současná skladba a model studia, profilace katedry, fakulty, školy
  • financování provozu katedry
  • vědecko-výzkumná a pedagogická činnost katedry od jejího založení (účast v FRVŠ, GAČR, CEZ, mezinárodní spolupráce)
  • současné podmínky studia na VŠB–TUO
  • úspěchy absolventů, představení zajímavých diplomových prací
  • diskuse
  • přesun do budovy A (D), prohlídka počítačových učeben katedry – představení zajímavých prací studentů
16.30 pěší přesun do „domečku“ (cca 15 minut, Pustkovec)
17.00 společenský večer („domeček“ – salónek -večeře, občerstvení, diskuse ...)

2003